Αρχείο - Αρχεία Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

Τίτλος

Αρχεία Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων

Χρονολογία(ες)

  • 1863-2018 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

36 χλμ (Φυσική μορφή)
20 χλμ (μικρο-φωτογραφημένο)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τα αρχεία του Στρατού παρέμεναν στους εκδότες τους ή σε φορείς του ενεργού Στρατού (επιτελεία, σχηματισμούς, διοικήσεις, μονάδες, σχολές και υπηρεσίες).

Κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την κατάρρευση του μετώπου το 1941 η κυβέρνηση κατοχής λόγω του κινδύνου απώλειας των αρχείων από τη γενικευμένη διάλυση των φορέων του Στρατού, προχώρησε με ρυθμιστικές υπουργικές αποφάσεις στη συγκρότηση της ΥΣΑ, με σκοπό να προωθηθούν εκεί όλα τα αρχεία των υπό διάλυση στρατιωτικών φορέων σε πρωτότυπη μορφή για ταξινόμηση και εκμετάλλευση.

Με ρυθμιστική Εγκύκλιο του ΓΕΣ το 1951, καθορίστηκε ότι στην ΥΣΑ θα αποστέλλονταν τα αρχεία μόνο των διαλυομένων φορέων του Στρατού. Το 1966 εκδόθηκε νεότερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση, που προέβλεπε εκκαθάριση σε τακτική βάση όλων των αρχείων των φορέων του Στρατού και αποστολή τους στην ΥΣΑ. Στα αρχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν στα τέλη του 1967 και τα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Η ΥΣΑ εφαρμόζει από το 1969 τη διαδικασία μικροφωτογράφισης για τους φορείς του ΓΕΣ, χωρίς καταστροφή των πρωτοτύπων. Η μικροφωτογράφιση, με αποδεικτική ισχύ και παράλληλη δυνατότητα καταστροφής των πρωτοτύπων, θεσμοθετήθηκε ως σύστημα αρχειοθέτησης επίσημα για όλο το δημόσιο τομέα το 1972.

Τέλος, η διαδικασία τήρησης των αρχείων του Στρατού συστηματοποιήθηκε με την ισχύουσα πληρέστερη ρυθμιστική υπουργική απόφαση του 2005.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων έχει ως αποστολή την τήρηση των αρχείων του Στρατού Ξηράς και ορισμένων φορέων του ΓΕΕΘΑ (Σχολών, Υπηρεσιών) καθώς και των ατομικών εγγράφων όλων των στελεχών του Στρατού, του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ / ΓΕΣ.

Η ΥΣΑ παρέχει αρχειακό υλικό στο ΓΕΣ και γενικότερα στο ΥΠΕΘΑ και τους φορείς του, σε Δικαστικές και Αστυνομικές Αρχές, σε Στρατιωτικούς και Πολίτες, καθώς και σε λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται με τη Δνση Ιστορίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ / ΔΙΣ) και επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, είναι ανοικτή στην έρευνα του κοινού και δίνει στοιχεία από το μη διαβαθμισμένο αρχείο σε ενδιαφερομένους, μετά από αίτημά τους, εφόσον δεν εμπίπτουν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αρχείων του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού). Η απομάκρυνση των αρχείων από τους χώρους της ΥΣΑ απαγορεύεται, πλην των ατομικών εγγράφων που αποστέλλονται για διοικητική / δικαστική χρήση. Τα έγγραφα διακινούνται αποκλειστικά από το υπεύθυνο προσωπικό.

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου έργου η ΥΣΑ, μέσα από μία σειρά αλληλένδετων, συμπληρωματικών ενεργειών στοχεύει:

Στη διαφύλαξη του συνόλου του αρχειακού υλικού σε μορφή μικροφίλμ καθώς και μέρους του έντυπου υλικού με κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.
Στη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης όλων των αρχείων του Στρατού και των μητρώων όλων των στελεχών του Στρατού.
Στην προβολή στοιχείων για τη Στρατιωτική Ιστορία σημαντικών χρονικών περιόδων.
Στην έρευνα του αρχειακού υλικού και την διάθεση του προς τους φορείς του Δημοσίου και το κοινό.
Στην άριστη εξυπηρέτηση του πολίτη και των Υπηρεσιών η οποία έγκειται στην εύκολη και άμεση αναζήτηση πρωτογενών πληροφοριών από κάθε ερευνητή και πολίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Στην ολοκλήρωση ενός μοναδικού, μεγάλης ιστορικής αξίας ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και στην εύκολη πρόσβαση των ενδιαφερομένων σ' αυτό.
Στην προβολή και ανάδειξη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο της Στρατιωτικής Ιστορίας του Ελληνικού Στρατού, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Αρχειακό υλικό Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και των υφισταμένων σε αυτό Σχηματισμών, Διοικήσεων, Εθνικών Αντιπροσωπειών, Μονάδων, Σχολών, Καταστημάτων και Οργανισμών, καθώς και των Μονάδων και των σχολών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).
-Ελλιπή γενικά στρατιωτικά αρχεία κυρίως από το 1863.
-Πλήρη στρατιωτικά αρχεία περιόδων 1912-13, 1918-19, 1921-22.
-Αρχεία της περιόδου 1940-41.
-Πλήρες αρχείο στρατιωτικών νοσοκομείων από το 1920.
-Πλήρες στρατιωτικό αρχείο από το 1966 και μετέπειτα.

Περιλαμβάνονται:
-Διοικητικά έγγραφα.
-Αρχεία ειδικών θεμάτων (δικαστικά, στρατολογίας, επιστρατεύσεως, πληροφοριών, επιχειρήσεων, όπως
και τα αρχεία στρατιωτικών σχολών, ειρηνευτικών αποστολών και ορισμένων ειδικών υπηρεσιών, κτλ).
-Βιβλία Ημερησίων Διαταγών, οικονομικά και υγειονομικής νοσηλείας.
-Ατομικά έγγραφα εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού Στρατού Ξηράς, κοινών Σωμάτων ΓΕΕΘΑ και Σώματος Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.
-Ατομικά έγγραφα συνταξιοδοτημένου πολιτικού προσωπικού Στρατού Ξηράς.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Βλ. την περιγραφή Φορέα:

Όροι αναπαραγωγής

Βλ. την περιγραφή Φορέα:

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Generated finding aid

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τα θέματα σύνταξης και έκδοσης της ιστορίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της εκμετάλλευσης των ιστορικών αρχείων για το Στρατό παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) και για το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία από τους τομείς Ιστορίας των δύο άλλων Κλάδων (ΥΙΝ- ΜΙΣΠΑ). Στα ιστορικά αυτά αρχεία, εκτός των εγγράφων, περιλαμβάνεται πολύτιμο ιστορικό φωτογραφικό, ακουστικό, και άλλο μουσειακό υλικό.

Η φύλαξη και ανάδειξη των αρχείων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ένα πολυσύνθετο, επιστημονικό και τεχνικό έργο. Η συλλογή τους από τους εκδότες, η ευρετηρίαση, η καταχώρηση, η διαφύλαξη σε φυσική μορφή (χαρτί) υπό τη μορφή μικροφίλμ και η εκμετάλλευση μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα.

Παράλληλα, οι πληροφορίες που περιέχουν τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους και επιβάλλουν μια προσεκτική αντιμετώπιση. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους επιταχύνεται και διευρύνεται με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, που επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού μέσα από τον κόσμο του Διαδικτύου.

Οι Υπηρεσίες Αρχείων είναι ανοικτές στην επί τόπου έρευνα του κοινού και παρέχουν στοιχεία σε ενδιαφερομένους, μετά από αίτημά τους, εφ’ όσον δεν εμπίπτουν στην προστασία από πλευράς ασφαλείας και προσωπικών δεδομένων.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2018-04-02

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι