Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ομονοίας 183 (τέρμα Ομονοίας - περιοχή Ποταμουδίων)

Τοποθεσία

Καβάλα

Περιοχή

Καβάλα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

65110

Τηλέφωνο

2510224845

Fax

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας ιδρύθηκε το 1996 από τον Νικόλαο, Βίκτωρα και Παναγιώτα Ρουδομέτωφ, με στόχο την θεσμική οργάνωση της προσωπικής συλλογής του Νικολάου Ρουδομέτωφ, προέδρου του ΙΛΑΚ ως τον θάνατό του, το 2017. Την περίοδο αυτή η λειτουργία του καλυπτόταν οικονομικά από τους ιδρυτές του και από σπάνιες αρωγές της τοπικής αυτοδιοίκησης ή συναφών φορέων που ενίσχυσαν συγκεκριμένες δράσεις.

Μετά το θάνατο του ιδρυτή του, η αποστολή του ΙΛΑΚ επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους:

Τη συντήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη του υλικού της συλλογής του αποβιώσαντος ιδρυτού του,
Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας αναφορικά με την περιοχή του Νομού Καβάλας, της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης και των Βαλκανίων,
Τη συντήρηση, ταξινόμηση, διαφύλαξη και χρήση του φωτογραφικού και εικονογραφικού υλικού και
Την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, με απώτερο στόχο τη σε βάθος χρόνου διασφάλιση της διάσωσης του προαναφερθέντος υλικού.
Από τον Μάρτιο του 2018, Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΛΑΚ είναι ο γιός του Νικολάου, Βίκτωρ Ρουδομέτωφ.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Η προσωπική συλλογή ιστορικών αρχείων και συναφούς υλικού του Νικολάου Ρουδομέτωφ περιλαμβάνει ποικίλο υλικό. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του υλικού συλλέχθηκε ή αγοράστηκε από τον ίδιο. Συγκεκριμένα, το ιστορικού ενδιαφέροντος υλικό περιλαμβάνει:

Οικογενειακά αρχεία κάθε είδους (αλληλογραφίες, πιστοποιητικά, δικαιοπρακτικά έγγραφα κ.λπ.).
Έγγραφα και αρχεία επιχειρήσεων, σωματείων, υπηρεσιών κ.λπ. (βιβλία, τιμολόγια, αλληλογραφίες, ένσημα, χαρτόσημα, πιστοποιητικά, άδειες, φάκελοι) κυρίως από την πόλη της Καβάλας και την περιοχή της.
Αρχεία αντιστασιακών οργανώσεων και ατόμων που είχαν σχέση με την Αντίσταση της περιοχής στην περίοδο της κατοχής (1941 - 1944).
Εφημερίδες και περιοδικά της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης διαφόρων περιόδων, από το έτος 1910 μέχρι και σήμερα.
Αρχειακό υλικό διαφόρων εκλογών, το οποίο περιλαμβάνει ψηφοδέλτια, φυλλάδια, αφίσες, έγγραφες προεκλογικές εξυπηρετήσεις πολιτών από τους υποψηφίους, φωτογραφίες εκλογικών κέντρων και προεκλογικών συγκεντρώσεων.
Φωτογραφικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες Καβαλιωτών φωτογράφων ή/και φωτογραφίες της πόλεως και του Νομού Καβάλας από το 1875 μέχρι και σήμερα, καθώς και carte-postale.
Το αρχείο εκτιμάται ότι είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών συλλογών αρχειακού υλικού στην Ελλάδα. Το υλικό αυτό, στην συντριπτική του πλειοψηφία, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από ιστορικούς ή/και κοινωνικούς επιστήμονες.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση: https://www.ilak.org/ (06/03/2019)

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ομονοίας 183 (τέρμα Ομονοίας - περιοχή Ποταμουδίων)
Καβάλα, Καβάλα 65110