Στατιστική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Στατιστική

Αντίστοιχοι όροι

Στατιστική

Σχετικοί όροι

Στατιστική

22 Αρχειακή περιγραφή results for Στατιστική

22 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης

 • GR GRGSA-IRA ADM. 38, 38.1
 • 1960-1995

(Χωροταξικές και οικονομοτεχνικές μελέτες, Τεύχη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας και στατιστικά στοιχεία, Προτάσεις και μελέτες για αναπτυξιακά θέματα)

Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Το αρχείο αποτελείται από:
Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82), Πρότυπες Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90), Συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 1622/86), Δελτία Περιφερειακής και Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας ΘράκηςΦ. 11 ΝΟΜ ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)- Γενικά-Εγκύκλιοι-Αλληλογραφία και Δείγματα από τους φακέλους Οδοιπορικά υπαλλήλων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ)/Δνση Στατιστικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1963-2012

δημοσιεύματα με τα αποτελέσματα των ερευνών της Υπηρεσίας μας ετών 1963 έως και 2012, όπως Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1969,1980 (2 τόμοι), αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 1981,1991 (5 τόμοι), Φυσική κίνηση του πληθυσμού της Ελλάδας 1997,2004 (3 τόμοι), Στατιστική της Φυσικής κίνησης του πληθυσμού της Ελλάδας 1981-1996 (15 τόμοι), ΓΚ1 Απογραφή επαρχιών Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου, Τριφυλίας 1980-81 (4 φάκελοι), Στατιστική της εκπαιδεύσεως 1972/73-1985/86 (και Τεχνική –επαγγελματική εκπαίδευση 1969-70, Δημοτική 1969-71, Μέση 1969-71, Ανώτατη 1968-71) (17 τόμοι), Μηνιαίο στατιστικό δελτίο 2005 (2 τόμοι), Έρευνα απασχολήσεως 1978 ,1980 (2 τόμοι), Στατιστική του Τουρισμού 1981-1996 (6 τόμοι), Πολιτιστικές στατιστικές 1975-1997 (10 τόμοι), Αποτελέσματα έρευνας γεωργικών εκμεταλλεύσεων 1977-78 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 1971,1999 (2 τόμοι), Γεωργική στατιστική της Ελλάδας 1963-2006 (38 τόμοι), Στατιστική Δημοσίων Οικονομικών 1980-81 (1 τόμος), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και ορυχείων 1963,1973 (2 τόμοι), Αποτελέσματα απογραφής βιομηχανίας, βιοτεχνίας και εμπορίου 1978, 1984, 1988 (6 τόμοι), Συνοπτικά αποτελέσματα απογραφής μεταποιητικών καταστημάτων 1973 (1 τόμος), Απογραφή των βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών καταστημάτων 1969,1973 (3 τόμοι), Έρευνα εργατικού δυναμικού 1981-1997 (12 τόμοι), Εργατικό δυναμικό 2005-2012 (6 τόμοι), Ολοκληρωμένο τελωνειακό δασμολόγιο 1998 (1 τόμος)

Στατιστική Υπηρεσία

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Μεσσηνίας, δελτία δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, τροχαία ατυχήματα, μητρώα καταστημάτων ετήσιας έρευνας βιομηχανικών προϊόντων.

Στατιστική Υπηρεσία

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

 • ADM102
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Φάκελοι Ετήσιων Στατιστικών Ερευνών 1985-1988. Φάκελος και λυτά μητρώα ΕΒΕΠ 1987-1990. Φάκελοι με καρτέλες Επιχειρήσεων ΕΒΕΠ 1980-92. Μητρώα ΕΒΕ 1987, 1989-91. Φάκελοι αποσπάσεων Α και Β 1985-1990. Φάκελοι μητρώα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Φύλλα Αυτοτελ. Οικισμ. Ν. Θεσ/νίκης 1980. Πίνακες Α + Β 1985-1990.

Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Στατιστικής

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1989

Έρευνα καταναλωτή -έρευνα εργατικού δυναμικού (1987-1989), αλληλογραφία με Δ.Ο.Υ. για τα οικονομικά Δήμων και Κοινοτήτων.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Σερρών

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1989

Ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία δελτία της Ε.Σ.Υ.Ε.(1957-1978).

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, δελτίο στατιστικής, δελτίο κίνησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.05
 • Αρχείο
 • 1998-2001

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, μηνιαίο δελτίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.06
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτία στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Ημαθίας

 • GR ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1954-1992

Περιλαμβάνει: Έρευνα Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΔΟΔ) ετών 1979-1982 και Στατιστικά Δελτία Μηνιαίας Έρευνας Ιδιωτικής Νόμιμης Οικοδομικής Δραστηριότητας (ΙΝΟΔ) ετών 1979-1982, Εβδομαδιαία Δελτία Παρουσίασης Υπαλλήλων ετών 1983-1988, Έρευνα παραγωγής καταστημάτων Ορυχείων Βιομηχανίας και Ηλεκτρισμού ετών 1990-1991, Οπωροφόρα έτους 1992, Πίνακες Αποσπασμάτων Α&Β ετών 1980-1989, Ετήσια Στατιστική Γεωργική Έρευνα και Αποσπάσματα Α&Β ετών 1987-1990, Έρευνα Απασχόλησης και Αμοιβής Εργασίας ετών 1979-1988, Στατιστική Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ετών 1970-1991, ΙΝΟΔ 1980-1983 και ΔΟΔ 1976-1988, Μητρώον Στατιστικών Ανταποκριτών & Καταστάσεις Στατιστικών Ανταποκριτών Ν. Ημαθίας ετών 1954-1964 και Έρευνα-Μητρώα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων ετών 1982-1989.

Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχία Κιλκίς

 • ADM070
 • Αρχείο
 • 1982 - 1995

Αλληλογραφία για έρευνες της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 1992-1995. Γενικά θέματα της υπηρεσίας και του προσωπικού των ετών 1982-1995. Αλληλογραφία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, το εργατικό δυναμικό, την ιδιωτική και δημόσια νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (1995). INTRASTAT (Ενδοκοινoτικό Εμπόριο). Γεωργική Στατιστική έρευνα. Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας. Μηνιαία Έρευνα παραγωγής. Ζωικό κεφάλαιο. Έρευνα καταναλωτή, διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών, οικογενειακών προϋπολογισμών. Μητρώα στατιστικών συνεργατών.

Νομαρχία Κιλκίς, Υπηρεσία Στατιστικής

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.014.001
 • Αρχείο
 • 1956 - 1990

Βιβλία εφοδιασμού ληξιαρχείων με έντυπα, παρακολούθησης βρεφών κ.ά., διάφορες απογραφές: γενικού πληθυσμού, κατοικιών, καταστημάτων με τη σχετική αλληλογραφία.

Υπηρεσία Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Αχαΐας

 • GR ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1999-2003

Δελτία-ερωτηματολόγια διαφόρων απογραφών

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Αχαΐας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Δελτία ετήσιας γεωργικής στατιστικής έρευνας και φυσικής κίνησης του πληθυσμού

Στατιστική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, απολογισμοί Δήμων & Κοινοτήτων, έγγραφα σχετικά με αμοιβές ιδιωτών συνεργατών για διαφόρων ειδών έρευνες, αλληλογραφία με ΕΣΥΕ, με υπηρεσίες νομού, ιδιώτες

Στατιστική Υπηρεσία Πρέβεζας