Δικαστήρια - Αποφάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

23 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αποφάσεις

23 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αρείου Πάγου

 • GRGSA-CA- JUS043.01
 • Αρχείο
 • 1908-1995

Δικαστικές αποφάσεις Α΄ Πολιτικό Τμήμα: εκλογικά – κυρίως διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων και εποπτών (εθνικές εκλογές 1993, ευρωεκλογές 1994) Πρόεδρος Αρείου Πάγου: αλληλογραφία κλπ. Υπηρεσία Επιθεώρησης Δικαστηρίων: εκθέσεις επιθεωρήσεως για δικαστικούς λειτουργούς, συμβολαιογράφους και άμισθους δικαστικούς επιμελητές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και Ολομέλεια Αρείου Πάγου (ως Συμβούλιο ανώτατο όργανο κρίσεων): κρίσεις δικαστικών λειτουργών, τήρηση του αρχείου δικαστικών λειτουργών. Εισαγγελία Αρείου Πάγου: εκλογικά Τριμελές και Πενταμελές Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια: κρίσεις δικαστικών υπαλλήλων Γραμματεία Αρείου Πάγου: διεκπεραίωση αλληλογραφίας Μέρος του υλικού, κυρίως αυτό που αφορά τις κρίσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων είναι δακτυλογραφημένα αντίγραφα αποφάσεων.

Άρειος Πάγος

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS051.01
 • Αρχείο
 • 1984-1994

Το αρχείο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αφορά σε αποφάσεις υποθέσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με οικονομικής φύσεως διαφορές μεταξύ πολιτών ή νομικών προσώπων και του ελληνικού Δημοσίου και αναστολές.
Οι αποφάσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τις αποφάσεις που τελεσιδικούν χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να προσφεύγει σε έφεση και αυτές που εκδικάζονται εκ νέου λόγω προσφυγής ενός εκ των διαδίκων στις εν λόγω νόμιμες διαδικασίες (έφεση). Οι αποφάσεις αυτές φέρουν την ένδειξη «Προεδρικές Αποφάσεις».
• Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1984-1994
• Προεδρικές Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1984-1987
• Αναστολές 1984-1985, 1987

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1910-1985

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις μονομελούς Πρωτοδικείου, αποφάσεις μικροδιαφορών, βιβλία δημοσιεύσεων αποφάσεων, αποφάσεις Πταισματοδικείου Ελευσίνας, αποφάσεις αυτόφωρου.
Ειρηνοδικείο Ειδυλλίας: πολιτικές αποφάσεις, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις Πταισματοδικείου Ειδυλλίας, αποφάσεις αυτόφωρου.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1914-1975

Το αρχείο αποτελείται από 1708 κατάστιχα που αφορούν σε:
• Ποινικές Αποφάσεις κ’ Πρακτικά του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1945-1970, 912 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων και Πρακτικά Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1955-1970, 13 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων Πενταμελούς (1954-1964, 2τ.)
• Πρακτικά κ’ Αποφάσεις Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών (πολιτικές αποφάσεις) (1954-1970, 745 τ.)
• Πράξεις καταθέσεως αναιρέσεως αναιρέσεων (πολιτικών αποφάσεων) (1919-1975, 29 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεως Ανακοπών (1914-1967, 5 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεων Αναψηλαφήσεων (1917-1959, 1 τ.)
• Βιβλίο Εφέσεων (1969, 1 τ.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS024.02
 • Αρχείο
 • 1971-1993

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 2.874 βιβλία και 35 φακέλους και αφορά σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1971-1980, 1544 β.)
• Αποφάσεις Τριμελούς (1971-1980, 871 β.)
• Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου (1971-1980, 86 β.)
• Αποφάσεις Επταμελούς Εφετείου (1980, 2 β.) (1-170 και 71-134)
• ΜΟΔ Αθήνας (1971-1980, 5 β.)
• ΜΟΔ Θήβας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Λαμίας (1971-1980, 12 β.)
• ΜΟΔ Λειβαδιάς (1971-1980, 10 β.)
• ΜΟΔ Άμφισας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Χαλκίδας (1971-1980, 18 β.)
• ΜΟΔ Καρπενησίου (1971-1976, 9 β.)
• Μειοψηφίες Τριμελούς (1971-1975, 1980, 5 β.)
• Μειοψηφίες Πενταμελούς (1964-1978, 1 β.)
• Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών (1980, 2 β.)
• ΒΑΒ (1978-1980, 21 β.)
• Πρακτικά (1971-1980, 12 β.)
• Εισηγητικές Εκθέσεις (1971-1980, 40 β.)
• Αναιρέσεις (1979-1980, 23 β.)
• Ανακοπές (1972-1980, 12 β.)
• Εκδόσεις (1975-1977, 1978-1979, 2 β.)
• Όρκοι (1964-1978, 1970-1985, 2 β.)
• Αναψηλαφίσεις (1963-1977, 1 β.)
• Αναιρέσεις (1979, 1 β.)
• Πραγματογνωμοσύνες (1971-1980, 35 φάκελοι)
• Υπόλοιπα δικογραφίας Νάσιουτζικ (1993, 20 β.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-CA- JUS017.01
 • Αρχείο
 • 1831-1832, 1835-1836

Το αρχείο αποτελείται από 5 βιβλία που αφορούν σε αποφάσεις τόσο του Εκκλητού Δικαστηρίου Πελοποννήσου (βιβλία 1-2, 1831-1832) όσο και του Εφετείου Τρίπολης και Ναυπλίου (βιβλία 3-5, 1835-1836). Για τα έτη 1831-1832, στο τέλος του κάθε βιβλίου υπάρχει ευρετήριο με βάση τον αριθμό απόφασης και τα ονόματα των εναγόντων / εγκαλούντων και των εναγομένων / εγκαλουμένων.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA008.00
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Διοικητική αλληλογραφία του Υπουργείου/Γραμματείας Δικαίου με άλλα υπουργεία, γραμματείες, αρχές, δημόσιες υπηρεσίες/επιτροπές/όργανα (Εκτελεστικό Σώμα, Βουλευτικό Σώμα, Βουλή των Ελλήνων, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Θρησκείας, Υπουργείο Αστυνομίας, Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Πολέμου, Υπουργείο Ναυτικών, Γραμματέα της Επικρατείας και Υπουργό των Εξωτερικών Υποθέσεων, Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Πελοποννησιακή Γερουσία, Δικαστήριο των Εκκλήτων, Δικαστική Επιτροπή Αθηνών, Επιτροπή του εν Αθήναις Κριτηρίου, Θαλάσσιο Δικαστήριο, Εμπορικό Δικαστήριο Σύρου, Πενταμελή Επιτροπή Τόπον επέχουσα Θαλασσίου κριτηρίου, Προσωρινό Εγκληματικό Δικαστήριο, Εν Αιγίνη Επιτροπή των Ψαριανών, Αρμοστή της Αστυνομίας, Γενικούς Αστυνόμους επαρχιών, Επάρχους, Εφόρους Επαρχιών, Δημογεροντίες, Προκρίτους κ.ά.) και φυσικά πρόσωπα με επιστολές, αναφορές, διαταγές, εντολές, διαβιβαστικά κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου: οργάνωση-αρμοδιότητες Υπουργείου Δικαίου, διαβίβαση νόμων, εντολές προσαγωγών/σύλληψης/φυλάκισης/αποφυλάκισης κατηγορουμένων/εναγομένων, μισθοδοσία υπαλλήλων της διοίκησης, μισθολογικές διαφορές, διορισμοί, κλήσεις προσώπων για εξετάσεις/απολογίες/ανακρίσεις, επίλυση υποθέσεων με διαφιλονικούμενες ιδιοκτησίες ή άλλες οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λόγω εμπόλεμης κατάστασης, αγωγές-καταγγελίες κατά τρίτων, σύσταση/διορισμός δικαστηρίων/επιτροπών, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά εντάλματα, δικαστικές υποθέσεις, παραγγελία διενέργειας ερευνών, κλοπές, ζωοκλοπές, ληστείες, βιαιοπραγίες, φόνοι, οικονομικές διαφορές, χρεωστικές ομολογίες, κτηματικές διαφορές, κιβδηλοποιία, ανακρίσεις, απολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις, αποζημιώσεις, πληρωμή χρεών, κληρονομικά, οικογενειακά/γαμήλια ζητήματα, καταγγελίες για απείθεια σε δικαστικές αποφάσεις, καταχρήσεις στρατιωτικών, εθνικές πρόσοδοι, εμφύλιες διαμάχες, κατασκοπία, αναζήτηση δραπετών/φυγάδων, βιασμοί, πειρατεία/δράση κουρσάρων-καταδρομικών, λάφυρα/λείες, εμπορικές διαφορές, μοναστήρια, εκπαίδευση κ.λπ

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1936-1951

Φάκελοι υποθέσεων των ετών 1936-1951, που αφορούν τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή τον συμβιβασμό σε διαφορές με το Δημόσιο, αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το υλικό αφορά τόσο το διαδικαστικό στάδιο ανάθεσης των υποθέσεων στα αρμόδια μέλη του ΝΣΚ (χρεώσεις), όσο και την ουσία των υποθέσεων (φάκελοι δικογραφιών – υποθέσεων). Οι ακραίες χρονολογίες του αρχείου είναι οι χρονολογίες πρώτης συγκρότησης των φακέλων. Το περιεχόμενο κάθε φακέλου υπόθεσης ποικίλει. Σε γενικές γραμμές περιέχονται : διαβιβαστικά, δικαστικές αποφάσεις, αντίγραφα πρακτικών του ΝΣΚ, απόψεις των υπηρεσιών (στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η υπεράσπιση του Δημοσίου), πράξεις εκκαθάρισης αμοιβής των συνεργαζομένων με το Δημόσιο κ.ά. Οι φάκελοι έχουν παραχθεί από Γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δικαστικά γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν στην περιφέρεια.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1937-1974

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίζεται σε 4 βασικά μέρη και αφορά σε :
• Προεδρικές Αποφάσεις (1956-1968, 1.270 τόμοι)
• Κατοχικές – Ναζιστικές Αποφάσεις, αγοραπωλησίες, πρακτικά (1953-1974), ευρετήρια αγωγών (1953-1974, 80 τόμοι)
• Αποφάσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών (1937-1972, 38 τόμοι)
• Ευρετήρια Προεδρικών και Πολιτικών Αποφάσεων

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS040.02
 • Αρχείο
 • 1965-1990

• Αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1985-1987, 1989-1990)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1981-1990)
• Αυτόφωρο Μονομελούς (1981-1990)
• Αποφάσεις Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1965-1972, 1981-1989)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1977-1990)
• Αυτόφωρο Τριμελούς (1979-1990)
• Προτάσεις Τριμελούς (1976-1990)

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.10
 • Αρχείο
 • 1866-1990

Αγωγές Τακτικής και ευρετήρια (1925-1969), Ανακοπές και ευρετήρια (1955-1969), Αναιρέσεις και ευρετήρια (1956-1969), Πολιτικές αποφάσεις και ευρετήρια (1961-1969), Ασφαλιστικά μέτρα και ευρετήρια (1968-1969), Εφέσεις και ευρετήρια (1958-1969), Απαλλοτριώσεις και ευρετήρια (1950-1975), Εργατικά και ευρετήρια (1960, 1967-1975), Μισθώσεις και ευρετήρια (1969-1975), Εκουσία Πολυμελούς (1968-1969), Εκουσία Μονομελούς (1968-1969), Πρακτικά και αποφάσεις διεξαγωγής με αριθμό αγωγής (1968-1971), Πρακτικά συναίνεσης προς υιοθεσία/Εκουσία Πολυμελούς (1971-1990), Διεξαγωγές Ειρηνοδικείου (1970-1989), Εκθέσεις ορκίσεως πραγματογνωμόνων Εκουσίας Πολυμελούς (Ιατρών) και Εκθέσεις θέσεως υπό δικαστική απαγόρευση (1976-1989) Πραγματογνωμοσύνες και ευρετήρια (1884-1990), Εταιρικά και ευρετήρια (1878-1970).

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πταισματοδικείου Πάρνωνος

 • Αρ.Εισ. 349
 • Αρχείο
 • 1844-1875

Δικαστικές αποφάσεις των ετών: 1844, 1847, 1848, 1850, 1852ˑ πρακτικά συνεδριάσεων των ετών: 1854, 1856, 1857, 1860, 1861ˑ δικαστικές απφάσεις των ετών: 1864, 1871, 1874, 1875.

Πταισματοδικείο Πάρνωνος

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1998 - 2001

Φάκελοι δικογραφιών των ετών 1998-2001 (δειγματοληπτικά) και αποφάσεις δικογραφιών σε ψηφιακή μορφή (1998-2001)

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.04
 • Αρχείο
 • 2008-2009

Το αρχείο περιέχει δικογραφίες αποφάσεων (δειγματοληπτικά) και το σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίοδο 2008-2009. Οι δικογραφίες αφορούν το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε οποιαδήποτε σύνθεση: αναστολές, παραιτήσεις, πρακτικά επεξεργασίας (προεδρικών διαταγμάτων). Δικογραφίες αποφάσεων σε Ολομέλεια, αποφάσεων Ολομέλειας σε Συμβούλιο. Δικογραφίες αναστολών, παραιτήσεων, επεξεργασίας προεδρικών διαταγμάτων. Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή. Μέρος των αποφάσεων αφορά το Ν. 3068/2002 ("Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.")

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1980

Περιλαμβάνονται υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι δικογραφιών. Υπηρεσιακά βιβλία: Πρακτικά συνεδριάσεων, πρακτικά δημοσιεύσεων, πρωτόκολλα εισηγητών, ευρετήρια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης. Φάκελοι δικογραφιών: Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ (δικαστικές αρμοδιότητες): Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές, γνωμοδοτήσεις. Τμήμα Ε΄ (επεξεργασία διαταγμάτων, άσκηση πειθαρχικών διώξεων): Γνωμοδοτήσεις. Ολομέλεια: Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • Αρχείο
 • 2010

α) Δικογραφίες έτους 2010 (δειγματοληπτική επιλογή) / Αποφάσεις Ολομέλειας, Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας, Πρακτικά Παραιτήσεων, Πρακτικά της Επιτροπής Συμμόρφωσης κλπ. β) Αποφάσεις του ΣτΕ έτους 2010 σε ψηφιακή μορφή

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Φάκελοι δικογραφιών και πρακτικών επεξεργασίας (Διατάγματα) των ετών 1980-1997 και αποφάσεις δικογραφιών ΣτΕ (σε ψηφιακή μορφή) των ετών 1929-1997.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.05
 • Αρχείο
 • 2002 - 2007

Φάκελοι δικογραφιών: Αποφάσεις, αναστολές (2002-2007). Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή (2002-2007), μορφότυπος txt.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς

 • Αρχείο
 • 17ος αι. - 19ος αι.

Έγγραφα Κοινότητος Σκύρου 17ος-19ος αιώνας

 • Αλληλογραφία με Τουρκικές Αρχές - Αποφάσεις Δημογεροντίας - Προξενικά έγγραφα - Οθωμανικά έγγραφα - Προικοσύμφωνα, συμβόλαια, διαθήκες, δωρητήρια - Δικαστικές Αποφάσεις
 1. Έγγραφα σχετικά με Φιλική Εταιρεία

  • Χειρόγραφη Προκήρυξη Φιλικής Εταιρείας - Χειρόγραφη Προκήρυξη Φιλικής Εταιρείας - Επιστολή Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ προς Ιωάννη Βαρβάκη - Επιστολή Ιωάννη Βαρβάκη σε Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας - Επιστολή Νεοφύτου Βάμβα προς Ιω. Βαρβάκη - Επιστολές Φιλικού Γεωργίου Τζάνου προς Ιωάννη Καποδίστρια
 2. Έγγραφα Επαναστατικής Περιόδου 1821-1829

  • Έντυπη Αποκήρυξη της Επανάστασης από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄ και τους Συνοδικούς - Επιστολή Αυγουστίνου Καποδίστρια προς Γεώργιο Γριμάλδη περί συνοδείας χρηματαποστολής προς Γεώργιο Σταύρου - Αλληλογραφία Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος προς Δημογεροντία Σκύρου - Έγγραφο Ιωάννη Κωλέττη προς Δημογεροντία Σκύρου - Έγγραφο Ρήγα Παλαμήδη προς Δημογεροντία Σκύρου
 3. Περίοδος Καποδίστρια

  • Έντυπες Εγκύκλιοι του Ι. Καποδίστρια περί της Ναυτιλίας και περί των Ταχυδρομείων
 4. Περίοδος Όθωνα

  • Διπλώματα που απονεμήθηκαν σε Σκυριανούς για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση - Μέρος Αρχείου Εφημερίδων της Κυβερνήσεως

Φαλτάϊτς, οικογένεια

Κώδικας νοταριακών πράξεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ98)

 • GRGSA-CA- MAN004.06
 • Αρχείο
 • 1805-1815

Περιέχει νοταριακές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις επί αστικών υποθέσεων του Κοινοτικού Δικαστηρίου της Νάξου δια χειρός του αρχιερατικού πρωτονοταρίου Κωνσταντίνου Κόκκου.

Νοτάριος Νάξου Κωνσταντίνος Κόκκος