Δικαστήρια - Αποφάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις

151 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αποφάσεις

151 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κακουργιοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.15
 • Αρχείο
 • 1927-1975

Βιβλία Αποφάσεων, Πρωτόκολλο Κακουργοδικείου, Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Κακουργοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.8, 8.1
 • Αρχείο
 • 1914-1931

Αποφάσεις, Βουλεύματα, Πράξεις Προέδρου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.13
 • Αρχείο
 • 1915-1994

Τόμοι αποφάσεων, Βιβλία: Αποληψίμων, Αλληλογραφίας & Διεκπεραίωσης Εγγράφων, Ερήμην Αποφάσεων, Αναβλητικών Αποφάσεων, Εφέσεων, Απογράφων, Λιπομαρτύρων, Μισθολογίων, Αιτήσεων, Κατασχέσεων

Πταισματοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Αρείου Πάγου

 • GRGSA-CA- JUS043.01
 • Αρχείο
 • 1908-1995

Δικαστικές αποφάσεις Α΄ Πολιτικό Τμήμα: εκλογικά – κυρίως διορισμός δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων και εποπτών (εθνικές εκλογές 1993, ευρωεκλογές 1994) Πρόεδρος Αρείου Πάγου: αλληλογραφία κλπ. Υπηρεσία Επιθεώρησης Δικαστηρίων: εκθέσεις επιθεωρήσεως για δικαστικούς λειτουργούς, συμβολαιογράφους και άμισθους δικαστικούς επιμελητές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και Ολομέλεια Αρείου Πάγου (ως Συμβούλιο ανώτατο όργανο κρίσεων): κρίσεις δικαστικών λειτουργών, τήρηση του αρχείου δικαστικών λειτουργών. Εισαγγελία Αρείου Πάγου: εκλογικά Τριμελές και Πενταμελές Δικαστικά (Υπηρεσιακά) Συμβούλια: κρίσεις δικαστικών υπαλλήλων Γραμματεία Αρείου Πάγου: διεκπεραίωση αλληλογραφίας Μέρος του υλικού, κυρίως αυτό που αφορά τις κρίσεις δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων είναι δακτυλογραφημένα αντίγραφα αποφάσεων.

Άρειος Πάγος

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS051.01
 • Αρχείο
 • 1984-1994

Το αρχείο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αφορά σε αποφάσεις υποθέσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με οικονομικής φύσεως διαφορές μεταξύ πολιτών ή νομικών προσώπων και του ελληνικού Δημοσίου και αναστολές.
Οι αποφάσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : τις αποφάσεις που τελεσιδικούν χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να προσφεύγει σε έφεση και αυτές που εκδικάζονται εκ νέου λόγω προσφυγής ενός εκ των διαδίκων στις εν λόγω νόμιμες διαδικασίες (έφεση). Οι αποφάσεις αυτές φέρουν την ένδειξη «Προεδρικές Αποφάσεις».
• Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1984-1994
• Προεδρικές Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1984-1987
• Αναστολές 1984-1985, 1987

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1964-1995 (1987-1995)

Βιβλία πρωτοκόλλου, κλήσεων, επιδιδόμενων αποφάσεων, στατιστικά κινήσεως εργασιών

Διοικητικό Εφετείο Θράκης

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.037.001
 • Αρχείο
 • 1838 - 1844

Βιβλία αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στο οποίο περιλαμβάνονται πέντε (5) αποφάσεις του "εν Ναυπλίω Διοικητικού Δικαστηρίου ως Εφετείου" και μια (1) απόφαση του "εν Καλάμαις Εκκλήτου Διοικητικού Δικαστηρίου"

Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Χανίων

 • GRGSA-IAK JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 1999

Αποφάσεις τριμελούς, πενταμελούς σύνθεσης σχετικές με οικονομικές κυρίως υποθέσεις

Διοικητικό Εφετείο Χανίων

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων

 • GRGSA-IAK JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1991 - 1997

Αποφάσεις Μονομελούς συνθέσεως, αποφάσεις Τριμελούς συνθέσεως, απόφαση αίτησης αναστολής Τριμελούς συνθέσεως

Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων

 • GRGSA-IAK JUS010.02
 • Αρχείο
 • 1998 - 2000

Αποφάσεις Μονομελούς συνθέσεως, αποφάσεις Τριμελούς συνθέσεως, αποφάσεις αίτησης αναστολής Μονομελούς και Τριμελούς συνθέσεως

Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων

Αρχείο Ειρηνοδικείου - Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Φάκελοι αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Πταισματοδικείο: Ευρετήρια αποφάσεων, Βιβλίο αυτοφώρων, Βιβλίο Εφέσεων, Φυλλάδα δημοσίευσης αποφάσεων, Φάκελος καθαρογραμμένων αποφάσεων, Δικογραφίες Πταισματοδικείου.

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.029.001
 • Αρχείο
 • 1870 - 1950

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, εκθέσεων κ.ά.

Ειρηνοδικείο Άργους

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Περιέχει: Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1999), Δικογραφίες Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1991), Εκλογικό υλικό και αποτελέσματα κοινοτικών εκλογών ετών 1975-1994, οδηγίες εγκυκλίους, εκλογικούς καταλόγους (1957-1990) για τις βουλευτικές - δημοτικές εκλογές. Αποφάσεις ΟΓΑ συνταξιοδοτήσεως Αγροτών περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1965-1966), Αιτήσεις συνταξιοδότησης και γενικώς συνταξιοδοτικές υποθέσεις ΟΓΑ (1973-1986), έγγραφα σχετικά με Γ.Π. Συνεταιρισμών (1965-1987), θέματα ΤΟΕΒ περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1971-1975), Μητρώα μελών Συμβουλίων και Σωματείων (1966-1971), Διαχειριστικούς ελέγχους, κλείσιμο βιβλίων υπηρεσιών (1966-1971), ΦΕΚ - εγκύκλιοι (1962-1985), αλληλογραφία (1967-1985), εκπρόθεσμες καταχωρήσεις γάμων, γεννήσεων, βαπτίσεων, θανάτων σε Ληξιαρχικά βιβλία (1984-1992), σφραγίσεις - αποσφραγίσεις περουσιών (1968-1992), Αντίγραφα αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1977-1992), Αρχείο προσωπικού (1977-1992), Οικονομικά, λειτουργικά - διοικητικά υπηρεσίας (1969-1992).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1925-2006

Περιέχει : Πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεως πταισματοδικείου (1957-1970), Πολιτικές αποφάσεις (1957-1970), Δικόγραφα και σχετικά πολιτικών υποθέσεων (1925-1970), Εκθέσεις αγωγής - ανακοπής μικροδιαφορών (1949-1970), Δικόγραφα μικροδιαφορών (1955-1962), Αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά συνεδριάσεως ετών 1957-1970 (1956-1974), Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου (1964-1970), Πρακτικά συνεδριάσεως ειρηνοδικείου, Εκλογές 5/7/1964, 16/10/1966, 5/4/1969 (1959-1967), Αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 1969, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής (1957-1970), Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων πταισματοδικείου, Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων μονομελούς πλημμελειοδικείου, Ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων μον. πλημ/κείου, πταισματοδικείου, ειρηνοδικείου, Δικόγραφα εφέσεων, Εκλογές (1956-1970), Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (1948-1970), Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών (1958-1969), Αιτήσεις του Ν.Δ. 39/58/59 (1959-1960), Ατομικά στατιστικά Δελτία Κατηγορουμένων (1957-1958), ενενήντα τρία (93) βιβλία Ειρηνοδικείου (1952-2006), Πινάκια, Βιβλία εφέσεων, Ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, Εκθέσεων κατάθεσης δικογράφων, εφέσεων και αναφορών, πρωτόκολλα, απολήψιμων εξόδων, μισθοδοσίας υπαλλήλων, λιπομαρτύρων, πρακτικών και συνεδριάσεων πλημμελειοδικείου, τρία βιβλια με τίτλο "Στατιστική της Δικαιοσύνης" 1961-1963, Δημοτικά και Κοινοτικά κτηματολόγια (1954-1960), Αλληλογραφία με Εισαγγελία Βέροιας (1956-1961).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Περιέχει: 23 βιβλία με το εξής περιεχόμενο: κτηματολόγιο Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων και επιδόσεων δικαστικών κλητήρων και βιβλίο ΓΛΣ Καστανιάς. Επίσης περιέχει: Σχετικά Μικροδιαφορών (1955-71), Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές (1963-1973), Σχετικά και αποφάσεις τακτικής Διαδικασίας 1970- 1974, Σχετικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας 1969-1971, Υποθέσεις εκούσιας Δικαιοδοσίας (1971), Αγωγές ασφαλιστικών μέτρων (1970-1971), Ματαιωθείσες τακτικής, ειδικής, εκούσιας διαδικασίας και Ασφαλιστικών Μέτρων (1971-1973), Συναλλαγματικές (1971-1976), Πολιτικά Δικόγραφα (1963-1966), Εκλογικά (1994), Εφέσεις (1971-73), Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη με Υπηρεσίες (1969-1976).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1912-1976

Περιέχει: α) πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, β) πολιτικές αποφάσεις, γ) πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, δ) πρακτικά προτάσεων, ε) προτάσεις και πρακτικά εξώσεων και συναλλαγματικών, στ) πρακτικά αποφάσεων επί εξώσεων, ζ) αποφάσεις εξώσεων και συναλλαγματικών, η) αιτήσεις τακτικής διαδικασίας, θ) αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, ι) πολιτικές αποφάσεις τακτικής διαδικασίας, ια) πολιτικές αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, ιβ) αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, ιγ) πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδ) πρακτικά εργατικών αποφάσεων, ιε) εργατικές αποφάσεις, ιστ) εφέσεις, ιζ) ανακοπές, ιη) ειδικά πρακτικά, ιθ) διάφορα πρακτικά, κ) πολιτικά πρακτικά, κα) ματαιωθείσες αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις αιτήσεων προς εκτέλεση μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού μικροδιαφορών, κβ) 1 βιβλίο του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1945-1965

Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές, Διοικητικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Διαταγές Πληρωμής, Αγωγή Τακτικής Διαδικασίας, Ειδικά Πρακτικά

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1991-2005

Εφέσεις, Εκθέσεις και Πράξεις, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πράξεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Αποφάσεις Εκούσιας, Διαταγές Πληρωμής, Πρακτικά Αναβολής, Αγωγές Ειδικής Διαδικασίας

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Εκθέσεις και Πράξεις, Πολιτικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Ειδικών Διαδικασιών, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων, Εφέσεις

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1910-1985

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις μονομελούς Πρωτοδικείου, αποφάσεις μικροδιαφορών, βιβλία δημοσιεύσεων αποφάσεων, αποφάσεις Πταισματοδικείου Ελευσίνας, αποφάσεις αυτόφωρου.
Ειρηνοδικείο Ειδυλλίας: πολιτικές αποφάσεις, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις Πταισματοδικείου Ειδυλλίας, αποφάσεις αυτόφωρου.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1915 - 2009

Βιβλία τακτικής διαδικασίας - ειδικής διαδικασίας - αποφάσεων προσωρινών μέτρων - απογράφων, μικροδιαφορών κ.λπ. Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις κινητών και ακινήτων. Κατασχετήριες εκθέσεις. Πρακτικά ματαιωθεισών αγωγών. Αρχείο παλαιών συνεταιρισμών 1952-1981. Εκλογικό υλικό δημοτικών και κοινοτiκών εκλογών 1988-94. Συγγενικά Συμβούλια. Αγωγές και αιτήσεις τακτικής, ειδικής και εκούσιας διαδικασίας. Εκθέσεις και προγράμματα κατασχέσεων. Αγωγές και αιτήσεις Τακτικής και Ειδικής διαδικασίας, πινάκια-εκθέματα.

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θουρίας

 • GR GRGSA-MES JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1859-1938

Πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών, πολιτικές εκθέσεις.

Ειρηνοδικείο Θουρίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά μικροδιαφορών, πολιτικές αγωγές, αγωγές τακτικής διαδικασίας, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγροτικές και πρακτικά, αποφάσεις και πρακτικά εξώσεων, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αιτήσεις διακοπής παραγραφών, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, αιτήσεις-ένορκες βεβαιώσεις.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδαμύλης

 • GR GRGSA-MES JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1945-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων ανακοπών, βιβλίο μη πρωτοείσακτων παραγγελιών, βιβλίο καταχώρησης κοινοποιούμενων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Ειρηνοδικείο Καρδαμύλης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1946-1955

Αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικές εκθέσεις, βεβαιώσεις, αγωγές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1931 - 1989

Αποφάσεις και πρακτικά τακτικής διαδικασίας, αποφάσεις και πρακτικά ειδικής διαδικασίας, αποφάσεις διαταγών πληρωμής, αγωγές, αιτήσεις και κλήσεις τακτικής διαδικασίας, αγωγές, αιτήσεις, κλήσεις, ανακοπές και πρακτικά ματαίωσης και συμβιβασμού ειδικής διαδικασίας.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1926 - 1989

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις αγωγής, δικαιολογητικά εκθέσεων αγωγής και δικογραφίες μικροδιαφορών και πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1913-2003

Περιλαμβάνει : 1) Πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου, επ' αυτοφώρω δικών, και διατάξεις Αναστολής ποινικής δίωξης, 2) Αποφάσεις αγροτών κατά πιστωτών και πιστωτών κατά αγροτών, 3) αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νάουσας, 4) αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας, 5) εκθέσεις - πράξεις Ειρηνοδικείου Νάουσας, 6) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (ερήμην), 7) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας Αντιμωλία και ερήμην, 8) σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1913-1979

Πρακτικά - αποφάσεις Πταισματοδικείου Νάουσας (1913-1929, 1967), Πολιτικές αποφάσεις Νάουσας 1913-1973, Αποφάσεις τακτικής διαδικασίας (1974-1979), Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων (1974-1977).

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παπάδου

 • JUS012.02
 • Αρχείο
 • 1985-2002

Δικογραφίες, αιτήσεις, αποφάσεις, πταίσματα, ατομικοί φάκελοι, ασφαλιστικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού

Ειρηνοδικείο Παπάδου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σαπών

 • GRGSA-ROD JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998
 1. Πταίσματα
 2. Εκθέσεις και Πράξεις Ειρηνοδικείου
 3. Αγωγές
 4. Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά
 5. Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς
 6. Ένορκες βεβαιώσεις
 7. Αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών
 8. Αποφάσεις διαταγής πληρωμών
 9. Πρακτικά και αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας
 10. Πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Σαπών (Ροδόπη)

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1837-1948

Πρώτο Μέρος:
Α. Εκθέσεις και πράξεις , ετών 1837-1948, με ελλείψεις
Β. Αποφάσεις, ετών 1840-1894, με ελλείψεις
Γ. Πολιτικές αποφάσεις,ετών 1838-1927

Δεύτερο Μέρος:
αρ.1-1003, Εκθέσεις , αποφάσεις, πρακτικά,ευρετήρια,πινάκια κ.ά.

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1930-2004

Βιβλία ευρετήρια κατηγορουμένων (33), βιβλία προανακριτικών ξένων αρχών (8), βιβλία ωρίμων μηνύσεων Μονομελούς, (19), βιβλία πειστηρίων (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς (43) και Τριμελούς (32), βιβλία πινακίων Δικαστηρίου ανηλίκων (4), βιβλία Ειρηνοδικείου Νάουσας (2), βιβλία πινακίων Μονομελούς Γιαννιτσών (2), βιβλία αυτόφωρων Κακουργιοδικείου (4), Μονομελούς (5), Δικαστηρίου ανηλίκων (1), Τριμελούς (3), βιβλία περαιωμένων προανακριτικών παραγγελιών (7), βιβλία προκαταρκτικών παραγγελιών (3), βιβλία προανακριτικών (9), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (36), βιβλία τελεσίδικων αποφάσεων (1), βιβλία ερήμην αποφάσεων (3), Πρωτόκολλα αποχής από ποινική δίωξη αλλοδαπών (2), βιβλία εκθέσεων εμφανίσεως (3), βιβλίο συγχωνεύσεων αποφάσεων (1), βιβλίο κλήσεων ξένων αρχών (2), βιβλία φυγόποινων και φυγοδίκων (2), βιβλίο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1), βιβλίο αιτήσεων ακύρωσης αποφάσεων (1), βιβλίο διεκπεραίωσης βουλευμάτων (1), βιβλίο ωρίμων Μονομελούς (1), βιβλία περαιωμένων παραγγελιών (3), βιβλία αναβλητικών Μονομελούς (6) και Τριμελούς (3), βιβλία μηνύσεων (50), Μητρώο οικογενειών στρατευσίμων απόρων (1).

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1914 - 1974

Βιβλία δικογραφιών, βιβλίο υποβαλλόμενων προτάσεων, βιβλίο προσφυγών, βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, αλφαβητικό ευρετήριο των καταδικαζομένων, βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, μητρώο μετακινούμενων δικαστικών λειτουργών και λυτά έγγραφα.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1977

Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων, Πινάκια Κακουργημάτων Σύρου και Χίου, Βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, Βιβλίο φυγοδίκων, Πινάκιο δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Πινάκιο υποθέσεων Εφετείου, Βιβλίο καταδίκων, Βιβλίο φυγοποίνων, Δικογραφία, Βιβλίο μισθοδοτικού, Βιβλίο ωρίμων κακουργημάτων, Πινάκιο Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλίο ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου, Υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου, Πινάκιο περί αποκαταστάσεως στα πολιτικά δικαιώματα, Βιβλίο πειστηρίων, Βιβλίο προσωπικού, Βιβλίο προτάσεων, Πινάκιο υποθέσεων, Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, Βιβλίο αδειών δικαστικών λειτουργών, Βιβλίο εισερχομένων δικογραφιών, Πρόχειρο βιβλίο δικασίμων, Πινάκιο Δικασίμων ΜΟΔ, Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, Ευρετήριο φυγοδίκων, Κακουργ. Αλφαβητικό Ευρετήριο Καταδίκων, Φάκελος με υποθέσεις παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων, Φάκελος εκθέσεων εκποιήσεως πειστηρίων.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1914 - 1973

Βιβλίο εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου Εισ/κών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, Βιβλίο Μηνύσεων, Βιβλία Εισερχομένων Δικογραφιών, Βιβλίο ερήμην Αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλία δικογραφιών.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

 • JUS011
 • Αρχείο
 • 1970 - 2014

Δικόγραφα δικαστικής συνδρομής εξωτερικού,1990-2004, αγωγές αποζημίωσης κατά του Γερμανικού Δημοσίου 1995-1997, δικόγραφα μη συσχετισθέντα και επιστραφέντα για εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης 1984-1987, "Επιθεώρησις ληξιαρχικών γραφείων και ληξιάρχων 2004", αποσπάσματα αποφάσεων για δήμευση ναρκωτικών 2005-2006, Βιβλίο φυγοδίκων 1970-1984. Βιβλίο παρακολουθήσης διατάξεων απαγορεύσεων εξόδου ανακριτών 1981-1987. Βιβλίο εμφανίσεως 1984-1987, Βιβλία εφέσεων 1991-1994, Βιβλίο επιστροφής εφέσεων φυγοποίνων 1998. Δικόγραφα που επιδίδονται στον Εισαγγελέα. Εκθέσεις συμβολαιογράφων, ληξιαρχείων, υποθηκοφυλακείων, δημοσίων κατηγόρων. Βιβλία πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων. Εκλογικό αρχείο. Φάκελοι πειθαρχικών εξετάσεων. Σωματεία. Αρχείο αγνώστων δραστών, Βιβλία βουλευμάτων, Βιβλία διεκπεραίωσης συνήθους αλληλογραφίας, Βιβλία χρέωσης ποινικών και λοιπών δικογράφων στους επιμελητές του τμήματος.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Το αρχείο αποτελείται από:
Ποινικές δικογραφίες αμετακλήτων αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημ/δικείου,
Ποινικές δικογραφίες αμετακλήτων αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων,
Δικογραφίες βουλευμάτων,Προτάσεις και σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών: Πολυμελούς Πρωτοδικείου τακτικής διαδικασίας, Μονομελούς Πρωτοδικείου τακτικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων.

Πρωτοδικείο Κατερίνης

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1914-1975

Το αρχείο αποτελείται από 1708 κατάστιχα που αφορούν σε:
• Ποινικές Αποφάσεις κ’ Πρακτικά του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1945-1970, 912 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων και Πρακτικά Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1955-1970, 13 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων Πενταμελούς (1954-1964, 2τ.)
• Πρακτικά κ’ Αποφάσεις Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών (πολιτικές αποφάσεις) (1954-1970, 745 τ.)
• Πράξεις καταθέσεως αναιρέσεως αναιρέσεων (πολιτικών αποφάσεων) (1919-1975, 29 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεως Ανακοπών (1914-1967, 5 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεων Αναψηλαφήσεων (1917-1959, 1 τ.)
• Βιβλίο Εφέσεων (1969, 1 τ.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS024.02
 • Αρχείο
 • 1971-1993

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 2.874 βιβλία και 35 φακέλους και αφορά σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1971-1980, 1544 β.)
• Αποφάσεις Τριμελούς (1971-1980, 871 β.)
• Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου (1971-1980, 86 β.)
• Αποφάσεις Επταμελούς Εφετείου (1980, 2 β.) (1-170 και 71-134)
• ΜΟΔ Αθήνας (1971-1980, 5 β.)
• ΜΟΔ Θήβας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Λαμίας (1971-1980, 12 β.)
• ΜΟΔ Λειβαδιάς (1971-1980, 10 β.)
• ΜΟΔ Άμφισας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Χαλκίδας (1971-1980, 18 β.)
• ΜΟΔ Καρπενησίου (1971-1976, 9 β.)
• Μειοψηφίες Τριμελούς (1971-1975, 1980, 5 β.)
• Μειοψηφίες Πενταμελούς (1964-1978, 1 β.)
• Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών (1980, 2 β.)
• ΒΑΒ (1978-1980, 21 β.)
• Πρακτικά (1971-1980, 12 β.)
• Εισηγητικές Εκθέσεις (1971-1980, 40 β.)
• Αναιρέσεις (1979-1980, 23 β.)
• Ανακοπές (1972-1980, 12 β.)
• Εκδόσεις (1975-1977, 1978-1979, 2 β.)
• Όρκοι (1964-1978, 1970-1985, 2 β.)
• Αναψηλαφίσεις (1963-1977, 1 β.)
• Αναιρέσεις (1979, 1 β.)
• Πραγματογνωμοσύνες (1971-1980, 35 φάκελοι)
• Υπόλοιπα δικογραφίας Νάσιουτζικ (1993, 20 β.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.05
 • Αρχείο
 • 1900 - 1946

Πρακτικά Βουλευμάτων 1914-1936 (13 κατάστιχα)
Βουλεύματα 1914-1940 (27 κατάστιχα)
Ποινικές Αποφάσεις Εφετείου 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Πρακτικά Ποινικών Αποφάσεων 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Πρακτικά Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Σύρου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1923-1940 (28 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Μυτιλήνης 1914-1934 (27 ντοσιέ κι ένα κατάστιχο)
Κακουργιοδικείο Χίου 1914-1940 (24 ντοσιέ)
Κακουργιοδικείο Σάμου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1914-1946 (20 κατάστιχα)
Βιβλίο Κακουργιοδικείου Σύρου 1910-1930 (ευρετήριο - 1 κατάστιχο)
Κατάλογος Βουλευμάτων του Εφετείου Σάμου 1900-1914
Αποφάσεις του Ελεγκτικού Δικαστηρίου του έτους 1911 (1911-1912)
Ευρετήριο Αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σύρου 1926-1939
Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων Εφετείου Αιγαίου 1914-1933/34.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.06
 • Αρχείο
 • 1914 - 1987

Πολιτικές Αποφάσεις 1914 - 1950 (33 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Κακουργιοδικείου Σύρου 1941 - 1969 (10 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Χίου 1941 - 1981 (12 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Σάμου 1947 - 1981 (5 κατάστιχα και 3 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Μυτιλήνης 1945 - 1981 (16 φάκελοι)
"ΜΟΔ Σύρου Χίου Σάμου Μυτιλήνης 1973 - 1979" (1 φάκελος)
"ΜΟΕ 1980- 1987" (1 κατάστιχο)
" ΜΟΣ [Πρακτικά και Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου] 1970 - 1972" [1970-1979] (1 φάκελος)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1914 - 1978

Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων 1970-1977
Εφετήρια 1970-1978
Εισηγήσεις 1914/1919-1938
Αναιρέσεις 1914/1925-1978
Ανακοπές 1914-1940
Προσφυγές 1958-1975 και
Εγχειρίδια νομικού περιεχομένου.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ003
 • Αρχείο
 • 1879 - 1912

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, σχεδίων αποφάσεων, καταθέσεως αγωγών και καταθέσεως προσφυγών στον Άρειο Πάγο.

Εφετείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εφέσεις, αποφάσεις, πρακτικά και βουλεύματα δικαστηρίου δωσιλόγων.

Εφετείο Θράκης

Αρχείο Εφετείου Κρήτης

 • GRGSA-IAK JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1996 - 1998

Αποφάσεις Τριμελούς, Πενταμελούς και Μικτού Ορκωτού Εφετείου Κρήτης

Εφετείο Κρήτης

Αρχείο Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-CA- JUS017.01
 • Αρχείο
 • 1831-1832, 1835-1836

Το αρχείο αποτελείται από 5 βιβλία που αφορούν σε αποφάσεις τόσο του Εκκλητού Δικαστηρίου Πελοποννήσου (βιβλία 1-2, 1831-1832) όσο και του Εφετείου Τρίπολης και Ναυπλίου (βιβλία 3-5, 1835-1836). Για τα έτη 1831-1832, στο τέλος του κάθε βιβλίου υπάρχει ευρετήριο με βάση τον αριθμό απόφασης και τα ονόματα των εναγόντων / εγκαλούντων και των εναγομένων / εγκαλουμένων.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA008.00
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Διοικητική αλληλογραφία του Υπουργείου/Γραμματείας Δικαίου με άλλα υπουργεία, γραμματείες, αρχές, δημόσιες υπηρεσίες/επιτροπές/όργανα (Εκτελεστικό Σώμα, Βουλευτικό Σώμα, Βουλή των Ελλήνων, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Θρησκείας, Υπουργείο Αστυνομίας, Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Πολέμου, Υπουργείο Ναυτικών, Γραμματέα της Επικρατείας και Υπουργό των Εξωτερικών Υποθέσεων, Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, Πελοποννησιακή Γερουσία, Δικαστήριο των Εκκλήτων, Δικαστική Επιτροπή Αθηνών, Επιτροπή του εν Αθήναις Κριτηρίου, Θαλάσσιο Δικαστήριο, Εμπορικό Δικαστήριο Σύρου, Πενταμελή Επιτροπή Τόπον επέχουσα Θαλασσίου κριτηρίου, Προσωρινό Εγκληματικό Δικαστήριο, Εν Αιγίνη Επιτροπή των Ψαριανών, Αρμοστή της Αστυνομίας, Γενικούς Αστυνόμους επαρχιών, Επάρχους, Εφόρους Επαρχιών, Δημογεροντίες, Προκρίτους κ.ά.) και φυσικά πρόσωπα με επιστολές, αναφορές, διαταγές, εντολές, διαβιβαστικά κ.ά. σχετικά με υπηρεσιακά θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου: οργάνωση-αρμοδιότητες Υπουργείου Δικαίου, διαβίβαση νόμων, εντολές προσαγωγών/σύλληψης/φυλάκισης/αποφυλάκισης κατηγορουμένων/εναγομένων, μισθοδοσία υπαλλήλων της διοίκησης, μισθολογικές διαφορές, διορισμοί, κλήσεις προσώπων για εξετάσεις/απολογίες/ανακρίσεις, επίλυση υποθέσεων με διαφιλονικούμενες ιδιοκτησίες ή άλλες οικονομικές διαφορές μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων λόγω εμπόλεμης κατάστασης, αγωγές-καταγγελίες κατά τρίτων, σύσταση/διορισμός δικαστηρίων/επιτροπών, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά εντάλματα, δικαστικές υποθέσεις, παραγγελία διενέργειας ερευνών, κλοπές, ζωοκλοπές, ληστείες, βιαιοπραγίες, φόνοι, οικονομικές διαφορές, χρεωστικές ομολογίες, κτηματικές διαφορές, κιβδηλοποιία, ανακρίσεις, απολογίες, μαρτυρικές καταθέσεις, αποζημιώσεις, πληρωμή χρεών, κληρονομικά, οικογενειακά/γαμήλια ζητήματα, καταγγελίες για απείθεια σε δικαστικές αποφάσεις, καταχρήσεις στρατιωτικών, εθνικές πρόσοδοι, εμφύλιες διαμάχες, κατασκοπία, αναζήτηση δραπετών/φυγάδων, βιασμοί, πειρατεία/δράση κουρσάρων-καταδρομικών, λάφυρα/λείες, εμπορικές διαφορές, μοναστήρια, εκπαίδευση κ.λπ

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο του Δικαίου (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Βουφράδος

 • GR GRGSA-MES JUS028.01
 • Αρχείο
 • 1947-1995

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο ποινικού μητρώου, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο λιπομαρτύρων, βιβλίο απογράφων, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο λιπομαρτυρικών αποφάσεων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων αγροζημιών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Βουφράδος

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1949-1988

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων και λιπομαρτύρων, βιβλίο μετατροπής ποινών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, δικογραφίες.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Εύας

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS026.01
 • Αρχείο
 • 1940-1989

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλία ποινικών αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων ερήμην και λιπομαρτύρων, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Κορώνης

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS037.01
 • Αρχείο
 • 1963-1969

Πρακτικά και αποφάσεις, βιβλίο ποινικού μητρώου, βιβλίο εφέσεων, βιβλίο αναβλητικών υποθέσεων, βιβλίο απογράφων, ευρετήριο ποινικού μητρώου, ευρετήριο αποφάσεων.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Πεταλιδίου

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου_Μεταβατικής Έδρας Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS031.01
 • Αρχείο
 • 1931-1989

Αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο ποινικού μητρώου, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, ευρετήρια αποφάσεων, εκθέσεις ανακοπής, κληροδελτία μελών εφορευτικών επιτροπών.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο_Μεταβατική Έδρα Παμίσου

Αρχείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1936-1951

Φάκελοι υποθέσεων των ετών 1936-1951, που αφορούν τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή τον συμβιβασμό σε διαφορές με το Δημόσιο, αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το υλικό αφορά τόσο το διαδικαστικό στάδιο ανάθεσης των υποθέσεων στα αρμόδια μέλη του ΝΣΚ (χρεώσεις), όσο και την ουσία των υποθέσεων (φάκελοι δικογραφιών – υποθέσεων). Οι ακραίες χρονολογίες του αρχείου είναι οι χρονολογίες πρώτης συγκρότησης των φακέλων. Το περιεχόμενο κάθε φακέλου υπόθεσης ποικίλει. Σε γενικές γραμμές περιέχονται : διαβιβαστικά, δικαστικές αποφάσεις, αντίγραφα πρακτικών του ΝΣΚ, απόψεις των υπηρεσιών (στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η υπεράσπιση του Δημοσίου), πράξεις εκκαθάρισης αμοιβής των συνεργαζομένων με το Δημόσιο κ.ά. Οι φάκελοι έχουν παραχθεί από Γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δικαστικά γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν στην περιφέρεια.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1838 - 1988

Βιβλία αποφάσεων, προτάσεων, εφέσεων και ευρετήρια, αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά Προέδρου Εφετών, εκθέσεις γραμματέως και διάφορα βιβλία της Γραμματείας του Εφετείου, φάκελοι διαγωνισμών.

Εφετείο Ναυπλίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 151