Σχολεία - Αίγινα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία - Αίγινα

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία - Αίγινα

Σχετικοί όροι

Σχολεία - Αίγινα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία - Αίγινα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Νομαρχία Πειραιά (σύμμεικτη συλλογή) (Κ115δ)

  • GRGSA-CA- ADM415.04
  • Αρχείο
  • 1940-1949

Συλλογή εγγράφων της περιόδου 1940-1949 που περιλαμβάνει:

  1. Έγγραφα του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού - Κυθήρων.
  2. Έγγραφα της Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς.
  3. Έγγραφα της Επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων Α΄ Περιφέρειας Πειραιώς.
  4. Έγγραφα του αρχείου του Δημοτικού Σχολείου Λιμεναρίων Αίγινας.

Νομαρχία Πειραιά