Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Netherlands Institute at Athens
  • Nederlands Instituut Athene

Άλλες μορφές του ονόματος

  • NIA-OIA
  • Ολλανδική Αρχαιολογική Σχολή (παλαιότερη ονομασία)
  • Ολλανδικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Αθηνών (παλαιότερη ονομασία)

Τύπος

  • Ερευνητικό κέντρο - Ινστιτούτο

Πεδίο επικοινωνίας

 

Willem Ledeboer

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μακρή 11, 117 42

Τοποθεσία

Αθήνα, Κουκάκι

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

210-9210760

Fax

Email

URL

www.nia.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Υπάγεται σε έξι ολλανδικά κρατικά πανεπιστήμια τα οποία από κοινού διοικούν και χρηματοδοτούν τα «Ολλανδικά Επιστημονικά Ινστιτούτα στο Εξωτερικό»

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Ψηφιοποιημένα αντίγραφα από το Κρατικά Αρχεία της Ολλανδίας κυρίως από διάφορα προξενεία που είχε η Ολλανδία στον ελλαδικό χώρο. Επίσης, αντίγραφα του εμπορικού αρχείου Κουρμούλη. Με εξαίρεση το τελευταίο, καλύπτει κυρίως την περίοδο 1814-1857.

Πρόκειται για 8 DVD (1 σκληρός δισκος 500GB) με συνολικά 163 φακέλους (περίπου 28.000 λήψεις) και περιέχει αλληλογραφία και αναφορές (μαζί με συνημμένα) προξένων με την Πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη (μετά το 1830 με το γενικό προξενείο στην Αθήνα) και το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Χάγη. Ημερολόγια, αιτήσεις, εμπορικά έγγραφα.

Τα έγγραφα είναι ως επί το πλείστον στα Γαλλικά και Ιταλικά, σε πολύ λιγότερο βαθμό Ολλανδικά και Ελληνικά και σπανίως σε άλλες γλώσσες (οθωμανικά Τούρκικα, Αγγλικά κλπ).

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Υπάρχει ένας έντυπος οδηγός “Dutch Archives and Greek History” (98 σελίδες) που παρέχει πληροφορίες και για αρχεία που δεν βρίσκονται στο ΟΙΑ και για υλικό σε άλλα αρχεία στην Ολλανδία (δημοτικά, νομαρχιακά, ιδιωτικά κλπ). Ο Οδηγός διατίθεται από το ΟΙΑ.
Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο που περιγράφει σύντομα το υλικό που βρίσκεται στο ΟΙΑ.

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

09.00-17.00, κατόπιν ραντεβού

Access conditions and requirements

Πρόσβαση παρέχεται σε ιστορικούς ερευνητές κατόπιν ραντεβού και κατόπιν συμπλήρωσης φόρμας που ρυθμίζει μεταξύ άλλων το θέμα της αναπαραγωγής.
Ένα αντίγραφο της μελέτης να παραδοθεί στο ΟΙΑ με την ολοκλήρωση/δημοσίευση της σχετικής εργασίας.

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

The contents of the archive reproductions of the Nationaal Archief can be used freely for educational and scientific purposes, provided that the source is mentioned and acknowledged (i.e. archive name, finding aid number and inventory number).

The use of the reproductions by third parties as illustration material for websites, publications or any other creative purposes always requires written permission of the Nationaal Archief, while accordingly with the kind of publication a user’s fee should be paid.

These conditions apply to all visitors to the NIA using the archive material of the Nationaal Archief and by signing this form you signify that you agree to these terms of use.

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

04/07/2019

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Μακρή 11, 117 42
Αθήνα, Κουκάκι, Αττική