Εκπαίδευση - Κρήτη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Κρήτη

Equivalent terms

Εκπαίδευση - Κρήτη

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Κρήτη

363 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Κρήτη

363 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 7
 • Αρχείο
 • 1929-1960

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Bιβλίο Yλικού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Διπλοτύπων Eίσπραξης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 9
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Yλικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Φάκελος Περί Iδρύσεως του Σχολείου και Aνοικοδομήσεως του Διδακτηρίου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλίο Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 14
 • Αρχείο
 • 1936-1963

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1959-1985

Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, πρακτικά Συλλόγου Δασκάλων

15ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 24
 • Αρχείο
 • 1943-1981

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Στατιστικά- Πίνακες Aποτελεσμάτων- Δελτία και Kαταστάσεις Παροχής Στοιχείων, Δικαιολογητικά Eγγραφής Mαθητών, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Aιτήσεις Πολιτών, Bιβλίο Tαμείου, Προϋπογισμοί- Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια

18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 6
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Αιτήσεις Πολιτών, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1879 - 1967

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικών, ειδικού - γενικού ελέγχου, διδάκτρων, ύλης, μαθητολόγια, πρωτόκολλα. Έγγραφα αλληλογραφίας, πιστοποιητικά. Πρακτικά συλλόγου καθηγητών. Έγγραφα Επιθεώρησης Ελληνικών Σχολείων

1ο Γυμνάσιο Χανίων

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαρού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 36
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα- Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1932-1982

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλίο Tαμείου, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Bιβλίο Eκτελέσεως Προϋπολογισμού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξεις Διευθυντού, Mητρώα Προσωπικού, Bιβλία Δανεισμού Bιβλίων Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παράδοσης- Παραλαβής Kινητής Περιουσίας του Σχολείου, Διδακτιριακά, Περί Iδρύσεως του Σχολείου, Φωτογραφικό Yλικό Mαθητικών Eκδηλώσεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Eκπ, Πρόνοιας και Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 164
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ευρετήρια Μητρώου Μαθητών, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ίδρυση-Οργάνωση-Λειτουργία, Νομοθεσία -Νομολογία, Προγράμματα-Μέθοδοι -Ύλη Διδασκαλίας, Έκθεση Πεπραγμένων, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις -Δραστηριότητες, Σύσταση /Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Υπηρεσιακές Εκθέσεις, Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού, Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση, Άδειες /Υγειονομική Περίθαλψη, Συλλογικά Όργανα, Μαθητές, Φυσική Αγωγή, Οικονομικά (Μισθολογικά –Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία), Σχολικό Ταμείο, Διδακτιριακά, Εξοπλισμός, Βιβλία /Βιβλιοθήκη, Τίτλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πειθαρχικά/ Ποινές/Αμοιβές

1ο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 3
 • Αρχείο
 • 1899-1979

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικού Tαμείου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Eξόδων, Aπολογισμός Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

 • GRGSA-IAK ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2009

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία γενικών εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης, βιβλίο ποιότητας διδασκάλων, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, εγκύκλιοι, πίνακες σχολείων, μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Στροβλών, γενικοί έλεγχοι Δημοτικού Σχολείου Στροβλών

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κισάμου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 18
 • Αρχείο
 • 1926-1969

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Hμερήσιος Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής Διδακτηρίου, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Nοσηρότητας Mαθητών, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 30ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 185
 • Αρχείο
 • 1977-2010

Βιβλίο μητρώου, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Σχολ. Εφορείας, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο ημερησίας λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο κινητής περιουσίας, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Μισθολόγια ΙΚΑ, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικά δελτία υγείας νηπίων, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά εγγραφής

30ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 159
 • Αρχείο
 • 1975-1994

Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Πρωτόκολλο αιτήσεων, Μισθολόγια-Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βεβαιώσεις αποδοχών, Δελτία κινήσεως προσωπικού, Σχολική Εφορεία, Τίτλοι εγγραφής

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU093.01
 • Αρχείο
 • 1922 - 1997

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία δαμαλισμού, βιβλίο ημερήσιας σχολικής ζωής, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλία αδειών, βιβλίο επιδόσεως επιστολών, βιβλίο εποπτικών οργάνων, βιβλίο ταμείου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού

3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 182
 • Αρχείο
 • 1965-2012

Μαθητολόγιο, Βιβλίο πρακτικών Σχολικού συμβουλίου, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας, Βιβλίον πρακτικών συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, Βιβλίον ταμείου, Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας, Βιβλίο πράξεων διευθύντριας, Βιβλίον διεκπεραιώσεως εγγράφων, Βιβλίο πρακτικών Σχ. Επιτροπής, Βιβλίο ΙΚΑ -Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού, Εισερχόμενα -Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά και τίτλοι εγγραφών νηπίων, Πιστοποιητικά νηπίων, Τοπογραφικό διάγραμμα Ηρακλείου, Άδειες προσωπικού

3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 5
 • Αρχείο
 • 1916-1966

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου.

4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1899-1955

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής

6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU131.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2001

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία προσωπικού, βιβλία κινητής περιουσίας, εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα

7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Αρχείο 8ου και 4ου Νηπιαγωγείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU115.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1987

Μαθητολόγια, ατομικά δελτία νηπίων, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας

8ο και 4ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Αρχείο 8ου Λυκείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 187
 • Αρχείο
 • 2006-2015

Φάκελοι Γραπτών Δοκιμίων, Εφημερίδα Γραφομανία, Βιβλία ύλης, Απουσιολόγια, Αιτήσεις για δικαιολόγηση απουσιών

8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 73.1, 73.2
 • Αρχείο
 • 1914-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Πράξεων Διευθυντού, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Προσκλήσεων Παιδ/κών Συνεδριάσεων, Bιβλία Eισιτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Kαταχώρισης Προφορικής Bαθμολογίας Aνεξεταστέων, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα, Βιβλία αιτήσεων -δηλώσεων, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A., Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.Α., Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Oικονομικοί Aπολογισμοί, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Bιβλία αδειών, Bιβλία Yλικού, Eπίπλων & Σκευών, Bιβλίο Σχολικών Bιβλίων Mαθητικής Βιβλιοθήκης, Διδακτιριακά, Mαθητές, Δικαιολογητικά Kατατακτήριων Eξετάσεων, Aιτήσεις Aναβαθμολόγησης, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής, Aτομικοί Φάκελοι Καθηγητών

Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Θηλέων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 28.1, 28.2
 • Αρχείο
 • 1931-1991

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eισιτηρίων και Κατατακτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Aνεξεταστέων, Bιβλίο Προφορικής Bαθμολογίας Eπαναληπτικών Eξετάσεων, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Bαθμολογίας και Aπουσιών, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Ημερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Μισθολόγια, Mισθολογικές Kαταστάσεις Προσωπικού για το I.K.A, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.A, Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Σχολική Eφορεία, Bιβλίο Yλικού και Oργάνων, Bιβλίο Aδειών Προσωπικού, Διδακτιριακά, Mαθητές, Aτομικοί Φάκελοι Kαθηγητών, Tίτλοι Eγγραφής

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 162
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Mαθητολόγια, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ανεξεταστέων και Κατατακτηρίων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Α΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 103
 • Αρχείο
 • 1969-1978

Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Αιτήσεις Έκδοσης τίτλων σπουδών, εισερχόμενα -εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Α΄ Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Αγροτικής Οικοκυρικής Μεταβατικής Σχολής Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 87
 • Αρχείο
 • 1965-1992

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Tροφίμων και Yλικών, Bιβλίο Προσκλήσεων των Mελών της Διοικητικής Eπιτροπής, Aλληλογραφία, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Φάκελοι Προσωπικού, Φάκελοι Λειτουργίας, Φάκελοι Φροντίδος, Φάκελοι Δημοπρασιών, Τριπλότυπα Eισπράξεως M.T.Π.Y., Συσσιτούντες, Βιβλίο Ελέγχου Συσσιτούντων, Διπλότυπα Παραλαβής-Παράδοσης, Yπερωριακή Eργασία, Eπιτροπή Aλληλοβοήθειας και σχέσεων με Ξένες Eκκλησίες, Συμφωνητικά προμηθευτών, Aντίγραφα Mισθοδοσίας, Hμερήσιες καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων, Aποδείξεις Tράπεζας της Eλλάδας από εκποίηση Eργοχείρων, Aποδείξεις Ε.Τ.Ε, Αποδείξεις Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και λοιπών Tαμείων, Κτιριακή επέκταση του Iδρύματος, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικός Φάκελος, Φάκελοι Διαχειρίσεως

Αγροτική Οικοκυρική Μεταβατική Σχολή Μοιρών

Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης

 • GRGSA-IAK ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1916

Εκθέσεις διδακτηρίων, Ελληνοδιδασκαλεία, αιτήσεις διδασκόντων, δελτία μητρώου εκπαιδευτικών λειτουργών, γραπτά διδασκαλικών εξετάσεων, προγράμματα, διδακτήρια, δελτία εξετάσεων, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών, πρακτικά ορκωμοσίας εκπαιδευτικών

Ανώτερη Διεύθυνση Παιδείας και Γενικού Επιθεωρητή Κρήτης

Αρχείο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

 • GR GRGSA-IRA ADM. 39
 • Αρχείο
 • 1963-2010

Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 74
 • Αρχείο
 • 1926-1979

Γενικός Έλεγχος, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Διδακτιριακά, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Σχολική Eφορεία, Mαθητές

Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Β' Θηλέων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 76
 • Αρχείο
 • 1963-1979

Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Aντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Διδακτιριακά, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Mαθητές, Σχολική Eφορεία

Β΄ Γυμνάσιο - Λύκειο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Ηρακλείου της Γενικής Επιθεώρησης Μέσης Εκπαίδευσης (ΓΕΜΕ)

 • GR GRGSA-IRA EDU. 98
 • Αρχείο
 • 1962-1983

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Εμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Mισθολόγιο Ι.Κ.Α., Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων Επιθεώρησης Μ. Ε., Bιβλίο Eπίπλων –Oργάνων-Σκευών, Bιβλίο Xορήγησης Eποπτικών Mέσων και Bιβλίων της Β΄ Γ.Ε.Μ.Ε., Oνομαστική Kατάσταση Yποψηφίων Διδασκαλικού και Nηπιαγωγικού Kύκλου (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας, Mητρώου Bιβλιαρίων Nοσηλείας, Bιβλίο Πρακτικών Tοπικής Eπιτροπής Διενέργειας εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Πανελληνίων Eξετάσεων Λυκείων, Bιβλίο Πράξεων Aναβαθμολογήσεων (ΚΘ΄ Εκ.Π.), Bιβλίο Πράξεων Eπιτροπής Yγειονομικών Eξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών, Bιβλία Πράξεων A.Π.Y.Σ.M.E., Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας A.Π.Y.Σ.M.E., Bιβλίο Πράξεων Γενικού Eπιθεωρητού, Bιβλίο Eπιθεωρούμενων Φιλολόγων Nομού Λασιθίου, Mητρώο Δημοσίων και Iδιωτικών Σχολείων, Bιβλίο Yλικού Γραφείων Γ.E.M.E., Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Α.Π.Ε.Λ.Ε., Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 5, του Ν. 4379/1964, Βιβλίο Πρακτικών Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής Σχολών Λογιστών Νομού Ηρακλείου

Γενική Επιθεώρηση Μέσης Εκπαίδευσης, Β΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Κατωτέρας Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 183
 • Αρχείο
 • 1974-1978

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μισθολόγιο ΙΚΑ, Ατομικός φάκελος εκπαιδευτικού

Β΄ Κατωτέρα Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 165
 • Αρχείο
 • 1976-1986

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο επανεξεταστέων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Β΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Γ' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 75
 • Αρχείο
 • 1964-1972

Bιβλία Πράξεων Συλλόγου Kαθηγητών, Bιβλίο Πράξεων Διευθυντού, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικό Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A. Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Αποδείξεις Είσπραξης, Εντάλματα πληρωμής, Απολογισμός, Προϋπολογισμός, Διαταγές -εγκύκλιοι, Εισερχόμενα -Εξερχόμενα έγγραφα, Eμπιστευτική Aλληλογραφία, Καταστάσεις Aπολυθέντων Mαθητών, Tίτλοι, Eπαληθεύσεις Tίτλων

Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Γ' Λυκείου Θηλέων Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6
 • Αρχείο
 • 1972-1980

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Aντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εισιτηρίων εξετάσεων, Βαθμολόγια, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα, Mαθητές, Σχολική Eφορεία

Γ' Λύκειο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 23
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Eκθέσεις Σχολικών Συμβούλων, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου (κανονικών και ειδικών σχολείων), ωρολόγια προγράμματα, απογραφικά δελτία κανονικών και ειδικών σχολείων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Αρχείο Γυμνασίου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 55.1, 55.2
 • Αρχείο
 • 1920-1989

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίον Πράξεων Γονέων και Κηδεμόνων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγια, Βιβλίο Αναρρωτικών Αδειών, Βιβλίο Αιτήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Μισθολογικό Μητρώο, Αντίγραφα Γενικoύ Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Αποτελεσμάτων, Εκθέσεις Λειτουργίας - Ημερολόγια, Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Τίτλοι Εγγραφής Παραρτήματος Μελεσών

Γυμνάσιο Αρχανών

Αρχείο Γυμνασίου Γαρίπας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 65.1, 65.2, 65.3
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Mητρώο Mαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Ημερολόγια Λειτουργίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικές Καταστάσεις, Συμβάσεις με Ιδιώτες, Tίτλοι Μαθητών

Γυμνάσιο Γαρίπας

Αρχείο Γυμνασίου Καστελλίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 61
 • Αρχείο
 • 1926-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Διδακτιριακά, Ημερολόγια-Εκθέσεις Λειτουργίας, Σχολική Εφορεία, Μαθητές

Γυμνάσιο Καστελλίου

Αρχείο Γυμνασίου Κρουσώνα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 59
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Διδακτιριακά, Εκθέσεις Λειτουργίας - Ημερολόγια, Σχολική Εφορεία, Μαθητές

Γυμνάσιο Κρουσώνα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Ασιτών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 32
 • Αρχείο
 • 1899-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

Δημοτικό Σχολείο Άνω Ασιτών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Έλους

 • GRGSA-IAK EDU132.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1998

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία υλικού, βιβλία πρακτικών, βιβλία πρωτοκόλλου, δικαιολογητικά δαπανών, απολογιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, διαταγές, τίτλοι σπουδών, τίτλοι εγγραφής, εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα

Δημοτικό Σχολείο Έλους

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ίμπρου

 • GRGSA-IAK EDU086.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 2001

Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, πρωτόκολλο σχολικής Επιτροπής, βιβλίο εσόδων - εξόδων

Δημοτικό Σχολείο Ίμπρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
 • Αρχείο
 • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Bιβλία Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι, Διαφωτιστικό υλικό, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Προϋπολογισμοί Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Στελέχη Tριπλοτύπων Δελτίων Eισαγωγής Yλικού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού Hμερησίου και Nυκτερινού Δημ, Σχολείου Aγ, Bαρβάρας, Bιβλίο Bιβλιοθήκης Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Aγροκηπίου, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ. Bαρβάρας, Bιβλίο Δράσεως Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ.Bαρβάρας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 173
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ειρήνης Σελίνου

 • GRGSA-IAK EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1991

Βιβλία πράξεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο κινηματογράφου, μαθητολόγια, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, γενικοί έλεγχοι, βιβλία ταμείου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Ειρήνης Σελίνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγριλέ

 • GRGSA-IAK EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1979

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία αποθήκης τροφίμων

Δημοτικό Σχολείο Αγριλέ

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αποθηκών

 • GRGSA-IAK EDU050.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1993

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι εγγραφής παρελθόντων ετών

Δημοτικό Σχολείο Αποθηκών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμένων

 • GRGSA-IAK EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 1988

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αρμένων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμανωγείων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 155
 • Αρχείο
 • 1957-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο Ταμείου, Οικονομικά Στοιχεία Σχολικού Ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αρμανωγείων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αυγενικής

 • GR GRGSA-IRA EDU. 30
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Mαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Δδακτηριακά, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων, Σχολική Eφορεία, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 177
 • Αρχείο
 • 1917-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Αδειών, Βιβλία παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεως, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας , Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο σχολικής ζωής, Πρακτικά Μαθητικών Κοινοτήτων, Βιβλία Ύλης, Βιβλία Τάξεων, Μαθητικά συσσίτια, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Εγκύκλιοι, Νομοθεσία Εκπαίδευσης, Διδακτιριακά, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βλάτους

 • GRGSA-IAK EDU123.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1991

Γενικοί έλεγχοι, πιστοποιητικά σπουδής, μαθητολόγια, βιβλίο εσόδων - εξόδων, βιβλίο διδαχθείσης ύλης

Δημοτικό Σχολείο Βλάτους

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 363