Γενικά Αρχεία του Κράτους - Διεύθυνση Αρχείων Κέρκυρας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-KER

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Διεύθυνση Αρχείων Κέρκυρας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Κέρκυρας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Παλαιό Φρούριο

Τοποθεσία

Κέρκυρα

Περιοχή

Κέρκυρα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

49100

Τηλέφωνο

26610 38193, 34784

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Αρχεία Νομού Κέρκυρας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Για τη διοικητική ιστορία των Αρχείων της Κέρκυρας βλ. http://gak.ker.sch.gr/Hist/istor.htm

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Από το 1996 και εξής τα Αρχεία της Κέρκυρας στεγάζονται στην αριστερή πτέρυγα του κτηρίου και ολόκληρο το υπόγειο των πρώην Αγγλικών Στρατώνων στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας.

Συλλογές

Διοικητικά αρχεία (Διοικητικά αρχεία πρώην Ιστορικού Αρχείου - Ιονίου Γερουσίας -Νεότερα διοικητικά αρχεία)
Εκπαιδευτικά αρχεία
Δικαστικά αρχεία
Συμβολαιογραφικά αρχεία
Εκκλησιαστικά αρχεία
Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές
Κειμήλια

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Παλαιό Φρούριο
Κέρκυρα, Κέρκυρα 49100