Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα

Αντίστοιχοι όροι

Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα

Σχετικοί όροι

Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ιταλοκρατία - Δωδεκάνησα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Δωδεκανήσου, έγγραφα (συλλογή) (Κ103α)

  • GRGSA-CA- COL027.95
  • Αρχείο
  • 1927-1957

Συλλογή εγγράφων σχετικά με την κατάσταση των Δωδεκανήσων επί Ιταλικής Κατοχής και την προσπάθεια προαγωγής της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου σε αυτοκέφαλο:

  1. Έγγραφο σε φωτοτυπία του Αμασείας Αποστόλου εκ Εόδου προς τον Γαβριήλ Γ. Μίσιο (10 Οκτωβρίου 1957),
  2. Χειρόγραφο του Γαβρ. Γ. Μισίου με τίτλο "Λυπηραί αναμνήσεις. Η Εκκλησία των Δωδεκανησίων υπό την μπόταν του Ιταλικού φασισμού 1927-1943".
  3. Φωτοτυπία εμπιστευτικού εγγράφου στα ιταλικά με ελληνική μετάφραση του Pietro Mancuso περί της Δωδεκανησιακής Εκκλησίας (Ρόδος, 30 Μαρτίου 1927).
  4. Νεκρολογία του Γαβρ. Γ. Μισίου για τον Μητροπολίτη Ρόδου Απόστολο, μετέπειτα Αμασείας, που πέθανε το 1957.
  5. Χειρόγραφο με τίτλο "GOVERNO DELLE ISOLE ITALIANE DELL' EGEO. Statuto della Chiesa Ortodossa delle Isole dell' Egeo. Protocollo stipulato col Patriarcato Ecumenico",
  6. Χειρόγραφο με τίτλο "Η θέσις των Δωδεκανησίων επί Αγγλικής Κατοχής 09.05.1945-31.03.1947".