Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Αρχείο Μέλπως & Οκτάβιου Μερλιέ
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Μέλπως & Οκτάβιου Μερλιέ

Τα κατάλοιπα των ιδρυτών, Μέλπως Λογοθέτη-Μερλιέ (1890-1979) και Οκτάβιου Μερλιέ (1897-1976) συγκροτούν ένα πλούσιο ιδιωτικό Αρχείο. Οι αλληλογραφίες, οι συλλογές, τα ανέκδοτα έργα, τα συγγράμματα, καλύπτουν μια χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1910 περίπου έως και τη δεκαετία του 1970. Εκφράζουν τόσο την παιδεία, τα προσωπικά πνευματικά ενδιαφέροντα των δύο σημαντικών αυτών προσωπικοτήτων, όσο και την ίδια την πνευματική πορεία του νέου ελληνισμού σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Το υλικό αυτό τέμνει την ελληνική ιστορία των ιδεών σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα.

Το Αρχείο Μέλπως Μερλιέ και το Αρχείο Οκτάβιου Μερλιέ αρχειοθετήθηκαν από τις στενές συνεργάτριές τους, Αγλαΐα Αγιουτάντη και Ελένη Παπανικολάου αντίστοιχα.