Αρχείο Μέλπως & Οκτάβιου Μερλιέ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Μέλπως & Οκτάβιου Μερλιέ

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τα κατάλοιπα των ιδρυτών, Μέλπως Λογοθέτη-Μερλιέ (1890-1979) και Οκτάβιου Μερλιέ (1897-1976) συγκροτούν ένα πλούσιο ιδιωτικό Αρχείο. Οι αλληλογραφίες, οι συλλογές, τα ανέκδοτα έργα, τα συγγράμματα, καλύπτουν μια χρονική περίοδο από τη δεκαετία του 1910 περίπου έως και τη δεκαετία του 1970. Εκφράζουν τόσο την παιδεία, τα προσωπικά πνευματικά ενδιαφέροντα των δύο σημαντικών αυτών προσωπικοτήτων, όσο και την ίδια την πνευματική πορεία του νέου ελληνισμού σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Το υλικό αυτό τέμνει την ελληνική ιστορία των ιδεών σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα.

Το Αρχείο Μέλπως Μερλιέ και το Αρχείο Οκτάβιου Μερλιέ αρχειοθετήθηκαν από τις στενές συνεργάτριές τους, Αγλαΐα Αγιουτάντη και Ελένη Παπανικολάου αντίστοιχα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες