Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ

  • Αρχείο
  • 1983, 1989, 1996

1) Έντυπο με στοιχεία "Ο Αμερικής Ιάκωβος, Ελληνική Παιδεία, Φιλοσοφία και Επιτεύγματα, 1959-1996"
2) "Η εβραϊκή ποίηση": δακτυλόγραφο με άρθρο του Εμμ. Χατζηεμμανουήλ.
3) "Ψαλμοί" δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίου.
4) "Δευτερονόμιο" δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίου.
5) Τι είναι και πως διδάσκονται οι αξίες.
6) Πρόγραμμα έντυπο: "Greek letters day celebration"