Αρχείο - Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ

Ημερομηνία(ες)

  • 1983, 1989, 1996 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 δακτυλόγραφα έντυπα, 1 έντυπο, 1 έντυπο πρόγραμμα εμρίδας

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

444

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Έντυπο ¨Ο Αμερικής Ιάκωβος, Ελληνική Παιδεία, Φιλοσοφία και Επιτεύγματα, 1959-1996¨x000D
2) ¨Η εβραϊκή ποίηση¨: δακτυλόγραφο άρθρον Εμμ. Χ#εμμανουήλx000D
3) ¨Ψαλμοί¨ δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίουx000D
4) ¨Δευτερονόμιο¨ δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίουx000D
5) Τι είναι και πως διδάσκονται οι αξίεςx000D
6) Πρόγραμμα έντυπο: ¨Greek letters day celebration¨

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Δωρεά Εμμ. Χ#εμμανουήλ

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες