Αρχείο - Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Συλλογή Εμμανουήλ Χατζηεμαννουήλ

Ημερομηνία(ες)

  • 1983, 1989, 1996 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 δακτυλόγραφα, 2 έντυπα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Εμμανουήλ Χατζηεμμανουήλ, 20/10/2008
ΑΒΕ 444

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

1) Έντυπο με στοιχεία "Ο Αμερικής Ιάκωβος, Ελληνική Παιδεία, Φιλοσοφία και Επιτεύγματα, 1959-1996"
2) "Η εβραϊκή ποίηση": δακτυλόγραφο με άρθρο του Εμμ. Χατζηεμμανουήλ.
3) "Ψαλμοί" δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίου.
4) "Δευτερονόμιο" δακτυλόγραφο άρθρο του ιδίου.
5) Τι είναι και πως διδάσκονται οι αξίες.
6) Πρόγραμμα έντυπο: "Greek letters day celebration"

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες