Εμφανίζει 31 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.20
 • Αρχείο
 • 1989-2007

Φάκελοι:
(α) Τμήματος ΝΑΤ (ασφάλιση, επιδόματα, έξοδα κηδείας κ.λπ.),
(β) Τμήματος Γενικής Αστυνομίας (εγκρίσεις φόρτωσης-εκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων), Επιθεώρησης πλοίων (επικίνδυνα φορτία, αναγγελίες κατάπλου).

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Ασφαλείας (αναζητήσεις πλοίων, αναζητήσεις αλλοδαπών, αναζητούμενα κλεμμένα σκάφη, αναγνωρίσεις πτωμάτων άγνωστης ταυτότητας-αγνοουμένων, ανευρέσεις-εξουδετέρωση πυρομαχικών),
(β) Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης-δείγματα-κυρώσεις, άδειες πετρελεύσεως, μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, Γαλάζιες Σημαίες, δειγματοληψίες, έλεγχοι λουτρικών εγκαταστάσεων, καταγγελίες-αναφορές-παράπονα για ρύπανση, χλωρίδα-πανίδα-φυτοπλαγκτόν, καταλληλότητα θαλάσσιων νερών)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.1
 • Αρχείο
 • 1958-1990

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Τουριστικής Αστυνομίας (τουριστικά σκάφη, καταστάσεις επιβατών και πληρώματος δικαιολογητικά ναυλοσυμφώνων),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (στοιχεία ναυτιλιακών εταιρειών, άνεργοι ναυτικοί, προαναγγελίες βολών και πυρών κ.λπ.),
(γ) Γραφείου Επιστασίας (Αλληλογραφία),
(δ) Γραφείου Απογραφής (τριμηνιαία δικαιολογητικά ιατρών),
(ε) Γραφείου ΝΑΤ (συνταξιοδοτικά, δικαιολογητικά, μετακινήσεις κ.λπ.),
(στ) Γραφείου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (επιθεωρήσεις πλοίων, δελτία θυέλλης κ.λπ.),
(ζ) Γραφείου Διαχείρισης (μισθολογικά θέματα, δικαιολογητικά πλοηγικών δικαιωμάτων)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.10
 • Αρχείο
 • 1984-1995

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Ναυτολογίας (απολυθέντες-άνεργοι ναυτικοί, αργούντα πλοία, πιστοποιητικά θαλάσσιας υπηρεσίας, αλληλογραφία),
(β) Γραφείου Ασφάλειας-Ανακρίσεων (άρσεις πειθαρχικών ποινών και απαγορεύσεων),
(γ) Γραφείου Απογραφής (δικαιολογητικά απογραφής και επαναπογραφής, ναυτικά φυλλάδια),
(δ) Γραφείου Διαχείρισης (άδειες, καταστάσεις μισθοδοσίας, διαταγές πορείας κ.λπ.),
(ε) Γραφείου Επιστασίας (θέματα στρατιωτικού και πολιτικού Προσωπικού, εορτές-τελετές).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.11
 • Αρχείο
 • 1972-1996

Θέματα Προσωπικού, Μετεωρολογικά Δελτία, Προσλήψεων αλλοδαπών ναυτικών σε πλοία με ξένη σημαία, Εμπορευματικής κίνησης

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.17
 • Αρχείο
 • 1958-2001

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Ναυτολογίας (διαγωνισμοί, πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας, λιμενικά τέλη, απογραφή ναυτικών κ.λπ.),
(β) Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (μέτρα κατά της ρύπανσης των ακτών, έλεγχος εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, σχετικά δημοσιεύματα Τύπου),
(γ) Γραφείου Απογραφής (ναυτικά φυλλάδια-σχετικά δικαιολογητικά), Βιβλία κατάπλου και απόπλου, Πρωτόκολλα εισερχόμενων σημάτων, Ημερολόγιο κίνησης αστυνομικού οχήματος Λιμενικού Σώματος (ΛΣ)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.18
 • Αρχείο
 • 1997-2005

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Ναυτολογίας (διαγωνισμοί, πιστοποιητικά ναυτικής ικανότητας, λιμενικά τέλη, απογραφή ναυτικών κ.λπ.),
(β) Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (μέτρα κατά της ρύπανσης των ακτών, έλεγχος εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, σχετικά δημοσιεύματα Τύπου),
(γ) Γραφείου Απογραφής (ναυτικά φυλλάδια-σχετικά δικαιολογητικά), Βιβλία κατάπλου και απόπλου, Πρωτόκολλα εισερχόμενων σημάτων, Ημερολόγιο κίνησης αστυνομικού οχήματος Λιμενικού Σώματος (ΛΣ)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.3
 • Αρχείο
 • 1985-1990

Φάκελοι Γραφείου Απογραφής (δικαιολογητικά απογραφής και επαναπογραφής ναυτικών), Φάκελοι με Αιτήσεις ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και Αλληλογραφία

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.6
 • Αρχείο
 • 1968-1991

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Επιστασίας (διαγωνισμοί, εορτές, τελετές), Πλωτών και Χερσαίων μέσων (δελτία κινήσεως, διαταγές πορείας, επιθεωρήσεις, εφοδιασμός),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (συλλογικές συμβάσεις, άνεργοι-επιδοτούμενοι ναυτικοί, λιμενικά τέλη, προαναγγελίες βολών, καταστάσεις πληρωμάτων κ.λπ.),
(γ) Γραφείου Διαχείρισης (μισθοδοσία, οδοιπορικά, δαπάνες), Πλοηγικού σταθμού Βόλου (αναγγελίες κατάπλων, πλοηγικά δικαιώματα κ.λπ.), Λιμενικής Αστυνομίας (κλήσεις, επαγγελματικές-ερασιτεχνικές άδειες αλιείας, σήματα καταπλεόντων πλοίων), Νηολογίων (φύλλα μεταβολών), Ναυτολογίας (άνεργοι-επιδοτούμενοι ναυτικοί, ενιαύσια δρομολόγια, βεβαιώσεις ναυτικής υπηρεσίας κ.λπ.)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.7
 • Αρχείο
 • 1974-1993

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Γενικής Επιστασίας (διαγωνισμοί, εορτές, τελετές),
(β) Γραφείου Ασφάλειας-Ανακρίσεων (άρσεις πειθαρχικών ποινών και απαγορεύσεων),
(γ) Γραφείου Απογραφής Ναυτικών (ναυτικά φυλλάδια, δικαιολογητικά απογραφής, αντίγραφα ποινικού μητρώου),
(δ) Γραφείου Διαχείρισης (πινάκια μισθοδοσίας, δαπανών, περίθαλψης),
(ε) Γραφείου Πλοηγικού Σταθμού Βόλου (μισθοδοτικές καταστάσεις, πλοηγικά δικαιώματα),
(στ) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (παλιρροιομετρικά, αλιευτικές παραβάσεις, ενιαύσια δρομολόγια),
(ζ) Γραφείου Ναυτολογίας (λιμενικά και φαρικά τέλη, άδειες απόπλου, καταστάσεις πληρωμάτων, επιδοτούμενοι-άνεργοι ναυτικοί κ.λπ.), ΝΑΤ (ασφάλιση ναυτικών, επιδόματα, επιθεωρήσεις)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.23
 • Αρχείο
 • 2001-2009

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (προσφυγές, τιμωρηθέντα σκάφη, αλληλογραφία με λιμενικές αρχές),
(β) Γραφείου Επιστασίας (βιβλίο απασχόλησης προσωπικού, φάκελος υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιων),
(γ) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (πλωτές εξέδρες, αλιευτικά καταφύγια, πλωτά φράγματα, υδρογραφικές-ωκεανογραφικές εργασίες, καθαρισμός πυθμένα παραλίας, φάροι, λειτουργία σταθμού ΑΓΕΤ, επιτροπές, αλληλογραφία),
(δ) Γραφείου Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (βεβαιώσεις παράδοσης-παραλαβής απορριμμάτων πλοίων, αίτηση πετρέλευσης)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.26
 • Αρχείο
 • 1998-2011

Φάκελοι με αναφορές για επιθεωρήσεις πλοίων, περιστατικά ρύπανσης-δειγματοληψίες, τοπικά σχέδια καταπολέμησης της ρύπανσης, αναφορές για ναυάγια, πετρελεύσεις, λουτρικές εγκαταστάσεις, κολυμβητικές δεξαμενές, Γαλάζιες Σημαίες-ΕυρωπαΊκό έτος περιβάλλοντος, διενέργεια ελέγχων για ρύπανση από ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ελαιοτριβεία (περιέχονται 14 έγχρωμες φωτογραφίες)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.27
 • Αρχείο
 • 1994-2014

Φάκελοι με δελτία ναυτιλιακής κίνησης, δελτία ελέγχου απόπλου και κατάπλου τουριστικών σκαφών, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, ναυλοσύμφωνα, δελτία ελέγχου επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, φύλλα αστυνομικού ελέγχου (ΦΑΕ) επικίνδυνων φορτίων, αναφορές για διακομιδές ασθενών, τραπεζοκαθίσματα, παραβάσεις περί απαγόρευσης καπνίσματος, έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δρομολόγια πλοίων, συγκροτήσεις επιτροπών, ποινές, αποζημιώσεις, επιμορφωτικά προγράμματα, γενική αλληλογραφία

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.28
 • Αρχείο
 • 2000-2013

Φάκελοι με ατομικές ερασιτεχνικές άδειες αλιείας-δικαιολογητικά, αναφορές ελέγχων, ΦΑΕ ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοπικό σχέδιο καταπολέμησης ρύπανσης από το ΚΛΒ, νομοθεσία Natura 2000

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.4
 • Αρχείο
 • 1947-1992

Φάκελοι με θέματα Προσωπικού, Αιτήσεις επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, Καταστάσεις πληρωμάτων, Άδειες χειρισμού σκαφών, Επιθεωρήσεις πλοίων, Πρόστιμα, Στοιχεία Μετεωρολογίας, Δρομολόγια πλοίων, Άδειες εκτελέσεως πλόων, Αλληλογραφία κ.λπ.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.8
 • Αρχείο
 • 1981-1991

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Πλωτών-Χερσαίων Μέσων (δελτία κίνησης, εφοδιασμός με καύσιμα, επιθεωρήσεις),
(β) Γραφείου Γενικής Επιστασίας (εορτές, τελετές, προσλήψεις, ιματισμός),
(γ) Γραφείου Ασφάλειας-Ανακρίσεων (άρσεις πειθαρχικών ποινών και απαγορεύσεων)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.9
 • Αρχείο
 • 1968-1994

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Επιστασίας (εκπαίδευση, άδειες, εορτές, τελετές, αλληλογραφία με αρχές),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, επιδοτούμενοι ναυτικοί),
(γ) Γραφείου Απογραφής Ναυτικών (δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, σήματα απογραφής),
(δ) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (κλήσεις, παραβάσεις, συστάσεις, τιμωρηθέντα σκάφη, στατιστικά στοιχεία)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.12
 • Αρχείο
 • 1980-1998

Φάκελοι Γραφείων Λιμενικής Αστυνομίας (καταστάσεις επικίνδυνων φορτίων, προκηρύξεις μειοδοτικών διαγωνισμών, Επιτροπή ναυλώσεων, πανηγύρι Τρικκέρων κ.λπ.), Ναυτολογίας (δικαιολογητικά εμπορικής κίνησης, πρόσληψη αλλοδαπών ναυτικών, απολυθέντες ναυτικοί λόγω τραυματισμού ή ασθένειας)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.13
 • Αρχείο
 • 1991-1998

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Επιστασίας (καταστάσεις επιβίβασης στρατιωτικού προσωπικού),
(β) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (σήματα πλοίων, βεβαιώσεις δρομολογίων, άδειες οστρακαλιείας),
(γ) Γραφείου Ναυτολογίας (καταστάσεις αργούντων πλοίων, προσλήψεις αλλοδαπών ναυτικών, επιδότηση ανέργων, αιτήσεις για πιστοποιητικά συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.14
 • Αρχείο
 • 1994-2001

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Επιστασίας (εφοδιασμός υπηρεσιών),
(β) Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας (προκηρύξεις),
(γ) Γραφείου Ναυτολογίας (συλλογικές συμβάσεις, πρόσληψη αλλοδαπών ναυτικών, άνεργοι ναυτικοί)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.15
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Φάκελοι:
(α) Γραφείου Επιστασίας (Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εκπαίδευση στρατιωτικού προσωπικού, ποινές κ.λπ.),
(β) Γραφείου Ναυτολογίας (συλλογικές συμβάσεις, πρόσληψη αλλοδαπών ναυτικών, άνεργοι ναυτικοί)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.19
 • Αρχείο
 • 1977-2007

Φάκελοι Γραφείου Ασφαλείας (πειθαρχικά, κατασχέσεις ναυτικών φυλλαδίων, προβλήματα θαλάσσιων συγκοινωνιών, στατιστικά στοιχεία υπηρεσίας), Βιβλίο αδειών μικροεπισκευών πλοίων

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.22
 • Αρχείο
 • 2006

Φάκελοι Γραφείων Λιμενικής Αστυνομίας (έντυπα παλαιά κενά για οστρακαλιεία, υφαλοκαθαρισμό πλοίου, πετρέλευση κ.λπ.), Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (έντυπα κοινοποίησης κατάπλων στους λιμένες Βόλου και Αμαλιάπολης)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.24
 • Αρχείο
 • 2001-2007

Φάκελοι Ναυτικής Εβδομάδας, ημερήσιων διαταγών, παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων, ενστάσεων και αβάσιμων αντιρρήσεων

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κ.Λ.Β.)

 • GRGSA-MAG ADM4.25
 • Αρχείο
 • 2003-2012

Φακελοι:
(α) Γραφείου Ασφαλείας (αλλοδαποί εγκαταλείποντες πλοία, αναγνωρίσεις πτωμάτων άγνωστης ταυτότητας, ανεύρεση-εξουδετέρωση πυρομαχικών, άρσεις απαγορεύσεων αποδημίας),
(β) Γραφείου Τροχαίας (διοικητικές ποινές, πταισματικές παραβάσεις ΚΟΚ). Φάκελοι Τμήματος Επιθεώρησης πλοίων (δελτία καιρού)

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου