Εμφανίζει 44 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εφετείο Πατρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.34
 • Αρχείο
 • 1909-1982

Πινάκια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία διάφορα.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.39
 • Αρχείο
 • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.15
 • Αρχείο
 • 1930-1939

Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου (Ολομέλεια) Εφετών και Εκθέσεις εμφάσεων Γραμματέως Εφετών (1938-1939).

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1880-1936

Πρακτικά ορκοδοσίας-όρκων (δημοσίων υπαλλήλων, ακροατηρίου, άλλων ορκοδοσιών), παρατάσεις προθεσμιών κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών