Εμφανίζει 44 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εφετείο Πατρών
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • JUS005.39
 • fonds
 • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • JUS005.34
 • fonds
 • 1909-1982

Πινάκια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία διάφορα

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα

 • JUS005.15
 • fonds
 • 1930-1939

Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου (Ολομέλεια) Εφετών και Εκθέσεις εμφάσεων Γραμματέως Εφετών (1938-1939)

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • JUS005.09
 • fonds
 • 1880-1936

Πρακτικά ορκοδοσίας-όρκων (δημοσίων υπαλλήλων, ακροατηρίου, άλλων ορκοδοσιών),παρατάσεις προθεσμιών κλπ

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • JUS005.27
 • fonds
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.α., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ

Εφετείο Πατρών