Εμφανίζει 44 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές στο ανώτερο επίπεδο Εφετείο Πατρών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Πατρών

  • GR JUS005.39
  • Αρχείο
  • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

  • GR JUS005.27
  • Αρχείο
  • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών