Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γεωργία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)

  • GRGSA-CA- PRI028.22
  • Αρχείο
  • 1921

Τα Νέα Γεωπονικά "Μηνιαίον Γεωργικόν Περιοδικόν" (περ. Γ' έτ. 7ον, αρ. 1), Αθήναι, Ιανουάριος 1921.