Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β) Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή: