Αρχείο PRI183.02 - Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI183.02

Τίτλος

Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)

Ημερομηνία(ες)

  • 1819 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φύλλο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Πιάγκος, Αριστείδης
Ημερομηνία αγοράς: 12/3/1942
ΑΒΕ: 349

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σιγίλλιο Γρηγορίου Ε΄σε περγαμηνή προς το Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Πάρο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 745
Χαιρέτη, Μ., "Κατάλογος των εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποκειμένων πατριαρχικών σιγιλλίων", Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, ΙΕ' (1961) 234-250.

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης