Αρχείο PRI183.02 - Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI183.02

Τίτλος

Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)

Ημερομηνία(ες)

  • 1819 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φύλλο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά
Πωλητής: Πιάγκος, Αριστείδης
Ημερομηνία αγοράς: 12/3/1942
ΑΒΕ: 349

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Σιγίλλιο Γρηγορίου Ε΄σε περγαμηνή προς το Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Πάρο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 745
Χαιρέτη, Μ., "Κατάλογος των εις τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποκειμένων πατριαρχικών σιγιλλίων", Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, ΙΕ' (1961) 234-250.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης