Εμφανίζει 18915 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 2ου Γραφείου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1996-2011

Διδακτικά βιβλία, σχολική υγιεινή, εκθέσεις πεπραγμένων, επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ετήσια στατιστικά στοιχεία.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, 2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπερχειάδας

 • GR GRGSA-FTH EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου διδασκόντων, πιστοποιητικά γεννήσεως, αποδεικτικά εγγραφής, κ.α.

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπερχειάδας

Αρχείο Γ' Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Αταλάντης Λιμεναρχείου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM034.07
 • Αρχείο
 • 1999-2011

Σήματα διακοπής αλιείας τόνου, παύση λειτουργίας φάρου, διαγωνισμοί κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Γ' Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS30
 • Αρχείο
 • 1929-1980

Φάκελοι με Αλληλογραφία, Πρακτικά, Αποφάσεις, Αιτήσεις, Εντάλματα συλλήψεως, Καταστάσεις Αλλοδαπών, Βεβαιώσεις άσκησης εκλογικού δικαιώματος

Πλημμελειοδικείο Βόλου

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG JUS9.2
 • Αρχείο
 • 1929-1970

Ποινικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποληψίμων, Αναβολών, Ανακοπών

Πλημμελειοδικείο Αργαλαστής

Αρχείο Πλημμελειοδικείου Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG JUS9.1
 • Αρχείο
 • 1929-1970

Ποινικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποληψίμων, Αναβολών, Ανακοπών

Πλημμελειοδικείο Αργαλαστής

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βελεστίνου

 • GR GRGSA-MAG JUS13.1
 • Αρχείο
 • 1952-1970

Αποφάσεις και Πρακτικά, Ευρετήρια Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών, Εφέσεων, Απόντων κατηγορουμένων, καταδικαζομένων λιπομαρτύρων, Πινάκιον υποθέσεων

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βελεστίνου

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG JUS35
 • Αρχείο
 • 1898-2002

Αποφάσεις και Πρακτικά, Ανακοπές, Ερημοδικίες, Βιβλία Απογραφών, Αποληψίμων, Φάκελοι Μηνύσεων, Εκθέσεων, Αποδεικτικών επιδόσεως, Δειγματοληψιών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αλμυρού

Συλλογή εγγράφων Καστελλόριζου (Κ1α, Κ1β, Κ1γ, Κ1δ, Κ1ε, Κ1στ)

 • GRGSA-CA- COL026.01-06
 • Συλλογή
 • 1847-1900
 • " Έγγραφα Καστελλορίζου Νομαρχιακά", αναφερόμενα στην ιστορία της νήσου Μεγίστης (Κ1α).
 • Πρωτόκολλο πράξεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Αρχιεπισκοπής Καστελλόριζου (Κ1β)
 • Συλλογή οθωμανικών εγγράφων (εκ των οποίων ένα λιθόγραφο): δύο φιρμάνια του 19ου αιώνα σχετικά με την άδεια κατασκευής πλοίων, την ανακαίνιση του βακουφιού του Μπαμπά Τουρμπεσί, ένα δίπλωμα πλοιαρχίας κ.ά. (Κ1γ)
 • Έγγραφα Καστελλόριζου, αποδείξεις πληρωμών φόρου, κ.ά. (Κ1δ)
 • Μαθητολόγιο της Αστικής Σχολής Μεγίστης (Κ1ε)
 • Απανταχούσα επισκοπική περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελόριζο, πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη, 1818), προικοσύμφωνο Μαρίας Μιχαλιά και Κωνσταντή Χατζή-Πέτου στο Καστελόριζο (Κ1στ).

Συλλογή Σταύρου Μαυρίδη

 • Συλλογή
 • 1910 - 1984

Μουσικό αρχείο του Σταύρου Ι. Μαυρίδη, μουσικού. Περιέχει μουσικές Παρτιτούρες χειρόγραφες και έντυπες, φωτογραφίες, βιβλίο και μονόφυλλο έντυπο.

Μαυρίδης, Σταύρος

Αρχείο Βιομηχανίας "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

 • GR GRGSA-SER COL120.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1989

Βιβλία: αποθήκης ετοίμων-ημιτελών νημάτων, οικονομικής φύσεως εξόδων μεταποίησης, καθολικά, απογραφών, ισολογισμών, πιστωτών, παραστατικών, καταστάσεων προσωπικού. Βιβλιάρια καταθέσεως όψεως ΙΛΤΕ. Φάκελοι: πελατολόγια, ευρετήρια καθολικών, αντιπροσώπων-προμηθευτών, ισοζυγίων, αλληλογραφίας, βιογραφικών αντιπροσώπων και αποδείξεων καταβολής μερισμάτων. Σχέδια βιομηχανίες, σφραγίδες και φωτογραφίες.

Βιομηχανία "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU038.10
 • Αρχείο
 • 1989 - 2014

Αλληλογραφία οργανωτικού περιεχομένου, εγκύκλιοι, αλληλογραφία σχολικών συμβούλων.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1989

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο Πρωτόκολλο εξερχομένων, φάκελος εισερχομένων εγγράφων, φάκελος αλληλογραφία με Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκελος με Αποδείξεις Πληρωμών, φάκελος με οικονομικά στοιχεία (παραστατικά, αποδείξεις, προϋπολογισμοί και εγκρίσεις), φάκελοι Δραστηριότητες-Συνεδριάσεις Δ.Σ. και φάκελος αποφάσεις Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG JUS29.2
 • Αρχείο
 • 1850-1940

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Πρακτικά Μικροδιαφορών, Πρακτικά Συμβιβασμών, Εκθέσεις Ορκοδοσίας και Εγγυήσεως, Πιστοποιητικά Διαβατηρίων, Αγωγές, Αγωγές εξώσεως, Ευρετήρια Αποφάσεων, Πινάκια Διαδίκων, Αποδεικτικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα

Ειρηνοδικείο Σκοπέλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μηλεών

 • GR GRGSA-MAG JUS15.2
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Ευρετήρια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών Συμβιβασμού Μικροδιαφορών, Βιβλία Αποφάσεων Διαθηκών, Αποφάσεων περί μη ασκήσεως του εκλογικού δικαιώματος, Φάκελοι Εργατικών Αγωγών και Εκθέσεων Μικροδιαφορών, Αποφάσεις και Πρακτικά

Ειρηνοδικείο Μηλεών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μηλεών

 • GR GRGSA-MAG JUS15.1
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Πολιτικές Εκθέσεις και Πράξεις, Αγωγές, Αιτήσεις, Ένορκοι Βεβαιώσεις

Ειρηνοδικείο Μηλεών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.1
 • Αρχείο
 • 1883-1974

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά, Εκθέσεις, Προτάσεις, Πρακτικά Συμβιβασμού και Αναβολής, Αγωγές, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Βιβλία Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.3
 • Αρχείο
 • 1945-2012 (κυρίως δεκ. 1980-90)

Εκθέσεις και Πράξεις, Ανακοπές ερημοδικίας, Φάκελοι με καταστατικά συνεταιρισμών Ν. Μαγνησίας (Πηλίου), Φάκελος Ληξιαρχείου Κοινοτήτων περιφέρειας Ζαγοράς

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GR GRGSA-MAG JUS10.2
 • Αρχείο
 • 1881-1906

Πολιτικές Αποφάσεις-Πρακτικά-Εκθέσεις-Προτάσεις

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.5
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Εκθέσεις και Πράξεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Αγωγές Τακτικής διαδικασίας, Αλληλογραφία

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.4
 • Αρχείο
 • 1960-1972

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Αγωγές Ασφαλιστικών μέτρων και εκουσίας, Διαταγές πληρωμής

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.3
 • Αρχείο
 • 1930-1963

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Αγωγές, Εκθέσεις Ορκοδοσίας, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Διαταγές πληρωμής, Ένορκες Βεβαιώσεις

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.2
 • Αρχείο
 • 1960-1965

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Εκθέσεις και Πράξεις

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG JUS18.1
 • Αρχείο
 • 1949-1960

Πολιτικές Αποφάσεις και Πρακτικά Ειδικής-Τακτικής διαδικασίας, Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών

Ειρηνοδικείο Βόλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βελεστίνου

 • GR GRGSA-MAG JUS14.2
 • Αρχείο
 • 1954-1969

Βιβλία Αποληψίμων, Πρωτοεισάκτων, Ανακοπών, Κλητευομένων μαρτύρων και κατηγορουμένων

Ειρηνοδικείο Βελεστίνου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα

 • GRGSA_LAR EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1995

Το αρχείο του 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα Λάρισας καλύπτει τα έτη 1965 - 1998 και αντικατοπτρίζει τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 19 βιβλία και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα

 • GRGSA_LAR EDU272.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 1999

Το αρχείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα Λάρισας καλύπτει τα έτη 1920 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 29 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία γενικού ελέγχου κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τεμπών

 • GRGSA_LAR EDU262.01
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Τεμπών καλύπτει τα έτη 1945 - 1961 και αποτελείται από 2 βιβλία.

Δημοτικό Σχολείο Τεμπών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ιτέας

 • GRGSA_LAR EDU261.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1965

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ιτέας καλύπτει τα έτη 1916 - 1965 και αποτελείται από 10 βιβλία.

Δημοτικό Σχολείο Ιτέας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ελιάς

 • GRGSA_LAR EDU260.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1960

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ελιάς καλύπτει τα έτη 1931 - 1960 και αποτελείται από 6 βιβλία.

Δημοτικό Σχολείο Ελιάς

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Γόννων

 • GRGSA_LAR EDU259.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1965

Το αρχείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γόννων καλύπτει τα έτη 1943 - 1965 και αποτελείται από 4 βιβλία.

2ο Δημοτικό Σχολείο Γόννων

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Γόννων

 • GRGSA_LAR EDU258.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 1999

Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γόννων καλύπτει τα έτη 1943 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 30 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 20 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Δημοτικό Σχολείο Γόννων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου

 • GRGSA_LAR EDU257.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1975

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου καλύπτει τα έτη 1899 - 1975 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 65 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά. απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου

Αρχείο 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU247.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2003

Το αρχείο του 38ου Νηπιαγωγείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1979-2005 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 3 βιβλία και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

38ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα

 • GRGSA_LAR EDU246.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 2000

Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα καλύπτει τα έτη 1932 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από τρεις σειρές και το υλικό είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU245.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Το αρχείο του 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1959 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 20 βιβλία και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

15ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας

 • GRGSA_LAR EDU243.01
 • Αρχείο
 • 1938 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας καλύπτει τα έτη 1938 - 1999 και αποτελείται από 25 βιβλία και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι χωρισμένο σε 3 σειρές και ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας

Αρχείο 17ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU242.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 2004

Το αρχείο του 17ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1963 - 2001 και αποτελείται από 6 βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας

 • GRGSA_LAR EDU241.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας καλύπτει τα έτη 1937 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 14 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρακτικών διδακτικού προσωπικού κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι χωρισμένο σε δύο σειρές: Ι. Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (13 βιβλία και 2 φάκελοι), ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας (1 βιβλίο) και είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό σχολείο Τερψιθέας (Λάρισα)

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GRGSA_LAR EDU240.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1995

Το αρχείο του 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1965 - 2001 και αποτελείται από βιβλία και φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Στο αρχείο περιέχεται και υλικό των 39ου και 59ου Νηπιαγωγείων Λάρισας και γι' αυτό το αρχείο χωρίζεται σε 3 σειρές. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

21ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης

 • GRGSA_LAR EDU239.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1987

Το αρχείο του 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης καλύπτει τα έτη 1961-1988 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 13 βιβλία και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Νηπιαγωγείο Φαλάνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου "Λυκείου Λαρίσης" Ιακ. Μπόκαρη

 • GRGSA_LAR EDU238.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1970

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου "Λύκειον Λαρίσης" Ιακ. Μπόκαρη καλύπτει τα έτη 1946 - 1969 και αποτελείται από 4 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο "Λύκειον Λαρίσης" Ιακ. Μπόκαρη

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς

 • GRGSA_LAR EDU236.01
 • Αρχείο
 • 1945-1986

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς καλύπτει τα έτη 1951 - 1989 και αποτελείται από 70 βιβλία και 13 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Σπηλιάς (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Συκαμινέας

 • GRGSA_LAR EDU235.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Συκαμινέας καλύπτει τα έτη 1951 - 1996 και αποτελείται από 34 βιβλία και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου χωρίζεται σε τρεις σειρές και είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Συκαμινέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρυάς

 • GRGSA_LAR EDU234.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καρυάς Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1950-2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του. Αποτελείται από 21 βιβλία και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Καρυάς Ελασσόνας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιπεύκης

 • GRGSA_LAR EDU233.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καλλιπεύκης καλύπτει τα έτη 1950 - 2008 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 30 βιβλία και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Καλλιπεύκης

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου

 • GRGSA_LAR EDU232.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2000

Το αρχείο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου καλύπτει τα έτη 1949 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 31 βιβλία και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

2ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου

 • GRGSA_LAR EDU231.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2001

Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίου καλύπτει τα έτη 1949 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 16 βιβλία και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίου

Αρχείο Ίριδας Χαραμή

 • GRGSA-YDR PRI046.01
 • Αρχείο
 • 1947-1957

Δύο πιστοποιητικά του Δήμου Ύδρας και τρία αποσπάσματα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Κωνσταντίνου και Παύλου Μυλωνά

 • GRGSA-YDR PRI040.01
 • Αρχείο
 • 1970-2004

Προσωπικό αρχείο με επιστολές του αρχιτέκτονα Παύλου Μυλωνά και ερευνητική εργασία του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Μυλωνά.

Μυλωνάς, Κωνσταντίνος

Συλλογή Εμμανουήλ Γκιώζου

 • GRGSA-YDR PRI041.01
 • Αρχείο
 • 1835-1842

Φωτοτυπίες εγγράφων σχετικών με τον Ανδρέα Μιαούλη.

Γκιώζος, Εμμανουήλ

Συλλογή Διονυσίου και Ίνγκριντ Κουντουριώτη

 • GRGSA-YDR PRI039.01
 • Αρχείο
 • 1885-1923
 1. Βιβλίο με τίτλο "Picture Galleries of Rome".
 2. Βιβλίο με τίτλο "The maid of Athens", translated by Uranie D.Countouriotis.
 3. Βιβλίο με τίτλο "Shakespeare΄s Tragedy of Julius Ceasar".
 4. Hμερολόγιο της Ουρανίας Κουντουριώτη με ιδιόχειρες σημειώσεις, σχέδια, παρτιτούρες και ένα βοτανολόγιο.

Κουντουριώτης, Διονύσιος

Συλλογή Ανδρέα Καραγιαννόπουλου

 • GRGSA-YDR PRI042.01
 • Αρχείο
 • 1956-1989

Ένα μαθητολόγιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας και μια χριστουγεννιάτικη κάρτα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης.

Καραγιαννόπουλος, Ανδρέας

Συλλογή Αθηνάς Κασούμη

 • GRGSA-YDR PRI038.01
 • Αρχείο
 • 1903-2009

Ιδιωτικό αρχείο οικογένειας Τσιγκάρη, Δ.Μπούρα και Δημητρίου Κασούμη.

Κασούμη, Αθηνά

Έγγραφο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1914

Επιλογή ελληνικής ιθαγένειας από κάτοικο Πορροΐων Σερρών, αρχιεργάτη Σιδηροδρόμων.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αχιλλείου - Σούρπης

 • GR GRGSA-MAG JUS34
 • Αρχείο
 • 1938-1969

Βιβλίο πρόχειρο με Αποφάσεις και Πρακτικά, Πρακτικά Μικροδιαφορών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Φάκελοι με Αγροτικά, Δασικά, Πρακτικά Αναβολής, Εκλογικά, Διατακτικές, Μονοπώλια, Θέματα Ελαιοπαραγωγής, Αλληλογραφία, Εγκυκλίους, Θέματα ΟΓΑ

Ειρηνοδικείο Αχιλλείου-Σούρπης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG JUS7.3
 • Αρχείο
 • 1881-1986

Πολιτικές Αποφάσεις-Πρακτικά-Εκθέσεις-Προτάσεις, Εκθέσεις και Πράξεις, Αποφάσεις-Πρακτικά Μικροδιαφορών, Ευρετήρια Πολιτικών Αποφάσεων Βιβλία Αποφάσεων και Πράξεων Λιμενικής Επιτροπής Πλατανιάς, Χόρτου, Μηλίνας, Ειδικά Πρακτικά Συμβιβασμού, Αλληλογραφία

Ειρηνοδικείο Αργαλαστής

Ειρηνοδικείο Φλώρινας

 • GR ELIA-MIET A.E. 26/02
 • Αρχείο
 • 1917-1981

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Φλώρινας περιλαμβάνει βιβλία και έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 1917-1981. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται «πολιτικαί εκθέσεις» των ετών 1917, 1918, 1920, 1923, 1942, 1944, 1945, 1950, 1952, 1958, διάφορα έγγραφα (1927-1981) και τα παρακάτω βιβλία:

Βιβλίον εκκαθαρίσεως ποινικών εξόδων (1914-1925)

Βιβλίον ποινικών αποληψίμων επ’ αγροτικοίς αδικήμασι υπέρ αγροφυλακής (1942-1956)

Πρωτόκολλον των επί μικροδιαφορών εισαγωμένων αγωγών (1940-1955)

Βιβλίον των εκδοθεισών αποφάσεων κατ’ εφαρμογήν του Αν. Νόμου υπ’ αριθμ. 617/1937 περί ρυθμίσεων χρεών (1937-1942)

Βιβλίον αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου (1946-1951)

Βιβλίον καταχωρήσεως αιτήσεων αγροτών οφειλετών Αν. Νόμος 677/1937 (1937-1938)

Βιβλίον αποφάσεων εξώσεων από του έτους 1913 (1913-1939)

Πινάκιον εγγραφής πολιτικών υποθέσεων (1962-1963)

Πινάκιον πολιτικών υποθέσεων (1914-1969)

Το αρχείο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία της περιοχής στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου καθώς οι «πολιτικές εκθέσεις» βεβαιώνουν την εθνική στάση και τη δράση διαφόρων ατόμων στη διάρκεια της περιόδου. Επίσης περιλαμβάνονται αιτήσεις για οικονομική βοήθεια λόγω των πολεμικών γεγονότων, την επανέκδοση απολεσθέντων δημοσίων εγγράφων κ.ά.

Ειρηνοδικείο Φλώρινας

Αρχείο Ειρηνοδικείων Σάμου

 • Αρχείο
 • 1884-1974

ΒΙΒΛΙΑ: Βιβλία διεκπεραιώσεων, πρωτόκολλα, βιβλία εκθέσεων πλειστηριασμών, πρακτικών συνεδριάσεων, κέντρου εφοδιασμού Βαθέος, εκθέσεων και πράξεων, ανακοπών, εφέσεων, αναψιλαφήσεων, αγωγών, απογραφών, βιβλία Πταισματοδικείου Λιμένος Βαθέος, αποληψίμων, αποφάσεις Πταισματοδικείου, αναιρέσεων, αναβλητικών υποθέσεων, μηνύσεων, εμφανιζομένων κατηγορουμένων και μαρτύρων, ποινικό μητρώο, βιβλία πρωτοεισάκτων παραγγελιών, ξένων αρχών, εφέσεων, αναιρέσεων.
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ: Εκθέσεις και πράξεις, αιτήσεις, αγωγές, δικογραφίες, αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις Ειρηνοδίκου, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεις - αποφάσεις - πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, βουλεύματα συγγενικών συμβουλίων, δικογραφίες - αποφάσεις μικροδιαφορών, δικογραφίες πολιτικών υποθέσεων, εκκρεμείς δικογραφίες, δικογραφίες αγροτικών χρεών, ποινικά πρακτικά, αγροτικές αποφάσεις, συμβιβασμοί, Ειρηνοδικείο Χώρας, πρωτόκολλα, Πταισματοδικείο Χώρας και μονομελούς πλημμελειοδικείου Τηγανίου, βιβλία πολιτικών υποθέσεων Ειρηνοδικείου Χώρας, βιβλία προανάκρισης, ποινικών αποφάσεων Μονομελούς Τηγανίου, βιβλία διάφορα, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, μικροδιαφορές, αρχείο ΤΑΔΑΕ Χώρας, ποινικές αποφάσεις Πταισματοδικείου Χώρας, Μονομελές Πλημμελειοδικείο Τηγανίου, Ειρηνοδικείο Βουρλιωτών, πρωτόκολλα, βιβλία πταισματοδικείου, πρακτικά πολιτικών υποθέσεων, ΟΓΑ, Ειρηνοδικείο Μυτηλινών, Ειρηνοδικείο Παγώνδα, Ειρηνοδικείο Πύργου, Ειρηνοδικείο Αγ. Κωνσταντίνου.

Ειρηνοδικεία Σάμου

Αρχείο Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Βασιλικών

 • JUS016
 • Αρχείο
 • 1957- 2012

Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις όλων των διαδικασιών. Αντίγραφα εκθέσεων κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων). Πταισματικές δικογραφίες.

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- JUS052.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αφορά σε πολιτικές αποφάσεις, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1950

Αποφάσεις (ποινικές και πολιτικές), Πρακτικά, Εκθέσεις, Εκλογικό υλικό, Δικογραφίες, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σύρου

 • GR JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1834 - 1904

Αποφάσεις πολιτικές 1836-1904
Πρακτικά πολιτικά 1835-1903
Αποφάσεις ποινικές 1837-1904
Πρακτικά ποινικά 1836-1904
Εκθέσεις 1834-1904
Συμβιβασμοί 1837-1863
Ευρετήρια 1856-1861, 1866-1923
Ορκοδοσίες 1860
Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων 1893 - 1906
Πρωτόκολλα 1837-1852, 1864-1868.

Ειρηνοδικείο Σύρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1914

Δηλώσεις προτίμησης Ελληνικής από Οθωμανική υπηκοότητα δύο κατοίκων των Σερρών, πρώην κατοίκων Διδυμότειχου και Αίνου Θράκης αντίστοιχα.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλίο Ωσεί παρόντων καταδικασθέντων κατηγορουμένων, βιβλίο Ποινικών Αποληψίμων Βεβαιωθέντων Πταισματοδικείο τόμος Β΄, βιβλίο Περαιωμένων Προανακριτικών Παραγγελιών.
Φάκελος Ταμείου Συντάξεως Νομικών και ΤΑΚΕ έτους 1947-1955, φάκελοι εγγράφων και αποφάσεων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων και ακρίδων έτους 1952-1958, Φάκελος καταλόγων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων ετών 1949-1956, φάκελοι Εγκύκλιοι Υπουργείου και έγγραφα εσωτερικών ετών 1947-1950, φάκελος Εγκύκλιοι περί εκτάκτου αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων ανδρών και γυναικών ετών 1949-1951, Φάκελος Εγγράφων και παραγγελιών αντιγραφοσήμου έτος 1951, Φάκελος Εγκυκλίων Ταμείου Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων έτος 1950, Φάκελος Αρχείον Ταμείου Νομικών έτος 1948, Φάκελος Διαφόρων εγγράφων Προέδρου Πρωτοδικών ετών 1952-1959.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS045.01
 • Αρχείο
 • 1938-1978

Ένορκες βεβαιώσεις. Αιτήσεις συγγενικών συμβουλίων και διασκέμματα συγγενικών συμβουλίων. Πινάκια. Μικροδιαφορές, διάφορα βιβλία.

Ειρηνοδικείο Πειραιά

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 18915