Εμφανίζει 134 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δικαστήρια - Αχαΐα Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR JUS002.46
 • Αρχείο
 • 1999-2004

Δικογραφίες των υπ' αριθ. 4933/1999, 736/1999, 4409/2004, 2623/2002, 762/2000 αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών

 • GR JUS021.01
 • Αρχείο

Αλφαβητικά ευρετήρια δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλία αναβλητικών μονομελούς
Πινάκιο δικασίμων μεταβατικής έδρας Νέου Ερινεού
Βιβλίο μηνύσεων
Φάκελοι ανίσχυρων δελτίων ποινικού μητρώου

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR JUS002.24
 • Αρχείο
 • 1937-1939

Αποφάσεις-πρακτικά-αιτήσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών (η -κατά το άρθρο 7 του 244/1936 αναγκαστικού νόμου και 771/1937 αναγκαστικού νόμου- επιτροπή), πρακτικά, αιτήσεις παλαιών πολεμιστών.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR JUS002.25
 • Αρχείο

Γραμματεία: διάφορα ευρετήρια, πινάκια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Πρωτοδικείο Πατρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 134