Εμφανίζει 15658 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 4ου Γυμνασίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.078.001
 • Αρχείο
 • 1979 - 2003, 2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διευθυντή, καθηγητών, Σχολικής Εφορείας κ.λπ. φάκελοι απολυτήριων Δημοτικού, εγγραφών - μεταγραφών, υπηρεσιακοί, μισθοδοσίας, απολογισμών, εκμίσθωσης κυλικείου, απογραφικών δελτίων, εξοπλισμού, εμπιστευτικών - ΠΣΕΑ κ.λπ.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.076.001
 • Αρχείο
 • 1914 - 1997

Βιβλία Μαθητολόγιου, γενικού έλεγχου, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλου αλληλογραφίας κ.λπ. φάκελοι αλληλογραφίας, συσσιτίων, οικονομικού περιεχόμενου κ.λπ.

Αρχείο Γυμνασίου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.075.001
 • Αρχείο
 • 2004 - 2005

Βιβλίο διδασκομένης ύλης του τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας.

Αρχείο Γενικού Λυκείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.073.001
 • Αρχείο
 • 2003 - 2011

Βιβλία διδασκομένης ύλης μαθημάτων, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, φοίτησης μαθητών και πρωτόκολλων αλληλογραφίας με τους κηδεμόνες. Αποκόμματα τετραδίων πανελληνίων εξετάσεων. Γραπτά δοκίμια προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.072.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1985

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, έλεγχου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, ταμείου, μαθητικών συσσιτίων κ.λ. φάκελοι εγκυκλίων και αλληλογραφίας με Νομάρχη, Επιθεωρητή και άλλες αρχές. φάκελοι Σχολικής Εφορείας.

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.002
 • Αρχείο
 • 2012 - 2015

φάκελοι με τα στοιχεία της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας - ΑΠ 7" από τα επιμέρους τμήματα, που λειτούργησαν, μαζί με τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών τους.

Αρχείο Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.071.001
 • Αρχείο
 • 2008 - 2011

φάκελοι με τα στοιχεία της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος ''Οδυσσέας''- ΑΠ 7 από τα επιμέρους τμήματα καθώς και φάκελοι διοικητικής αλληλογραφίας, αιτήσεων εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευτών και προτύπων των εξετάσεων.

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.070.001
 • Αρχείο
 • 1895 - 1996

Βιβλία διδασκόμενης ύλης και πρωτόκολλο αλληλογραφίας. φάκελοι εγκυκλίων, κίνησης προσωπικού, προϋπολογισμών -απολογισμών 1ης Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής. Τίτλοι σπουδών κ.ά.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουκαϊτίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.062.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1993

Βιβλία διδακτικής ύλης, πράξεων, περιουσίας, προσωπικού, υλικού, Σχολικής Εφορείας. φάκελοι απόρων, επιθεωρητή, αλληλογραφίας.

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.060.001
 • Αρχείο
 • 1897 - 1990

Βιβλία γενικού έλεγχου, μαθητολόγιου, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, λειτουργίας σχολείου, Σχολικής Εφορείας, γονέων και κηδεμόνων. φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, απόρων μαθητών, μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μπέλεσι Λυρκείας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.057.001
 • Αρχείο
 • 1905 - 1987

Βιβλία Μαθητολόγιου, γενικού έλεγχου, πρωτόκολλου αλληλογραφίας, παρουσίας προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας, μαθητικών συσσιτίων. φάκελοι αλληλογραφίας.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Στέρνας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.056.001
 • Αρχείο
 • 1947 - 1988

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, πράξεων προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας. φάκελοι αλληλογραφίας και μαθητικών συσσιτίων.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δούκα

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.055.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1988

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, εμβολιασμού, βιβλιοθήκης, ημερησίων ελέγχων, παρουσίας προσωπικού, υλικού συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σχινοχωρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.054.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1992

φάκελοι αλληλογραφίας. Βιβλία συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, λοιμωδών νόσων, εμβολιασμών, περιουσίας, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού, χρηματικών ενταλμάτων.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιμνών

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.053.001
 • Αρχείο
 • 1931 - 1988

Βιβλία πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, πράξεων συλλόγου, περιουσίας, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού, γονέων και κηδεμόνων, πράξεων Σχολικής Εφορείας, ταμείου. φάκελοι αλληλογραφίας και νυχτερινού σχολείου.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προσύμνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.052.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1991

Βιβλία ύλης, παρουσίας προσωπικού, πράξεων, περιουσίας, πρωτόκολλου αλληλογραφίας, βιβλιοθήκης, εμβολιασμού, πράξεων Σχολικής Εφορείας, ταμείου, μαθητικών συσσιτίων . φάκελοι αλληλογραφίας.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.051.001
 • Αρχείο
 • 1949 - 1982

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εμβολιασμών,συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας κ.ά. Διάφοροι φάκελοι.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκοτεινής

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.048.001
 • Αρχείο
 • 1933 - 1987

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης και Σχολικής Εφορείας, διάφοροι φάκελοι.

Δημοτικό Σχολείο Σκοτεινής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδόκαμπου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.047.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1986

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι Σχολικής Εφορείας, μαθητικών συσσιτίων και νυκτερινής σχολής.

Δημοτικό Σχολείο Αχλαδόκαμπου

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.035.003
 • Αρχείο
 • 1923 - 1927

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών σχολικής επιτροπής.

Ελληνικό Σχολείο Ναυπλίου

Αρχείο Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.035.002
 • Αρχείο
 • 1892 - 1930

Mαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων και πιστοποιητικών σπουδής.

Ελληνικό Σχολείο Ναυπλίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.032.001
 • Αρχείο
 • 1915 - 1965

Μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλιοθήκης και περιουσίας, φάκελος συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Σκαφιδακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.031.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1969

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, εμβολιασμού και φάκελος εγκυκλίων.

Δημοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.030.001
 • Αρχείο
 • 1928 - 1976

Μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, αλληλογραφίας, υλικού και σχολικής βιβλιοθήκης, φάκελος για την ανέγερση του διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Νέας Κίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μύλων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.029.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1961

Μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο και αλληλογραφία.

Δημοτικό Σχολείο Μύλων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρειας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.025.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1964

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Άρειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τολού

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.024.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1962

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, συσσιτίων, φάκελος με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Τολού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκακίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.022.002
 • Αρχείο
 • 1923 ~ - 1973 ~

Αρχειακό υλικό, διάφορα βιβλία και περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχόμενου.

Δημοτικό Σχολείο Λευκακίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ηρίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.021.001
 • Αρχείο
 • 1938 - 1968

Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλίο πράξεων του σχολείου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ηρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ηρίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.020.001
 • Αρχείο
 • 1908 - 1981

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικών ελέγχων, Σχολικής Εφορείας, αλληλογραφίας κ.ά., φάκελοι με διάφορα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό Σχολείο Ηρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.018.001
 • Αρχείο
 • 1914 - 1973

Βιβλία βιβλιοθήκης, υλικού, συσσιτίων, ταμείου, αλληλογραφίας, Σχολικής Εφορείας, πράξεων συλλόγου διδασκόντων κ.ά., φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Πορτοχελίου

Αρχείο Β' Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.017.001
 • Αρχείο
 • 1900 - 1968

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, πιστοποιητικά σπουδής, βιβλιοθήκης, κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

Β' Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου

Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.016.001
 • Αρχείο
 • 1904 - 1984

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, Σχολικής Εφορείας, αλληλογραφίας, συσσιτίου, κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Α' Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.015.001
 • Αρχείο
 • 1890 - 1978

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, Σχολικής Εφορείας, ταμείου, συσσιτίων κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιδέας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.010.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1941

Μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό Σχολείο Μιδέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνεση

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.009.002
 • Αρχείο
 • 1896 -1963

Γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκάλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής επιτροπής και φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Μάνεση

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνεση

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.009.001
 • Αρχείο
 • 1897 - 1956

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Μάνεση

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πρόνοιας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.003.001
 • Αρχείο
 • 1873 - 1941

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι αρρένων και θηλέων, πιστοποιητικά σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Πρόνοιας Ναυπλίου

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.002.003
 • Αρχείο
 • 1953 - 1975

Βιβλία ειδικού έλεγχου και πρωτόκολλου αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Αρρένων Άργους

Αρχείο Γυμνασίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.002.002
 • Αρχείο
 • 1922 - 1953

Μαθητολόγια, βιβλία ειδικού και γενικού ελέγχου, πρακτικών συνεδριών, πιστοποιητικών σπουδής κ.ά.

Γυμνάσιο Άργους

Αρχείο Γυμνασίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.002.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1953

Φάκελος με διάφορα έγγραφα., μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής κ.ά.

Γυμνάσιο Άργους

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.009
 • Αρχείο
 • 1845, 1924 - 1974

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γενικοί και ειδικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, τίτλοι εγγραφής, θέματα εξετάσεων κ.ά.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.007
 • Αρχείο
 • 1841 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, αποδεικτικών, απογράφης υλικού και απουσιών.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.006
 • Αρχείο
 • 1918 - 1941

Γενικός έλεγχος, πρακτικά συλλόγου καθηγητών.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αποτελέσματα 401 έως 500 από 15658