Αρχείο ΕΚΠ.073.001 - Αρχείο Γενικού Λυκείου Ερμιόνης

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR GSA-ARG ΕΚΠ.073.001

Τίτλος

Αρχείο Γενικού Λυκείου Ερμιόνης

Χρονολογία(ες)

  • 2003 - 2011 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

2 χαρτοκιβώτια, 1 σάκος

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Γενικό Λύκειο Ερμιόνης
ΑΒΕ 422

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Βιβλία διδασκομένης ύλης μαθημάτων, πρόσθετης διδακτικής στήριξης, φοίτησης μαθητών και πρωτόκολλων αλληλογραφίας με τους κηδεμόνες, αποκόμματα τετραδίων πανελληνίων εξετάσεων, γραπτά δοκίμια προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των μαθητών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι