Εμφανίζει 726 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Ξάνθης

 • ADM059
 • Αρχείο
 • 1981 - 1989

Δικαιολογητικά οινοπαραγωγών. Στελέχη δελτίων χημικής ανάλυσης. Αποφάσεις Ανώτατης Επιτροπής Γ.Χ.Κ. Χημικές αναλύσεις - Γνωστοποιήσεις. Άδειες οινοπνευματοποιών.

Χημική Υπηρεσία Ξάνθης

Αρχείο επιθεωρητού Δασών Ι. Φυλακτού

 • COL044
 • Αρχείο
 • 1916 - 1954

Υπηρεσιακοί φάκελοι με αλληλογραφία του Φυλακτού, ως Επιθεωρητού Δασών, με το Υπουργείο Γεωργίας ή με τη Διεύθυνση Δασών της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας (σχετικά με τσιφλίκι Γεράκι). 7 υπηρεσιακά ημερολόγια όπου αναγράφει με λεπτομέρεια τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, ετών 1916-1954. 14 ημερολόγια, ετών 1929-1952 με προσωπικές του σημειώσεις, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με τα επαγγελματικά του καθήκοντα.

Φυλακτός, Ιωάννης,

Αρχείο επιχείρησης Υαλικών "Κ. Φωτιάδης"

 • BLA023
 • Αρχείο
 • 195[0] - 1996

110 φάκελοι - ευρετήρια των εμπορευμάτων της επιχείρησης Υαλικών του Κωνσταντίνου Φωτιάδη, 1 βιβλίο – ευρετήριο προμηθευτών. Σε ψηφιακά αντίγραφα: 1 φάκελος – ευρετήριο των φακέλων, 10 φωτογραφίες, 1 χειρόγραφο βιβλίο από την δράση του Κωνσταντίνου Φωτιάδη στον προσκοπισμό.

Φωτιάδης, Κωνσταντίνος

Αρχείο επιχειρήσεων Λιτοχώρου

 • BLA005
 • Αρχείο
 • 1888 - 1935

2 φάκελοι με διάφορα έγγραφα επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων (ελληνικά και τουρκικά) και 2 πρόχειρα σημειωματάρια εξόδων και εσόδων.

Επιχειρήσεις Λιτοχώρου

Αρχείο επιχειρήσεων Χ. Κοντού

 • BLA010
 • Αρχείο
 • 1910 - 1979

A. Αρχείο των επιχειρήσεων: Αλληλογραφία και σχεδιαγράμματα της περιοχής Τσέκρι Γιαννιτσών, λογαριασμοί - Βιβλία Ταμείου,συμβάσεις εκμίσθωσης γης, σχεδιαγράμματα εκκοκιστηρίου βάμβακος. Β. Προσωπικό αρχείο: Έγγραφα για δικαστικές υποθέσεις, μισθωτήρια κατοικιών, αποδείξεις πληρωμών. Γ. Αρχείο υπαλλήλου της Ε.Β.Ζ: Αποκόμματα εφημερίδων για την αξιολόγηση υπαλλήλων, γνωμοδοτήσεις για εργασιακά θέματα, κανονισμός εργασίας της Ε.Β.Ζ.

Επιχειρήσεις Κοντού Χ.

Αρχείο επιχειρήσεων Χ. Κοντού

 • BLA010
 • Αρχείο
 • 1910 - 1979

A. Αρχείο των επιχειρήσεων: Αλληλογραφία και σχεδιαγράμματα της περιοχής Τσέκρι Γιαννιτσών, λογαριασμοί - Βιβλία Ταμείου,συμβάσεις εκμίσθωσης γης, σχεδιαγράμματα εκκοκιστηρίου βάμβακος. Β. Προσωπικό αρχείο: Έγγραφα για δικαστικές υποθέσεις, μισθωτήρια κατοικιών, αποδείξεις πληρωμών. Γ. Αρχείο υπαλλήλου της Ε.Β.Ζ: Αποκόμματα εφημερίδων για την αξιολόγηση υπαλλήλων, γνωμοδοτήσεις για εργασιακά θέματα, κανονισμός εργασίας της Ε.Β.Ζ.

Επιχειρήσεις Κοντού Χ.

Αρχείο εργοστασίου "Υφανέτ"

 • BLA017
 • Αρχείο
 • 1934 - 1947

Φάκελοι με διοικητικά έγγραφα και βιβλία φορτώσεων, παραλαβής και εξόδων γραφείου.

Εργοστάσιο "Υφανέτ"

Αρχείο εργοστασίου ΦΙΞ

 • BLA004
 • Αρχείο
 • 1950 - 1977

Τιμολόγια πωλήσεων. Καρτέλες πελατών Βορείου Ελλάδος. Πρώτες ύλες. Παραγωγή (προϊόντα, διακίνηση, κίνηση αποθηκών). Φάκελοι Διοικητικού. Αλλ/φία Υποκ. Θεσ/νίκης με Κεντρικό Αθηνών και αντιπροσώπους επαρχιών. Μηχανήματα-Εξοπλισμός. Ασφαλιστικά Ταμεία-Εφορία. Αρχειακό υλικό του εργοστασίου, των τεχνικών υπηρεσιών και του Χημείου. Κατάστιχα με καταχωρίσεις δρομολογίων, παραγωγής κ.λπ.

Εργοστάσιο Κ. ΦΙΞ

Αρχείο εργοστασίου ΦΙΞ

 • BLA004
 • Αρχείο
 • 1950 - 1977

Τιμολόγια πωλήσεων. Καρτέλες πελατών Βορείου Ελλάδος. Πρώτες ύλες. Παραγωγή (προϊόντα, διακίνηση, κίνηση αποθηκών). Φάκελοι Διοικητικού. Αλλ/φία Υποκ. Θεσ/νίκης με Κεντρικό Αθηνών και αντιπροσώπους επαρχιών. Μηχανήματα-Εξοπλισμός. Ασφαλιστικά Ταμεία-Εφορία. Αρχειακό υλικό του εργοστασίου, των τεχνικών υπηρεσιών και του Χημείου. Κατάστιχα με καταχωρίσεις δρομολογίων, παραγωγής κ.λπ.

Εργοστάσιο Κ. ΦΙΞ

Αρχείο ιδιωτικού σχολείου Βαλαγιάννη

 • EDU021
 • Αρχείο
 • 1920 - 1979

Μαθητολόγια, Γενικοί και Ειδικοί Έλεγχοι αποτελεσμάτων, Βιβλία Πρακτικών, Δελτία Προσωπικού κ.ά.

Ιδιωτικό σχολείο "Βαλαγιάννη"

Αρχείο ιδιωτικού σχολείου Νούκα

 • EDU017
 • Αρχείο
 • 1895 - 1932

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Βαθμολόγιο.

Ιδιωτικό σχολείο "Νούκα"

Αρχείο ιδιωτικών και ξένων σχολείων

 • EDU029
 • Αρχείο
 • 1948 - 1965

Γενικοί Έλεγχοι Επιτροπών για τις απολυτήριες εξετάσεις των Ιδιωτικών και Ξένων Σχολείων.

Γενική Επιθεώρησις Μέσης Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης

Αρχείο κλινικής Ανδρεάδη

 • BLA016
 • Αρχείο
 • 1956 - 1973

33 χφ βιβλία σχετικά με την κίνηση της κλινικής 1957-1973 και 2 φάκελοι με ατομικές καρτέλες προσωπικού. 2 φάκελοι με ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. 1956-1970. 2 φάκελοι με τιμολόγια αγορών της κλινικής 1975. 1 φάκελος με έγγραφα του λογιστηρίου της κλινικής 1972. Φάκελος "Μισθοδοτικές Καταστάσεις" 1967 (μηνιαίες). 2 φάκελοι με αλληλογραφία της κλινικής με τα Ταμεία του Δημοσίου 1973. 1 κατάστιχο 500 σελ."Ημερολόγιον διαφόρων πράξεων" (οικονομικών) 1971-1974.

Κλινική Ανδρεάδη

Αρχείο κλινικής Ανδρεάδη

 • BLA016
 • Αρχείο
 • 1956 - 1973

33 χφ βιβλία σχετικά με την κίνηση της κλινικής 1957-1973 και 2 φάκελοι με ατομικές καρτέλες προσωπικού. 2 φάκελοι με ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. 1956-1970. 2 φάκελοι με τιμολόγια αγορών της κλινικής 1975. 1 φάκελος με έγγραφα του λογιστηρίου της κλινικής 1972. Φάκελος "Μισθοδοτικές Καταστάσεις" 1967 (μηνιαίες). 2 φάκελοι με αλληλογραφία της κλινικής με τα Ταμεία του Δημοσίου 1973. 1 κατάστιχο 500 σελ."Ημερολόγιον διαφόρων πράξεων" (οικονομικών) 1971-1974.

Κλινική Ανδρεάδη

Αρχείο κοινοτήτων Ν. Δράμας

 • MUN010
 • Αρχείο
 • 1940 - 1968

Ένας φάκελος με 101 έγγραφα που περιλαμβάνει ιστορικά στοιχεία της περιόδου της Κατοχής και του Εμφυλίου για κοινότητες του Νομού.

Κοινότητες Ν. Δράμας

Αρχείο κυλινδρόμυλων Αφών Μάρκου

 • BLA009
 • Αρχείο
 • 1911 - 1951

Αίτηση για χορήγηση άδειας του κυλινδρόμυλου, προσφυγές στα δικαστήρια για τη λειτουργία του, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας.

Κυλινδρόμυλοι Αφών Μάρκου

Αρχείο κυλινδρόμυλων Αφών Μάρκου

 • BLA009
 • Αρχείο
 • 1911 - 1951

Αίτηση για χορήγηση άδειας του κυλινδρόμυλου, προσφυγές στα δικαστήρια για τη λειτουργία του, συμφωνητικά, τίτλοι ιδιοκτησίας.

Κυλινδρόμυλοι Αφών Μάρκου

Αρχείο νυκτερινού Γυμνασίου-Λυκείου Χ.Α.Ν.Θ.

 • EDU023
 • Αρχείο
 • 1947 - 1970

Πρωτόκολλα, Βιβλία Γενικών και Ειδικών Ελέγχων, Μαθητολόγια κ.ά.

Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης, Νυκτερινό Γυμνάσιο - Λύκειο

Αρχείο ξενοδοχείου "Νέα Μητρόπολις"

 • BLA022
 • Αρχείο
 • 1925 - 1960

Καθολικά ταμείου, πελατολόγια, αποδείξεις πληρωμής, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.

Ξενοδοχείο "Νέα Μητρόπολις"

Αρχείο οικογένειας Γεωργιάδη

 • COL004
 • Αρχείο
 • 1888 - 1912

59 προσωρινά πιστοποιητικά και τίτλοι ιδιοκτησίας κτημάτων στη Γουμένισσα Γιαννιτσών, 1888-1891. 49 ομόλογα ετών 1906-1912. Αποδείξεις, μεταφράσεις τίτλων ιδιοκτησίας, σημειώματα σχετικά με την περιουσία της οικογένειας (Νικολάου, Χρήστου και Γιαννάκη Γεωργιάδη).

Γεωργιάδη, οικογένεια

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κασιμάτη, Κίμωνος

 • NOT005
 • Αρχείο
 • 4/3/1926 - 21/2/1939

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-8099, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλία εξερχομένων εγγράφων και διεκπεραιώσεως, βιβλίο απογράφων, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Κασιμάτης, Κίμων του Κωνσταντίνου

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κασιμάτη, Κίμωνος

 • NOT005
 • Αρχείο
 • 4/3/1926 - 21/2/1939

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-8099, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλία εξερχομένων εγγράφων και διεκπεραιώσεως, βιβλίο απογράφων, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Κασιμάτης, Κίμων του Κωνσταντίνου

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κατσικέα, Γεωργίου

 • NOT007
 • Αρχείο
 • 7/2/1927 - 3/10/1959

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-23806, ευρετήρια συμβολαίων και διαθηκών, βιβλίο απογράφων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικά ευρετήρια.

Κατσικέας, Γεώργιος του Αριστείδη

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κατσικέα, Γεωργίου

 • NOT007
 • Αρχείο
 • 7/2/1927 - 3/10/1959

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-23806, ευρετήρια συμβολαίων και διαθηκών, βιβλίο απογράφων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικά ευρετήρια.

Κατσικέας, Γεώργιος του Αριστείδη

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ραδινού, Στυλιανού

 • NOT006
 • Αρχείο
 • 7/3/1927 - 24/6/1946

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-7961, ευρετήρια συμβολαίων, φάκελοι πλειστηριασμών, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Ραδινός, Στυλιανός του Νικολάου

Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ραδινού, Στυλιανού

 • NOT006
 • Αρχείο
 • 7/3/1927 - 24/6/1946

Συμβολαιογραφικές πράξεις 1-7961, ευρετήρια συμβολαίων, φάκελοι πλειστηριασμών, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο στατιστικής και αλφαβητικό ευρετήριο.

Ραδινός, Στυλιανός του Νικολάου

Αρχείο συνδικάτου καπνοπωλών

 • BLA015
 • Αρχείο
 • 1952 - 1953

Δύο φάκελοι με 51 έγγραφα συνδικαλιστικού περιεχομένου και 54 έγγραφα ποικίλα.

Σύνδεσμος Ιδιωτών Καπνοπωλών

Αρχείο της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

 • MUN013
 • Αρχείο
 • 1960 - 2005

Έγγραφα που αφορούν τη διοίκηση-μόνιμο προσωπικό, οικονομικά-λογιστικά, εσωτερική λειτουργία, γεωργία-κτηνοτροφία-υλοτομία. Εντάλματα τεχνικών έργων, βιβλία προϋπολογισμού και απολογισμού, εισερχόμενη αλληλογραφία.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Δημοτική Ενότητα Συκεών

Αρχείο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

 • ADM281
 • Αρχείο
 • 1944 - 2007

Ατομικοί φάκελοι αλλοδαπών ατόμων και έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, περί αλλοδαπών εισερχομένων εκ Ρωσίας, περί επισκεπτών του Αγίου Όρους, πληροφοριακά δελτία περί Ελλήνων και Ρώσων υπηκόων, παράνομης εισόδου στην Ελλάδα, ξένων διπλωματών του Ιράκ, Πακιστάν και της Αλγερίας, δραστηριότητες αλβανικών αρχών και ατόμων, δράσεις διπλωματικών σωμάτων άλλων χωρών και διάφορα ζητήματα για την είσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Αρχείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 • EDU070
 • Αρχείο
 • 1986 - 2011

Φάκελοι γενικών εξετάσεων, επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικής υγιεινής, κ.ά.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Αρχείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς

 • MUN017
 • Αρχείο
 • 1931 - 1987

Περιέχονται: 1 βιβλίο έργων Ο.Α.Α.Α., 4 βιβλία μισθοδοσίας, 21 βιβλία καθολικών αναλαμβανομένων δαπανών, 3 βιβλία καταχώρησης εκθέσεων ανάληψης δαπανών, 1 βιβλίο εσόδων–εξόδων, 2 βιβλία κοινοτικής διαχείρισης, 6 βιβλία αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και 1 φάκελος εξόδων παράστασης δημάρχου.

Δήμος Καλαμαριάς, Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας Καλαμαριάς

Αρχείο του 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης

 • EDU071
 • Αρχείο
 • 1874 - 2014

Περιλαμβάνει υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα, Μητρώα μαθητών, Βιβλία πράξεων των διδασκόντων, Γενικούς και Ειδικούς Ελέγχους, απολυτήριους τίτλους από το σχολικό έτος 1874-1875, όταν λειτουργούσε ως Ελληνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (μετέπειτα Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης).

1ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

Αρχείο του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης

 • EDU068
 • Αρχείο
 • 2005 - 2012

Τρεις φάκελοι που αφορούν: Φυσική Αγωγή (εγκύκλιοι, νομοθεσία, αγώνες πρωταθλήματα, σεμινάρια και συνέδρια φυσικής αγωγής), εξωδιδακτικές δραστηριότητες (εγκύκλιοι, νομοθεσία, διδακτικές επισκέψεις, διαγωνισμοί, θεατρικές παραστάσεις), μισθοδοσία (εγκύκλιοι, νομοθεσία, μεταφορές μαθητών, πρόσθετες παροχές).

3ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης

Αρχείο του Foreign Office

 • ADM148
 • Αρχείο
 • 1900-1915

Πέντε τεύχη διπλωματικών και προξενικών εκθέσεων σε αγγλική γλώσσα, έκδοση του Foreign Office, για την Τουρκία ετών 1901, 1904, 1908, 1910, 1915. Αφορούν κυρίως το εμπόριο της προξενικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης για τα έτη 1900, 1903, 1907, 1909, 1913.

Foreign Office

Αρχείο του Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1919 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ειδικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Μητρώου Προσωπικού, βιβλία Σχολικής Εφορίας και Μισθολογικών Καταστάσεων

Αστικό Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης

Αρχείο του Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης

 • EDU038
 • Αρχείο
 • 1919 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ειδικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Μητρώου Προσωπικού, βιβλία Σχολικής Εφορίας και Μισθολογικών Καταστάσεων

Αστικό Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης

Αρχείο του Ελληνικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης

 • EDU037
 • Αρχείο
 • 1879 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μισθολογικές Καταστάσεις, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Μητρώου, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Ανεξεταστέων, Διπλότυπα Ενταλμάτων Σχολικού Ταμείου, Ενδεικτικά, Απολυτήρια και Τίτλοι Σπουδών. Βιβλία απολυτηρίων και διδασκαλικών πτυχίων.

Ελληνικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο του Ελληνικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης

 • EDU037
 • Αρχείο
 • 1879 - 1977

Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μισθολογικές Καταστάσεις, Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Μητρώου, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Ανεξεταστέων, Διπλότυπα Ενταλμάτων Σχολικού Ταμείου, Ενδεικτικά, Απολυτήρια και Τίτλοι Σπουδών. Βιβλία απολυτηρίων και διδασκαλικών πτυχίων.

Ελληνικό Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο του Ιδιωτικού Γυμνασίου Ορφανοτροφείου Θηλέων "Μέγας Αλέξανδρος"

 • EDU063
 • Αρχείο
 • 1964 - 1967

Μαθητολόγιο, βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Τίτλοι Σπουδών, έγγραφα που αφορούν στην άδεια ιδρύσεως, λειτουργίας, και αναστολής της λειτουργίας του Ιδιωτικού Γυμνασίου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ορφανοτροφείου Θηλέων "Μέγας Αλέξανδρος"

Αρχείο του Ιδιωτικού Γυμνασίου Ορφανοτροφείου Θηλέων "Μέγας Αλέξανδρος"

 • EDU063
 • Αρχείο
 • 1964 - 1967

Μαθητολόγιο, βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Τίτλοι Σπουδών, έγγραφα που αφορούν στην άδεια ιδρύσεως, λειτουργίας, και αναστολής της λειτουργίας του Ιδιωτικού Γυμνασίου

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ορφανοτροφείου Θηλέων "Μέγας Αλέξανδρος"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Αριστοτέλης"

 • EDU055
 • Αρχείο
 • 1979 - 1983

Βιβλία Μητρώου μαθητών, βιβλία Πρωτοκόλλων, Επιβολής Κυρώσεων, Πράξεων Διευθυντή, Ευρετήρια, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, Ατομικά Δελτία αποφοίτων μαθητών και αντίγγραφα Δελτίων μετεγγραφέντων μαθητών, έγγραφα που αφορούν στην άρση άδειας- ιδρύσεως-λειτουργίας, στο προσωπικό και στους μαθητευόμενους του Ιδιωτικού σχολείου "Αριστοτέλης".

Ιδιωτικό σχολείο "Αριστοτέλης"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Αριστοτέλης"

 • EDU055
 • Αρχείο
 • 1979 - 1983

Βιβλία Μητρώου μαθητών, βιβλία Πρωτοκόλλων, Επιβολής Κυρώσεων, Πράξεων Διευθυντή, Ευρετήρια, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, Ατομικά Δελτία αποφοίτων μαθητών και αντίγγραφα Δελτίων μετεγγραφέντων μαθητών, έγγραφα που αφορούν στην άρση άδειας- ιδρύσεως-λειτουργίας, στο προσωπικό και στους μαθητευόμενους του Ιδιωτικού σχολείου "Αριστοτέλης".

Ιδιωτικό σχολείο "Αριστοτέλης"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ευάγγελου Καραμάνογλου"

 • EDU072
 • Αρχείο
 • 1962-1983

Περιλαμβάνονται έγγραφα, βιβλία και φάκελοι του ιδιωτικού σχολείου "Ευάγγελου Καραμάνογλου" στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης-Μεσσοχωρίου 36 : Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, καταστάσεις, Πράξεις, Πίνακες και ατομικούς φακέλους Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

Ιδιωτικό σχολείο "Ευάγγελου Καραμάνογλου"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

 • EDU061
 • Αρχείο
 • 1992 - 1998

Βιβλία Μητρώων μαθητών, βιβλία φοιτήσεως και διδασκόμενης ύλης, έγγραφα άδειας ιδρύσεως-λειτουργίας-κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

Ιδιωτικό σχολείο "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

 • EDU061
 • Αρχείο
 • 1992 - 1998

Βιβλία Μητρώων μαθητών, βιβλία φοιτήσεως και διδασκόμενης ύλης, έγγραφα άδειας ιδρύσεως-λειτουργίας-κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

Ιδιωτικό σχολείο "Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτήρια" Ιωάννη Χριστοδουλίδη

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ηράκλειτος"

 • EDU056
 • Αρχείο
 • 1959 - 1965

Μαθητολόγια, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου των καθηγητών, Ατομικοί Φάκελοι καθηγητών, έγγραφα αιτήσεων μετεγγραφής μαθητών, προτάσεις καθηγητών, βιβλία Μισθοδοτικών Καταστάσεων, αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων

Ιδιωτικό σχολείο "Ηράκλειτος"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ηράκλειτος"

 • EDU056
 • Αρχείο
 • 1959 - 1965

Μαθητολόγια, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου των καθηγητών, Ατομικοί Φάκελοι καθηγητών, έγγραφα αιτήσεων μετεγγραφής μαθητών, προτάσεις καθηγητών, βιβλία Μισθοδοτικών Καταστάσεων, αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων

Ιδιωτικό σχολείο "Ηράκλειτος"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ναυσικά Τζημουρώτα"

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1961 - 1980

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλέγχοι, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Πράξεων Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου, Πράξεων Απολυτηρίων εξετάσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ευρετήριο, βιβλίο Μητρώου μαθητών

Ιδιωτικό σχολείο "Ναυσικά Τζημουρώτα"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Ναυσικά Τζημουρώτα"

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1961 - 1980

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλέγχοι, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Πράξεων Επιτροπής Εισιτηρίων εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου, Πράξεων Απολυτηρίων εξετάσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Ευρετήριο, βιβλίο Μητρώου μαθητών

Ιδιωτικό σχολείο "Ναυσικά Τζημουρώτα"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Προκόπης Τζημουρώτας"

 • EDU041
 • Αρχείο
 • 1954 - 1980

Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων, βιβλία Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, έγγραφα άδειας ιδρύσεως- λειτουργίας- κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου, αιτήσεις καθηγητών, βιβλία Μητρώου μαθητών, Απολυτήρια

Ιδιωτικό σχολείο "Προκόπης Τζημουρώτας"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Προκόπης Τζημουρώτας"

 • EDU041
 • Αρχείο
 • 1954 - 1980

Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων, βιβλία Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πρωτοκόλλων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, έγγραφα άδειας ιδρύσεως- λειτουργίας- κατάργησης του Ιδιωτικού σχολείου, αιτήσεις καθηγητών, βιβλία Μητρώου μαθητών, Απολυτήρια

Ιδιωτικό σχολείο "Προκόπης Τζημουρώτας"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Φιλίππειο"

 • EDU040
 • Αρχείο
 • 1972 - 1978

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πράξεων του Συλλόγου διδασκόντων, αντιγράφων Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικών Ελέγχων, έγγραφα άδειας- ιδρύσεως- λειτουργίας του σχολείου, ατομικοί φάκελοι διδασκόντων, Δελτία Κινήσεως προσωπικού και βιβλία Μισθοδοτικών καταστάσεων

Ιδιωτικό σχολείο "Φιλίππειο"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου "Φιλίππειο"

 • EDU040
 • Αρχείο
 • 1972 - 1978

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πράξεων του Συλλόγου διδασκόντων, αντιγράφων Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Γενικών Ελέγχων, έγγραφα άδειας- ιδρύσεως- λειτουργίας του σχολείου, ατομικοί φάκελοι διδασκόντων, Δελτία Κινήσεως προσωπικού και βιβλία Μισθοδοτικών καταστάσεων

Ιδιωτικό σχολείο "Φιλίππειο"

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου Γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

 • EDU048
 • Αρχείο
 • 1950 - 1976

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πράξεων Απολυτηρίων εξετάσεων, Μαθητολόγια, έγγραφα Δελτίων Κινήσεως προσωπικού, έγγραφα άδειας- ιδρύσεως και λειτουργίας του Ιδιωτικού σχολείου Γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

Ιδιωτικό σχολείο γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

Αρχείο του Ιδιωτικού σχολείου Γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

 • EDU048
 • Αρχείο
 • 1950 - 1976

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, βιβλία Πράξεων Απολυτηρίων εξετάσεων, Μαθητολόγια, έγγραφα Δελτίων Κινήσεως προσωπικού, έγγραφα άδειας- ιδρύσεως και λειτουργίας του Ιδιωτικού σχολείου Γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

Ιδιωτικό σχολείο γυμνάσιο Χατζοπούλου-Λογοθέτου Ουρανία, Τριλόφου

Αρχείο του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • EDU066
 • Αρχείο
 • 1977-1990

Φάκελοι των χειμερινών και θερινών προγραμμάτων διδασκαλίας και έγγραφα κατατακτηρίων εξετάσεων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Αρχείο του Τμήματος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 • EDU060
 • Αρχείο
 • 1956 - 1993

Αντίγραφα Γενικών Ελέγχων των Ιδιωτικών σχολείων: Κωνσταντινίδου, Τζωαννοπούλου "Τρεις Ιεράρχαι", Δέλλιου "Ιωακείμειο", Ελληνικό Κολλέγιο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας, Δημητριάδου,στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα πρακτικά. Ατομικά Δελτία που αφορούν στους μαθητές των Ιδιωτικών σχολείων.

Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρχείο του Τμήματος Ιδιωτικής Εκπαίδευσης της Β΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 • EDU060
 • Αρχείο
 • 1956 - 1993

Αντίγραφα Γενικών Ελέγχων των Ιδιωτικών σχολείων: Κωνσταντινίδου, Τζωαννοπούλου "Τρεις Ιεράρχαι", Δέλλιου "Ιωακείμειο", Ελληνικό Κολλέγιο, Ιδιωτικό Γυμνάσιο Νέας Μηχανιώνας, Δημητριάδου,στα οποία περιλαμβάνονται και τα αντίστοιχα πρακτικά. Ατομικά Δελτία που αφορούν στους μαθητές των Ιδιωτικών σχολείων.

Β΄ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Απολλώνιος"

 • EDU045
 • Αρχείο
 • 1961 - 1998

Βιβλία Πράξεων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, πρωτόκολλο, μητρώα, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, έγγραφα που αφορούν την άδεια ιδρύσεως και των εγκαταστάσεων, μεταγραφές καθηγητών - μαθητών, προαγωγές- διορισμοί,πίνακες και στατιστικά, έγγραφα που αφορούν το προσωπικό.

Ιδιωτικό σχολείο "Απολλώνιος"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Απολλώνιος"

 • EDU045
 • Αρχείο
 • 1961 - 1998

Βιβλία Πράξεων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, πρωτόκολλο, μητρώα, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, έγγραφα που αφορούν την άδεια ιδρύσεως και των εγκαταστάσεων, μεταγραφές καθηγητών - μαθητών, προαγωγές- διορισμοί,πίνακες και στατιστικά, έγγραφα που αφορούν το προσωπικό.

Ιδιωτικό σχολείο "Απολλώνιος"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Δημήτρια"

 • EDU039
 • Αρχείο
 • 1971 - 1979

Βιβλία Πράξεων - Πρακτικών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Ιδιωτικό σχολείο "Δημήτρια"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Δημήτρια"

 • EDU039
 • Αρχείο
 • 1971 - 1979

Βιβλία Πράξεων - Πρακτικών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών.

Ιδιωτικό σχολείο "Δημήτρια"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Ελληνικό Κολέγιο" Π. Φουντά.

 • EDU054
 • Αρχείο
 • 1957 - 1978

Βιβλίο Πρακτικών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, έγγραφα άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου, έγγραφα πρακτικών -παραδόσεων και παραλαβής διδακτηρίου Π. Φουντά.

Ιδιωτικό σχολείο "Ελληνικό Κολέγιο" Π. Φουντά

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Ελληνικό Κολέγιο" Π. Φουντά.

 • EDU054
 • Αρχείο
 • 1957 - 1978

Βιβλίο Πρακτικών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, έγγραφα άδειας λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου, έγγραφα πρακτικών -παραδόσεων και παραλαβής διδακτηρίου Π. Φουντά.

Ιδιωτικό σχολείο "Ελληνικό Κολέγιο" Π. Φουντά

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δ. Τζωαννόπουλου "οι Τρεις Ιεράρχαι" Θεσσαλονίκης

 • EDU043
 • Αρχείο
 • 1929 - 1979

Βιβλία Ειδικών και Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Πρακτικών, μητρώα μαθητών, πρωτόκολλα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, ατομικός φάκελος ιδιοκτήτη, μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπιού,απολυτήρια Γυμνασίου, έγγραφα οικοτροφείου αρρένων - θηλέων, έγγραφα που αφορούν διορισμούς διευθυντών, έγγραφα που αφορύν την άδεια ιδρύσεως του ιδιωτικού σχολείου και δελτία κινήσεως προσωπικού.

Ιδιωτικό σχολείο Δ. Τζωαννόπουλου "οι Τρεις Ιεράρχαι"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δ. Τζωαννόπουλου "οι Τρεις Ιεράρχαι" Θεσσαλονίκης

 • EDU043
 • Αρχείο
 • 1929 - 1979

Βιβλία Ειδικών και Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Πρακτικών, μητρώα μαθητών, πρωτόκολλα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, ατομικός φάκελος ιδιοκτήτη, μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπιού,απολυτήρια Γυμνασίου, έγγραφα οικοτροφείου αρρένων - θηλέων, έγγραφα που αφορούν διορισμούς διευθυντών, έγγραφα που αφορύν την άδεια ιδρύσεως του ιδιωτικού σχολείου και δελτία κινήσεως προσωπικού.

Ιδιωτικό σχολείο Δ. Τζωαννόπουλου "οι Τρεις Ιεράρχαι"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

 • EDU044
 • Αρχείο
 • 1937 - 1982

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρακτικά Συλλόγου, έγγραφα ποικίλου περιεχομένου

Ιδιωτικό σχολείο Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

 • EDU044
 • Αρχείο
 • 1937 - 1982

Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, βιβλίο Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, βιβλία Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πράξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων, Πρακτικά Συλλόγου, έγγραφα ποικίλου περιεχομένου

Ιδιωτικό σχολείο Δέλλιου "Ιωακείμειο Λύκειο"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημήτριος Στουγιαννάκης

 • EDU050
 • Αρχείο
 • 1948 - 1979

Βιβλία Πράξεων, Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών, αντίγραφα πράξεων, απολυτήρια, αποδεικτικά..

Ιδιωτικό σχολείο Δημήτριος Στουγιαννάκης

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημήτριος Στουγιαννάκης

 • EDU050
 • Αρχείο
 • 1948 - 1979

Βιβλία Πράξεων, Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών, αντίγραφα πράξεων, απολυτήρια, αποδεικτικά..

Ιδιωτικό σχολείο Δημήτριος Στουγιαννάκης

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημητριάδη

 • EDU046
 • Αρχείο
 • 1961 - 1984

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, βιβλία Πρακτικών Επιτροπών Εισητηρίων Εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, πράξεων απολυτηρίων εξετάσεων, Ειδικού και Γενικού Ελέγχου, μητρώα μαθητών, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα ατομικών δελτίων μαθητών, ατομικός φάκελος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου Δημητρίου Δημητριάδη.

Ιδιωτικό σχολείο Δημητριάδη

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Δημητριάδη

 • EDU046
 • Αρχείο
 • 1961 - 1984

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα, βιβλία Πρακτικών Επιτροπών Εισητηρίων Εξετάσεων, Πράξεων Συλλόγου καθηγητών, πράξεων απολυτηρίων εξετάσεων, Ειδικού και Γενικού Ελέγχου, μητρώα μαθητών, αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, αντίγραφα ατομικών δελτίων μαθητών, ατομικός φάκελος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου Δημητρίου Δημητριάδη.

Ιδιωτικό σχολείο Δημητριάδη

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Ε.Β. Κωνσταντινίδου Θεσσαλονίκης

 • EDU052
 • Αρχείο
 • 1915 - 1995

Βιβλία Ειδικών και Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Πρακτικών, μητρώα μαθητών, Πρωτόκολλα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτών, θέματα προσωπικού της σχολής και μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού.

Ιδιωτικό σχολείο Ε.Β. Κωνσταντινίδου

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου Ε.Β. Κωνσταντινίδου Θεσσαλονίκης

 • EDU052
 • Αρχείο
 • 1915 - 1995

Βιβλία Ειδικών και Γενικών Ελέγχων, Μαθητολόγια, Βιβλία Πρακτικών, μητρώα μαθητών, Πρωτόκολλα, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτών, θέματα προσωπικού της σχολής και μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού.

Ιδιωτικό σχολείο Ε.Β. Κωνσταντινίδου

Αποτελέσματα 501 έως 600 από 726