Εμφανίζει 15660 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης / Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης / Γραφείο Εκπαιδευτικών θεμάτων
Αρχείο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης / Γραφείο Εκπαιδευτικών θεμάτων
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης / Τμήματος Φυσικής Αγωγής
Αρχείο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης / Τμήματος Φυσικής Αγωγής
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου
Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας
Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Τελωνείου Ύδρας
Αρχείο Τελωνείου Ύδρας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης
Αρχείο Μεταπολιτευτικής Επιτροπής
Αρχείο Μεταπολιτευτικής Επιτροπής
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Τμήματος Συγκοινωνιών Νομαρχίας Λακωνίας
Αρχείο Τμήματος Συγκοινωνιών Νομαρχίας Λακωνίας
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Φθιώτιδας
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Φθιώτιδας
Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας
Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας
Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας
Τμήμα Συγκοινωνιών Ν. Κυκλάδων
Τμήμα Συγκοινωνιών Ν. Κυκλάδων
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Φθιώτιδας
Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Φθιώτιδας
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)
Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Αχαΐας
Αρχείο Τελωνείου Ύδρας
Αρχείο Τελωνείου Ύδρας
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Γενικής Διοικήσεως Θράκης
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Γρεβενών
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Πρέβεζας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α. 2 Γρεβενών
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Δ/νση Διοικητικών
Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας
Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας
Αρχείο Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Αρχείο Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
Αρχείο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας
Αρχείο ΚΤΕΟ Ξάνθης
Αρχείο ΚΤΕΟ Ξάνθης
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Γρεβενών
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Γρεβενών
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Πρέβεζας
Αρχείο Τμήματος Εμπορίου Πρέβεζας
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Ύδρας
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Ύδρας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Καρδίτσας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Καρδίτσας
Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου
Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Πατρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Πατρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Αταλάντης
Αρχείο Εφορίας Καπνού Αταλάντης
Αρχείο Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Επαναστατικής Συνελεύσεως Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Επαναστατικής Συνελεύσεως Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Επιμελητηρίου Ημαθίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Καρδίτσας
Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού Καρδίτσας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας
Αποτελέσματα 601 έως 700 από 15660