Αρχείο ADM.3.1- ADM.3.2 - Αρχείο Διεύθυνσης Tεχνικών Yπηρεσιών N. Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.3.1- ADM.3.2

Τίτλος

Αρχείο Διεύθυνσης Tεχνικών Yπηρεσιών N. Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1947-1982 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελλοι σεισμοπλήκτων–θεομηνιοπλήκτων–πλημμυροπαθών, απαλλο-τριώσεων, στεγαστικών προγραμμάτων, δημοσίων κτημάτων, μελετών, τοπογραφικών διαγραμμάτων, έργων, δανειοδοτήσεων σεισμοπλήκτων, αυτοψιών, κατολισθαινόντων οικισμών, προστίμων, γενικής αλληλογραφίας με Νομαρχία και διάφορες αρχές, εγκυκλίων, απολογιστικών εργασιών, σχεδίων οικισμών, δημοσίων κτημάτων, κατασκευής και διαμόρφωσης οδών και πλατειών, δημοσίων κτιρίων, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής Ανοικοδομήσεως

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες