Εμφανίζει 32 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Θεσσαλία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Κτήμα “Καραλάρ”
Κτήμα “Καραλάρ”
Αρχείο Λένας Κορυζή, «Βασιλική Πρόνοια»
Αρχείο Λένας Κορυζή, «Βασιλική Πρόνοια»
Αρχείο Hazel D. Hansen
Αρχείο Hazel D. Hansen
Αρχείο Περιφέρειας Θεσσαλίας
Αρχείο Περιφέρειας Θεσσαλίας
Αρχείο Βασίλειου Ζώτου-Μολοσσού (Κ97)
Αρχείο Βασίλειου Ζώτου-Μολοσσού (Κ97)
Αρχείο Θεσσαλικού Θεάτρου
Αρχείο Θεσσαλικού Θεάτρου
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. / [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. / [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
Carte de la Thessalie et de la Macedoine [Χάρτης της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας] [Map of Thessalia and Macedonia]
Carte de la Thessalie et de la Macedoine [Χάρτης της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας] [Map of Thessalia and Macedonia]
Αρχείο οικογένειας Λιδωρίκη - Παπαηλιοπούλου
Αρχείο οικογένειας Λιδωρίκη - Παπαηλιοπούλου
Αρχείο Sterling Dow
Αρχείο Sterling Dow
"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία" (Κ245)
"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία" (Κ245)
Macedonia, Thessalia, Epirus [Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος]
Macedonia, Thessalia, Epirus [Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Παπαϊωάννου, Μ. Μ.
Παπαϊωάννου, Μ. Μ.
Αρχείο Ηλία Παπαηλιόπουλου (Κ98)
Αρχείο Ηλία Παπαηλιόπουλου (Κ98)
Συλλογή Θεοφάνους Σιατιστέως (Κ19α)
Συλλογή Θεοφάνους Σιατιστέως (Κ19α)
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Graecia Vetus [Παλαιά Ελλάδα] [Old Greece]
Graecia Vetus [Παλαιά Ελλάδα] [Old Greece]
Αρχείο Έλλης Ζαλοκώστα - «Βασιλική Πρόνοια»
Αρχείο Έλλης Ζαλοκώστα - «Βασιλική Πρόνοια»
Αρχείο Νικολάου Δέα - Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοηθημάτων εν Ελλάδι
Αρχείο Νικολάου Δέα - Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοηθημάτων εν Ελλάδι
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Αρχείο Οικογενείας Μπαλτατζή - Μαυροκορδάτου
Συλλογή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κ157)
Συλλογή Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κ157)
Hare, Ewan John Christian
Hare, Ewan John Christian
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
A new map of antient Thrace as also of the northern parts of Old Greece, viz Macedonia, and Thessalia. [Nέος χάρτης της αρχαίας Θράκης, όπως επίσης και των βορείων τμημάτων της Παλαιάς Ελλάδας, δηλαδή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο τμήμα της Ελλάδας] [The northern part of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδος [Map of Kingdom of Greece]
Χάρτης του Κεντρικού Τμήματος της Θεσσαλίας [Map of the central part of Thessaly]
Χάρτης του Κεντρικού Τμήματος της Θεσσαλίας [Map of the central part of Thessaly]
Περιοχή Πυργούλι-Μούχα (Άγραφα) [Αrea of Pirgouli-Mouha (Agrafa)]
Περιοχή Πυργούλι-Μούχα (Άγραφα) [Αrea of Pirgouli-Mouha (Agrafa)]
Υπέρ πατρίδος, 9-11 Μαΐου 1886 [For the sake of our country, 9th - 11th of May 1886]
Υπέρ πατρίδος, 9-11 Μαΐου 1886 [For the sake of our country, 9th - 11th of May 1886]
La Thessalie: Pour le voyage du Jeune Anacharsis [Η Θεσσαλία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Thessaly For the Travel of Anacharsis the Younger]
La Thessalie: Pour le voyage du Jeune Anacharsis [Η Θεσσαλία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Thessaly For the Travel of Anacharsis the Younger]