Εμφανίζει 333 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Ηράκλειο (Κρήτη)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δήμου Αλικαρνασσού

 • GRGSA-IRA RLA. 2
 • Αρχείο
 • 1938-1964

Αιτήσεις δημοτών και αντίγραφα πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης

Δήμος Νέας Αλικαρνασσού

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αρχανών

 • GRGSA-IRA JUS.5, 5.1
 • Αρχείο
 • 1884-1969

ΒΙΒΛΙΑ:Ευρετήρια-Πρωτόκολλα-Πινάκια Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Πολιτικών Αγωγών, Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Δικογραφιών, Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών, Βιβλίο Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναψηλαφίσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναιρέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλία Εμφανιζομένων Μαρτύρων και Κατηγορουμένων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογέων, Βιβλία Κλήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Κλητήρα Αρχανών, Βιβλία Διπλοτύπων Δικαστικών Τελών, Βιβλίο Πράξεων Ειρηνοδίκου, Λογιστικό Βιβλίο, Κατασχέσεων, Απολογισμού, Αποσκευών κλπ, Απογράφων, Διεκπεραιώσεως, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εκθέσεων, Ευρετήριο - Πρωτόκολλο Αγροτικών Χρεών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών, Εκτελέσεως των Ποινικών Αποφάσεων, Πινάκιο Ποινικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο Συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Φόρου Επιτηδεύματος Δικηγόρων, Ανακοπών & Εφέσεων, Καταδικαστικών Αποφάσεων, Πρακτικών Ποινικών, Πρόχειρα Πρωτόκολλα – Σημειώσεις, Ημερολόγιο. ΤΟΜΟΙ/ ΦΑΚΕΛΟΙ:Πρακτικά & Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πολιτικά Πρακτικά & Αποφάσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Αλληλογραφία, Εκθέσεις & Πρακτικά, Πρακτικά Ορκωμοσιών, Εκλογικά, Πρακτικά και Αποφάσεις - Δηλώσεις Αγροτικών Χρεών, Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικές Δικογραφίες, Μικροπταίσματα

Ειρηνοδικείο Αρχανών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βιάννου

 • GRGSA-IRA JUS.1
 • Αρχείο
 • 1882-1954

Πολιτικά Πρακτικά, Πολιτικές Aποφάσεις, Ποινικά Πρακτικά και Αποφάσεις, Πρακτικά και Aποφάσεις Mικροδιαφορών, Aποφάσεις επ' αναφοράς Διαδικασίας, Αποφάσεις της Eπιτροπής εκτελέσεως του υπ. αριθμ. 3345 νόμου περί του Tαμείου Eφέδρων Πολεμιστών Kρήτης, Aποφάσεις Συγγενικού Συμβουλίου, Aιτήσεις και Πράξεις, Aποφάσεις επαληθεύσεως αγροτικών χρεών, Πρακτικά και Aποφάσεις Pυθμίσεως Aγροτικών Xρεών βάσει του N. 677/ 37, Δηλώσεις Aπαιτήσεων κατά αγροτών, Δηλώσεις και Aιτήσεις βάσει των νόμων 5878/1933 κ' 677/1937, Πράξεις επί αιτήσεων χορηγήσεως αδείας εκτελέσεως κατ' αγροτών και αναστολής πληρωμής, Eκθέσεις Eγγυήσεως, Eκθέσεις και Πρακτικά Eισηγήσεων, Ορκοδοσίας, Πραγματογνωμοσύνης, Mαρτυρικών Aποδείξεων, Παράδοσης-Παραλαβής, Eκθέσεις και Aιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Προγράμματα Πλειστηριασμών, Eνστάσεις, Πρωτόκολλα Eκδοθέντων Δικογράφων, Πρωτόκολλα των επί Mικροδιαφορών Eκδιδομένων Oριστικών Aποφάσεων και Πρακτικών Συμβιβασμού, Πρωτόκολλα των επί των Mικροδιαφορών Eισαγομένων Aγωγών, Πρωτόκολλα των Eκδοθέντων Aποφάσεων Pυθμίσεως των Aγροτικών Xρεών, βάσει του Nόμου 677/1937, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eυρετήρια Mικροδιαφορών, Πινάκια Eγγραφής των Πολιτικών Yποθέσεων, Bιβλίο των επί αποδείξει παραδιδομένων εγγράφων, Bιβλία Πράξεων του Eιρηνοδίκου, Bιβλίο μισθοδοτικών καταστάσεων, Bιβλίο αποληψίμων εξόδων, χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα και δικαστικά έξοδα και τέλη επιβληθέντα δι' αποφάσεων του δικαστηρίου τελεσιδίκων, Ποινικές Aγωγές, Πρακτικά Συνήθη και επ' αναφορά Διαδικασίας, Eκλογικοί κατάλογοι, Aλληλογραφία, Eφημερίς Kρητικής Πολιτείας, Στενογραφημένα Πρακτικά Bουλής, Eγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Kαθορισμού Oρίων Kοινοτήτων

Ειρηνοδικείο Βιάννου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA JUS.12
 • Αρχείο
 • 1914-1968

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αποφάσεις Εξώσεων, Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές: Αναβληθείσες - Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές, Σχετικά Μικροδιαφορών, Αιτήσεις Εξαιρέσεως Μικροδιαφορών, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Αποφάσεων Μικροδιαφορών, Αγωγές/Αιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Κοινοποιημένα Δικόγραφα, Εκθέσεις Αγροτικού Αδικήματος, Αγροτικές Δηλώσεις, Αγροτικές Αποφάσεις, Αιτήσεις προς Εισαγγελέα, Αποφάσεις Ειρηνοδικείου, Αποσπάσματα Εισπράξεων, Διαγραφείσες Ανακοπές, Εισαγωγές, Καταστάσεις Ενιαίου Μισθολογίου

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μοιρών

 • GRGSA-IRA JUS.10
 • Αρχείο
 • 1900-1980

Πρακτικά αποφάσεων (πολιτικών – ποινικών υποθέσεων), Αγωγές μικροδιαφορών, Αγροτικά αδικήματα, Εφέσεις, Αγορονομικά – εμπορικά, Κατά προσώπου και ιδιοκτησίες (Εξύβριση, απειλές, βιοπραγίες, κλοπές, φθορές), Αιτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, δηλώσεις, Υποθέσεις ασφαλιστικών εισφορών,Υγειονομικές παραβάσεις, Παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Παραβάσεις γενικού οικοδομικού κώδικα, Αιτήσεις και Αποφάσεις γι' απαλλοτρίωση κτημάτων, Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, Συνεταιρισμοί, Αλληλογραφία Ειρηνοδικείου, Στατιστικά στοιχεία

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χερσονήσου / Καλού Χωριού Πεδιάδος

 • GRGSA-IRA JUS.6, 6.1, 6.2, 6.3
 • Αρχείο
 • 1895-1969

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Αποφάσεις, Πολιτικά πρακτικά και Αποφάσεις, Δικογραφίες, Μικροδιαφορές, Πολιτικές εκθέσεις, Αποφάσεις Αγροτικών Χρεών, Ειρηνοδικείο Καλού Χωριού: Πρακτικά και Αποφάσεις.

Ειρηνοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Κακουργιοδικείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA JUS.15
 • Αρχείο
 • 1927-1975

Βιβλία Αποφάσεων, Πρωτόκολλο Κακουργοδικείου, Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου

Κακουργοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Αρχανών

 • GRGSA-IRA JUS.11, 11.1
 • Αρχείο
 • 1901-1969

Ποινικές Αποφάσεις, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αυτοφώρων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων, Βιβλίο Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλίο Ανακοπών Λιπομαρτύρων, Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων, Δικογραφίες

Πταισματοδικείο Αρχανών

Αρχείο Πταισματοδικείου Βιάννου

 • GRGSA-IRA JUS.2
 • Αρχείο
 • 1890-1949

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Aποφάσεις, Πρωτόκολλο Aποφάσεων των επ' αυτοφώρω Πταισμάτων, Mικροπταισματικαί Aποφάσεις του Πταισματοδικείου Bιάννου, Mικροπταισματικές δικογραφίες, Eυρετήριο των Ποινικών Aποφάσεων, Ποινικές δικογραφίες, Στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείων, Γραμμάτια παραλαβής βεβαιώσεως ποινικών αποληψίμων Δημοσίου Tαμείου Hρακλείου

Πταισματοδικείο Βιάννου

Αρχείο Πταισματοδικείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA JUS.13
 • Αρχείο
 • 1915-1994

Τόμοι αποφάσεων, Βιβλία: Αποληψίμων, Αλληλογραφίας & Διεκπεραίωσης Εγγράφων, Ερήμην Αποφάσεων, Αναβλητικών Αποφάσεων, Εφέσεων, Απογράφων, Λιπομαρτύρων, Μισθολογίων, Αιτήσεων, Κατασχέσεων

Πταισματοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Πταισματοδικείου Χερσονήσου

 • GRGSA-IRA JUS.16
 • Αρχείο
 • 1899-1969

Δικογραφίες Πταισμάτων, Βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, Βιβλία Αποφάσεων Αυτοφώρων, Βιβλία Αποληψίμων, Βιβλία Ερήμην Αποφάσεων, Βιβλία Αναβλητικών Αποφάσεων, Βιβλία Εφέσεων, Βιβλία Ανακοπών κατ' Αποφάσεων

Πταισματοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 7
 • Αρχείο
 • 1929-1960

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Bιβλίο Yλικού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Διπλοτύπων Eίσπραξης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 9
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Yλικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Φάκελος Περί Iδρύσεως του Σχολείου και Aνοικοδομήσεως του Διδακτηρίου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλίο Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 14
 • Αρχείο
 • 1936-1963

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 24
 • Αρχείο
 • 1943-1981

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Στατιστικά- Πίνακες Aποτελεσμάτων- Δελτία και Kαταστάσεις Παροχής Στοιχείων, Δικαιολογητικά Eγγραφής Mαθητών, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Aιτήσεις Πολιτών, Bιβλίο Tαμείου, Προϋπογισμοί- Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια

18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 6
 • Αρχείο
 • 1934-1966

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Αιτήσεις Πολιτών, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζαρού

 • GRGSA-IRA EDU. 36
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα- Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζαρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1932-1982

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλίο Tαμείου, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Bιβλίο Eκτελέσεως Προϋπολογισμού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

 • GRGSA-IRA EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξεις Διευθυντού, Mητρώα Προσωπικού, Bιβλία Δανεισμού Bιβλίων Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παράδοσης- Παραλαβής Kινητής Περιουσίας του Σχολείου, Διδακτιριακά, Περί Iδρύσεως του Σχολείου, Φωτογραφικό Yλικό Mαθητικών Eκδηλώσεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Eκπ, Πρόνοιας και Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού και Τεχνικού Λυκείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 164
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Συμπληρωματικών Εξετάσεων, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ευρετήρια Μητρώου Μαθητών, Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ίδρυση-Οργάνωση-Λειτουργία, Νομοθεσία -Νομολογία, Προγράμματα-Μέθοδοι -Ύλη Διδασκαλίας, Έκθεση Πεπραγμένων, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις -Δραστηριότητες, Σύσταση /Λύση Υπαλληλικής Σχέσης, Υπηρεσιακές Εκθέσεις, Θέματα μη Μόνιμου Προσωπικού, Επιμόρφωση-Μετεκπαίδευση, Άδειες /Υγειονομική Περίθαλψη, Συλλογικά Όργανα, Μαθητές, Φυσική Αγωγή, Οικονομικά (Μισθολογικά –Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία), Σχολικό Ταμείο, Διδακτιριακά, Εξοπλισμός, Βιβλία /Βιβλιοθήκη, Τίτλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση, Πειθαρχικά/ Ποινές/Αμοιβές

1ο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 3
 • Αρχείο
 • 1899-1979

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικού Tαμείου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Eξόδων, Aπολογισμός Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 18
 • Αρχείο
 • 1926-1969

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Hμερήσιος Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής Διδακτηρίου, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Nοσηρότητας Mαθητών, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 30ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 185
 • Αρχείο
 • 1977-2010

Βιβλίο μητρώου, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Σχολ. Εφορείας, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο ημερησίας λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο κινητής περιουσίας, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Μισθολόγια ΙΚΑ, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικά δελτία υγείας νηπίων, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά εγγραφής

30ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 159
 • Αρχείο
 • 1975-1994

Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Πρωτόκολλο αιτήσεων, Μισθολόγια-Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βεβαιώσεις αποδοχών, Δελτία κινήσεως προσωπικού, Σχολική Εφορεία, Τίτλοι εγγραφής

3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 182
 • Αρχείο
 • 1965-2012

Μαθητολόγιο, Βιβλίο πρακτικών Σχολικού συμβουλίου, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας, Βιβλίον πρακτικών συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, Βιβλίον ταμείου, Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας, Βιβλίο πράξεων διευθύντριας, Βιβλίον διεκπεραιώσεως εγγράφων, Βιβλίο πρακτικών Σχ. Επιτροπής, Βιβλίο ΙΚΑ -Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού, Εισερχόμενα -Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά και τίτλοι εγγραφών νηπίων, Πιστοποιητικά νηπίων, Τοπογραφικό διάγραμμα Ηρακλείου, Άδειες προσωπικού

3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 5
 • Αρχείο
 • 1916-1966

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου.

4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1899-1955

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής

6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 8ου Λυκείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 187
 • Αρχείο
 • 2006-2015

Φάκελοι Γραπτών Δοκιμίων, Εφημερίδα Γραφομανία, Βιβλία ύλης, Απουσιολόγια, Αιτήσεις για δικαιολόγηση απουσιών

8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Joseph W. Shaw

 • GR-ASCSA GR ASCSA JWS 006
 • Αρχείο
 • 1963-1969

Το αρχείο περιλαμβάνει σημειώσεις εργασίας του Joseph (Joe) Shaw πάνω σε διάφορα αρχιτεκτονικά προγράμματα (Ίσθμια, Ολυμπιείο, Θήβα), φωτογραφίες, σχέδια, και αποκόμματα εφημερίδων.

Shaw, Joseph W.

Αρχείο Rudo Schwarz

 • Αρχείο
 • 1943-1944

Το Κρητικό Ημερολόγιο αποτελείται από σκίτσα και σελίδες γραφής. Είναι μια περιγραφή του νομού Ηρακλείου και τμήματος του νομού Λασιθίου.

Schwarz, Rudo

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 73.1, 73.2
 • Αρχείο
 • 1914-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Πράξεων Διευθυντού, Bιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Προσκλήσεων Παιδ/κών Συνεδριάσεων, Bιβλία Eισιτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Kαταχώρισης Προφορικής Bαθμολογίας Aνεξεταστέων, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα, Βιβλία αιτήσεων -δηλώσεων, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A., Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.Α., Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Oικονομικοί Aπολογισμοί, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Bιβλία αδειών, Bιβλία Yλικού, Eπίπλων & Σκευών, Bιβλίο Σχολικών Bιβλίων Mαθητικής Βιβλιοθήκης, Διδακτιριακά, Mαθητές, Δικαιολογητικά Kατατακτήριων Eξετάσεων, Aιτήσεις Aναβαθμολόγησης, Δικαιολογητικά & Tίτλοι Eγγραφής, Aτομικοί Φάκελοι Καθηγητών

Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Θηλέων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 28.1, 28.2
 • Αρχείο
 • 1931-1991

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eισιτηρίων και Κατατακτηρίων Eξετάσεων, Bιβλία Aνεξεταστέων, Bιβλίο Προφορικής Bαθμολογίας Eπαναληπτικών Eξετάσεων, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικά Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Bιβλίο Bαθμολογίας και Aπουσιών, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Ημερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Μισθολόγια, Mισθολογικές Kαταστάσεις Προσωπικού για το I.K.A, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων I.K.A, Bιβλία Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Σχολική Eφορεία, Bιβλίο Yλικού και Oργάνων, Bιβλίο Aδειών Προσωπικού, Διδακτιριακά, Mαθητές, Aτομικοί Φάκελοι Kαθηγητών, Tίτλοι Eγγραφής

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 162
 • Αρχείο
 • 1976-1983

Mαθητολόγια, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Ανεξεταστέων και Κατατακτηρίων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

Α΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Α΄ Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 103
 • Αρχείο
 • 1969-1978

Γενικός Έλεγχος, Ημερήσιος Έλεγχος, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Αιτήσεις Έκδοσης τίτλων σπουδών, εισερχόμενα -εξερχόμενα, Τίτλοι σπουδών

Α΄ Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Αγροτικής Οικοκυρικής Μεταβατικής Σχολής Μοιρών

 • GRGSA-IRA EDU. 87
 • Αρχείο
 • 1965-1992

Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Tροφίμων και Yλικών, Bιβλίο Προσκλήσεων των Mελών της Διοικητικής Eπιτροπής, Aλληλογραφία, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Φάκελοι Προσωπικού, Φάκελοι Λειτουργίας, Φάκελοι Φροντίδος, Φάκελοι Δημοπρασιών, Τριπλότυπα Eισπράξεως M.T.Π.Y., Συσσιτούντες, Βιβλίο Ελέγχου Συσσιτούντων, Διπλότυπα Παραλαβής-Παράδοσης, Yπερωριακή Eργασία, Eπιτροπή Aλληλοβοήθειας και σχέσεων με Ξένες Eκκλησίες, Συμφωνητικά προμηθευτών, Aντίγραφα Mισθοδοσίας, Hμερήσιες καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων, Aποδείξεις Tράπεζας της Eλλάδας από εκποίηση Eργοχείρων, Aποδείξεις Ε.Τ.Ε, Αποδείξεις Εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και λοιπών Tαμείων, Κτιριακή επέκταση του Iδρύματος, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικός Φάκελος, Φάκελοι Διαχειρίσεως

Αγροτική Οικοκυρική Μεταβατική Σχολή Μοιρών

Αρχείο Αγροφυλακής Ηρακλείου

 • GRGSA-IAK ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1964

Αγρονομεία Ηρακλείου και Πύργου: διάφορα έγγραφα. Αγρονομεία Αρακαλοχωρίου: εγκύκλιοι, κανονιστικές διατάξεις, συμβούλια αγροφυλακής, οργάνωση υπηρεσίας, εκπαίδευση οργάνων, οδηγίες, έπαινοι, ημερολόγια - εκθέσεις, αρδευτικά, διορισμοί υδρονομέων

Αγροφυλακή Ηρακλείου

Αρχείο Ανατολικών επαρχιών (Επιτροπείας - Αρχηγού)

 • GRGSA-IAK ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1866 - 1869

Έγγραφα ή αναφορές προς τον Γεν. Αρχηγό Ανατολικών επαρχιών Κρήτης (Λασιθίου, Μεραμπέλλου, Σητείας, Βιάννου, Ιεράπετρας και Πεδιάδος) Κωνσταντίνο Σφακιανάκη και έγγραφα ή αναφορές προς την Επαναστατική Επιτροπή

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 15, 15.1
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Δελτία Τύπου, Σχόλια Τύπου, Δελτία Δυνάμεως και Ημερήσια Δελτία Συμβάντων, Γνωματεύσεις Υγειονομικής Επιτροπής Χορήγησης Αναρρωτικών Αδειών, Στέγαση/Μισθώματα/ Επισκευές Οικημάτων, Οχήματα/Καύσιμα, θέματα προσωπικού, Μέτρα ασφαλείας και ένταξη συνοδών αστυνομικών σκύλων σε Αστυνομικά Τμήματα, Έγγραφα σχετικά με το περιοδικό ¨Αστυνομική Επιθεώρηση¨

Ελληνική Αστυνομία. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 74
 • Αρχείο
 • 1926-1979

Γενικός Έλεγχος, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Διδακτιριακά, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Σχολική Eφορεία, Mαθητές

Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Β' Θηλέων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 76
 • Αρχείο
 • 1963-1979

Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Aντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Διδακτιριακά, Hμερολόγια-Eκθέσεις Λειτουργίας, Mαθητές, Σχολική Eφορεία

Β΄ Γυμνάσιο - Λύκειο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Κατωτέρας Δημόσιας Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 183
 • Αρχείο
 • 1974-1978

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο επαναληπτικών και κατατακτήριων εξετάσεων, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μισθολόγιο ΙΚΑ, Ατομικός φάκελος εκπαιδευτικού

Β΄ Κατωτέρα Δημόσια Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Β΄ Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 165
 • Αρχείο
 • 1976-1986

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικά Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο επανεξεταστέων, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Β΄ Μέση Επαγγελματική Σχολή Ηρακλείου

Αρχείο Γ' Γυμνασίου Αρρένων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 75
 • Αρχείο
 • 1964-1972

Bιβλία Πράξεων Συλλόγου Kαθηγητών, Bιβλίο Πράξεων Διευθυντού, Aντίγραφα Γενικών Eλέγχων, Αντίγραφα Πράξεων Συλλόγου, Bοηθητικό Eιδικού Eλέγχου, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Mισθολόγια-Kαταστάσεις Προσωπικού I.K.A. Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Αποδείξεις Είσπραξης, Εντάλματα πληρωμής, Απολογισμός, Προϋπολογισμός, Διαταγές -εγκύκλιοι, Εισερχόμενα -Εξερχόμενα έγγραφα, Eμπιστευτική Aλληλογραφία, Καταστάσεις Aπολυθέντων Mαθητών, Tίτλοι, Eπαληθεύσεις Tίτλων

Γ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Ηρακλείου

Αρχείο Γ' Λυκείου Θηλέων Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6
 • Αρχείο
 • 1972-1980

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Aντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Εισιτηρίων εξετάσεων, Βαθμολόγια, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα, Mαθητές, Σχολική Eφορεία

Γ' Λύκειο Θηλέων Ηρακλείου

Αρχείο Γυμνασίου Αρχανών

 • GRGSA-IRA EDU. 55.1, 55.2
 • Αρχείο
 • 1920-1989

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Ανεξεταστέων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίον Πράξεων Γονέων και Κηδεμόνων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγια, Βιβλίο Αναρρωτικών Αδειών, Βιβλίο Αιτήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Μισθολογικό Μητρώο, Αντίγραφα Γενικoύ Ελέγχου, Αντίγραφα Πράξεων Αποτελεσμάτων, Εκθέσεις Λειτουργίας - Ημερολόγια, Διδακτιριακά, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής, Τίτλοι Εγγραφής Παραρτήματος Μελεσών

Γυμνάσιο Αρχανών

Αρχείο Γυμνασίου Γαρίπας

 • GRGSA-IRA EDU. 65.1, 65.2, 65.3
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Mαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Mητρώο Mαθητών, Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Πράξεων Δ/ντού, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Ημερολόγια Λειτουργίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικές Καταστάσεις, Συμβάσεις με Ιδιώτες, Tίτλοι Μαθητών

Γυμνάσιο Γαρίπας

Αρχείο Γυμνασίου Καστελλίου

 • GRGSA-IRA EDU. 61
 • Αρχείο
 • 1926-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Διδακτιριακά, Ημερολόγια-Εκθέσεις Λειτουργίας, Σχολική Εφορεία, Μαθητές

Γυμνάσιο Καστελλίου

Αρχείο Γυμνασίου Κρουσώνα

 • GRGSA-IRA EDU. 59
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Διδακτιριακά, Εκθέσεις Λειτουργίας - Ημερολόγια, Σχολική Εφορεία, Μαθητές

Γυμνάσιο Κρουσώνα

Αρχείο Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 25, 25.1, 25.2, 25.3
 • Αρχείο
 • 1970-2014

Φάκελοι: Έκδοση Διαβατηρίων, Περιβαλλοντικά θέματα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εγκατάσταση RADAR, Οδικό δίκτυο Ηράκλειου (εθνικό -επαρχιακό), Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ, Μελέτες-προγράμματα-έργα, αποφάσεις επιτροπής Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Ηρακλείου, Σχέδιο Νόμου για την Περιφερειακή Διοίκηση και ΧΣΠ (Χωροταξικά σχέδια περιφερειών), Προγραμματική Σύμβαση μέσω ΠΕΠ Κρήτης, Επέκταση ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Αιτήματα Δήμων και Κοινοτήτων, Αλιευτικά Καταφύγια Ν. Ηρακλείου, θέματα σχετικά με τη ΝΕΛΕ, κώδικες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθώσεις, αποφάσεις αδειών σύστασης δικαιοπραξίας, Αλληλογραφία. Άτλαντες: ΑΤΛΑΣ Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος, ΑΤΛΑΣ Βουλευτικών εκλογών 1981, Βιβλία: Αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου Καθορισμού Ορίων Δήμων και κοινοτήτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου έκδοσης διαβατηρίων, βιβλίο απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα, Φωτογραφικό άλμπουμ

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Διεύθυνση Διοίκησης

Αρχείο Δήμου Τεμένους

 • GRGSA-IRA RLA. 3
 • Αρχείο
 • 1928-2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας κοινοτήτων Κανλί Καστελίου, Προφήτου Ηλία, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας πολιτιστικής εταιρείας, Βιβλία αποφάσεων Κοινότητος και πρωτοβάθμιας επιτροπής Κανλί Καστελίου, Βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνελεύσεων των κοινοτήτων Αγ. Σύλλα, Προφήτη Ηλία, Δουρβουτζή και Κυπαρισσίου, Μητρώα αρρένων κοινoτήτων Αγίου Σύλλα, Προφήτου Ηλία, Κυπαρίσσου, Γενικά Μητρώα Δημοτών -Δημοτολόγια κοινότητος Αγίου Σύλλα, Βιβλίο μητρώου υπαλλήλων Κοινότητος Προφήτου Ηλία, Μητρώο ομογενών εξωτερικού, Μητρώο θηλέων, Μητρώο απογραφής ίππων, φορβάδων, ημιόνων, Βιβλίο καταχωρήσεως προσφυγών Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κανλί Καστελίου, Βιβλίο πληθυσμού κοινότητος Κυπαρισσίου, Βιβλίο προσωπικής εργασίας της Κοινότητος Προφήτου Ηλία, Βιβλία πιστοποιητικών κοινότητας Κανλί Καστελίου, Ερμηνεία της νομοθεσίας των ΟΤΑ, Οικονομικά, Καθολικά, Βιβλίο πρακτικών εσόδων-εξόδων σχολείων, Βιβλία έργων - επίπλων και υλικών - ημερομισθίου προσωπικού της κοινότητος Προφήτου Ηλία, Καταγραφή Επαναστατικού αρχείου Αρχανών, Ιστορικά στοιχεία μάχης στο Κανλί Καστέλι, Μετονομασίες, Όρια κοινοτήτων Κανλί Καστελλίου και Δουρβουτζή, Καταγραφή Πρόεδρων και μελών κοινότητος Κανλί Καστέλι, Εκδόσεις, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Φωτογραφικό αρχείο, Τοπογραφικά διαγράμματα, Χάρτες της περιοχής του Προφήτη Ηλία, Πρόγραμμα "Cultour Med", Ημερολόγια Δήμου - καρτ ποστάλ, αποκόμματα εφημερίδων, Ευρετήριο ονομάτων και γεγονότων

Δήμος Τεμένους

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αβδού

 • GRGSA-IRA EDU. 137.1, 137.2, 137.3
 • Αρχείο
 • 1914-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Δημοτικό Σχολείο Αβδού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας

 • GRGSA-IRA EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Bιβλία Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι, Διαφωτιστικό υλικό, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Προϋπολογισμοί Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Στελέχη Tριπλοτύπων Δελτίων Eισαγωγής Yλικού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού Hμερησίου και Nυκτερινού Δημ, Σχολείου Aγ, Bαρβάρας, Bιβλίο Bιβλιοθήκης Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Aγροκηπίου, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ. Bαρβάρας, Bιβλίο Δράσεως Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ.Bαρβάρας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

 • GRGSA-IRA EDU. 173
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμανωγείων

 • GRGSA-IRA EDU. 155
 • Αρχείο
 • 1957-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο Ταμείου, Οικονομικά Στοιχεία Σχολικού Ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αρμανωγείων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αυγενικής

 • GRGSA-IRA EDU. 30
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Mαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Δδακτηριακά, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eμβολιασμοί Mαθητών, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων, Σχολική Eφορεία, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αυγενικής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βενεράτου

 • GRGSA-IRA EDU. 177
 • Αρχείο
 • 1917-1997

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Αδειών, Βιβλία παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεως, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Περιουσίας, Βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας , Βιβλία Ταμείου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο σχολικής ζωής, Πρακτικά Μαθητικών Κοινοτήτων, Βιβλία Ύλης, Βιβλία Τάξεων, Μαθητικά συσσίτια, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Εγκύκλιοι, Νομοθεσία Εκπαίδευσης, Διδακτιριακά, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γωνιών Πεδιάδος

 • GRGSA-IRA EDU. 97.1, 97.2, 97.3
 • Αρχείο
 • 1882-2004

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Μητρώου, Eυρετήριο Μητρώου μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Βιβλίο Ύλης, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο, Bιβλίο Eμβολίων, Δελτία Aτομικότητας Μαθητών, Μαθητές, Σχολική Eφορεία, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Eσόδων-Eξόδων, Πρακτικά Απολογισμών, Aπολογισμός Mαθητικών Συσσιτίων, Βιβλιάριο εισφορών, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων (ΙΚΑ), Εισερχόμενα & εξερχόμενα, Αιτήσεις πολιτών, Επιθεωρητής, Βιβλίο προσωπικού, Bιβλίο Aδειών, Διδακτηριακά, Bιβλία κινητής και Aκίνητης Περιουσίας, Έγγραφα σχετικά με τη συγχώνευση και την περιουσία των Δημοτικών σχολείων Κουτουλουφαρίου, Αβδού και Κρασίου, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Τίτλοι εγγραφής, Χάρτινες αφίσες, Φιλμ, Εικόνες, Χάρτες

Δημοτικό Σχολείο Γωνιών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμανίων

 • GRGSA-IRA EDU. 154
 • Αρχείο
 • 1959-1999

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Επιδόσεως Μαθητών, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Πιστοποιητικά σπουδής, Δελτία ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαμανίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

 • GRGSA-IRA EDU. 167
 • Αρχείο
 • 1899-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Συσσιτίων, Βιβλίο Αποθήκης τροφίμων, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο Συνελεύσεων Γονέων, Βιβλίο Διδακτιριακής επιτροπής, Βιβλία Τάξεων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Συλλόγου, Βιβλία Αλληλογραφίας, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων του ΙΚΑ, Εγκύκλιοι, Φάκελος Διαφωτίσεως, Αλληλογραφία, Απολογισμοί Σχολικού Ταμείου, Δελτία Ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαφνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ασιτών

 • GRGSA-IRA EDU. 31
 • Αρχείο
 • 1916-1978

Mαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Στατιστικά Στοιχεία, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Διαφωτιστικό υλικό, Eκλογικές καταστάσεις, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Δικαιολογητικά Διαχείρισης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Eισερχόμενα Έγγραφα Kέντρου Eπιμόρφωσης Kάτω Aσιτών, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβροχωρίου

 • GRGSA-IRA EDU. 184
 • Αρχείο
 • 1924-2014

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, Μαθητικά Συσσίτια, προγράμματα, Βιβλία ύλης, Βιβλίο κινητής περιουσίας της σχολικής επιτροπής, Βιβλίο εποπτικών οργάνων, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο αναλήψεων και καταθέσεων σχολικής επιτροπής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Βιβλίο πρακτικών σχολικού συμβουλίου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, Ημερολόγιο, Κέντρο επιμορφώσεως, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Φάκελος τάξης, Πρωτόκολλα παραδόσεως και παραλαβής των υλικών του σχολείου, Διδακτιριακά, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Φύλλα ελέγχου μαθητών, Τίτλοι εγγραφής, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη

Δημοτικό Σχολείο Καβροχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλαμίου Βιάννου

 • GRGSA-IRA EDU. 166
 • Αρχείο
 • 1927-1985

Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία ύλης, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά συσσίτια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας εισερχόμενα-εξερχόμενα, εγκύκλιοι, Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Καλαμίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεράς

 • GRGSA-IRA EDU. 95.1, 95.2
 • Αρχείο
 • 1902-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου, Βιβλίο Ιστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Κεράς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασίων

 • GRGSA-IRA EDU. 172
 • Αρχείο
 • 1919-1999

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πράξεων συλλόγου, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία εσόδων-εξόδων, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο καταθέσεων-αναλήψεων, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο υλικού, Εμβόλια μαθητών, Λεύκωμα Δημοτικού Σχολείου Κερασίων, Δελτία εισαγωγής υλικού, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι εγγραφής & σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κερασίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων

 • GRGSA-IRA EDU. 147
 • Αρχείο
 • 1899-1977

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εγκύκλιοι

Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουτουλουφαρίου

 • GRGSA-IRA EDU. 202
 • Αρχείο
 • 1925-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Καταθέσεων-Αναλήψεων, Εμβολιασμός Μαθητών, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού, Εισερχόμενα, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Δικαιολογητικά και Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κουτουλουφαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κωμών

 • GRGSA-IRA EDU. 149
 • Αρχείο
 • 1938-1955

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κωμών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιμένος Χερσονήσου

 • GRGSA-IRA EDU. 201
 • Αρχείο
 • 1899-2002

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιος Έλεγχος, Βιβλία Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου, Πιλοτικό Πρόγραμμα "Ολοήμερο Σχολείο", Βιβλίο Πράξεων Διευθυντού, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής Μαθητικού Συσσιτίου, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, Βιβλίο Εποπτικών Οργάνων, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, αλληλογραφία, Μαθητικά Συσσίτια, Σχολικό ταμείο, Σχολική Εφορεία, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Δικαιολογητικά και τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Λιμένος Χερσονήσου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 333