Εμφανίζει 71 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Καρδίτσα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Καρδίτσας
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Α' Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Γ' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Γ' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Δ' Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Δ' Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας
Αρχείο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας
Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων
Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβαθμίας Εκπαίδευσης
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβαθμίας Εκπαίδευσης
Αρχείο Ε' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Ε' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Ε΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Ε΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας
Αρχείο Εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Εξατάξιου Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας
Αρχείο Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας
Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Καρδίτσας
Αρχείο Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Καρδίτσας
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ηλ. Καραμαγκιόλα
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ηλ. Καραμαγκιόλα
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ζούμπου
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ζούμπου
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ηλία Καραμαγκιόλα
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ηλία Καραμαγκιόλα
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (Καρδίτσα)
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (Καρδίτσα)
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παίδων (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Καρδίτσας
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου
Αρχείο Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Καρδίτσας
Αρχείο Ν.Ε.Λ.Ε. Καρδίτσας
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα
Αρχείο Νικολάου Πλαστήρα