Αρχείο EDU097.01 - Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

EDU097.01

Τίτλος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1957 - 1978 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 χειρόγραφα βιβλία και 14 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου
Ημερομηνία εισαγωγής: 2001-01-01
ΑΒΕ: 225

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων, Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εξερχόμενα Έγγραφα, Πίνακες περιπτώσεων λοιμωδών νόσων μαθητών, Εξερχόμενα Έγγραφα, Εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας, Εγκύκλιοι και Διαταγές Επιθεωρητή, Τίτλοι εγγραφέντων μαθητών, Απολογισμός Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Περιουσίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Φάκελος Εφορείας μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Εισερχόμενα έγγραφα και Έντυπα Βιβλία Περιόδου από το 1965 έως το 1968.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κουμασίων ήταν μαζί με το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμάραντου με ΑΒΕ 56 και ΕΚΠ. 9.1

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες