Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καρδίτσας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRGSA-KAR

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καρδίτσας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Καρδίτσας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τέρμα Επτανήσου

Τοποθεσία

Καρδίτσα

Περιοχή

Καρδίτσα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

43100

Τηλέφωνο

24410 -71631

Fax

24410 - 73780

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Καρδίτσας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991.
Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Καρδίτσας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Καρδίτσας στεγάζονται σε κτήριο το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Καρδίτσας ενώ σε χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, στεγάζονται τα αρχειοστάσια της υπηρεσίας.

Holdings

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Καρδίτσας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία της πόλης και του νομού Καρδίτσας. Οι παλαιότερες συλλογές χρονολογούνται στο έτος 1881, όταν η Θεσσαλία εντάχθηκε στην Ελλάδα. Συνολικά, το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο 1881 - 2013.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αναγνωστήριο των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Καρδίτσας είναι ανοικτό για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 - 15.00.

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Τέρμα Επτανήσου
Καρδίτσα, Καρδίτσα 43100