Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καρδίτσας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-KAR

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καρδίτσας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Καρδίτσας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τέρμα Επτανήσου

Τοποθεσία

Καρδίτσα

Περιοχή

Καρδίτσα

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

43100

Τηλέφωνο

24410 -71631

Fax

24410 - 73780

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Καρδίτσας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το νόμο 1946/1991.
Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Καρδίτσας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του Νομού, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίησή του.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Καρδίτσας στεγάζονται σε κτήριο το οποίο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Καρδίτσας ενώ σε χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, στεγάζονται τα αρχειοστάσια της υπηρεσίας.

Συλλογές

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Καρδίτσας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία της πόλης και του νομού Καρδίτσας. Οι παλαιότερες συλλογές χρονολογούνται στο έτος 1881, όταν η Θεσσαλία εντάχθηκε στην Ελλάδα. Συνολικά, το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο 1881 - 2013.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Το Αναγνωστήριο των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Καρδίτσας είναι ανοικτό για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08.00 - 15.00.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Τέρμα Επτανήσου
Καρδίτσα, Καρδίτσα 43100