Εμφανίζει 402 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Θεσσαλονίκη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Δώδος Χαρίλαος, Δώδου Μαρία
Δώδος Χαρίλαος, Δώδου Μαρία
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος
Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας
Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
Αρχείο Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης.
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο 4ης Επιθεώρησης Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο 4ης Επιθεώρησης Εφορίας Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο 1ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο 1ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (Κε.Πε.Π.) "Άγ. Δημήτριος" Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κέντρου Περίθαλψης Παιδιών (Κε.Πε.Π.) "Άγ. Δημήτριος" Θεσσαλονίκης
Αρχείο 2ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο 2ης Μαθητικής Εστίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ωραιόκαστρου
Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ωραιόκαστρου
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού /Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
Αρχείο Ανώτατης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού /Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
Αρχείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Αρχείο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος - Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος - Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Οίκου Ναύτου Π.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης
Αρχείο Οίκου Ναύτου Π.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας
Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας
Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Θεσσαλονίκης
Αρχείο 17ου Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο 17ου Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σταυρούπολης και Νέας Ευκαρπίας
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σταυρούπολης και Νέας Ευκαρπίας
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πολίχνης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πολίχνης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Μετεώρων
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Μετεώρων
Αρχείο 11ου Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο 11ου Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ταμείου Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)
Αρχείο Ταμείου Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.)
Αρχείο Γραφείου Yποστήριξης Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ιωνίας
Αρχείο Γραφείου Yποστήριξης Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ιωνίας
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αρετσούς
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αρετσούς
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Θεσσαλονίκης)
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Θεσσαλονίκης)
Αρχείο Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμαριάς
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμαριάς
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Φοίνικα
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Φοίνικα
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ανάληψης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ανάληψης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Χαριλάου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Χαριλάου
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας-Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ανάληψης
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας-Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ανάληψης
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νεάπολης
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νεάπολης
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ακρόπολης
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ακρόπολης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αγίου Δημητρίου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αγίου Δημητρίου
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τριανδρίας
Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τριανδρίας
Αρχείο Τμήματος Ιατρικής Περίθαλψης Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Ιατρικής Περίθαλψης Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Φαρμακευτικής Υποδιεύθυνσης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Φαρμακευτικής Υποδιεύθυνσης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Χορήγησης Αδειών της Διεύθυνσης Μεταφορών Δυτικής Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελεύθερης Ζώνης
Αρχείο Ελεύθερης Ζώνης
Αρχείο Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εμπορικού - Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες
Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες
Αρχείο Τμήματος Διαβατηρίων Ν. Α. Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Διαβατηρίων Ν. Α. Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τριανδρίας
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τριανδρίας
Διπλωματικές και προξενικές εκθέσεις
Διπλωματικές και προξενικές εκθέσεις
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αποστόλου Παύλου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αποστόλου Παύλου
Αρχείο Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Λαγκαδά
Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Λαγκαδά
Αρχείο Β΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Β΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Συντονισμού και Ελέγχου Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γ΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γ΄ Τμήματος Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΣΤ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΣΤ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτάμου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτάμου
Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Αγορανομίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Αγορανομίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΓ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΓ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΗ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΗ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Σίνδου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Σίνδου
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου
Αρχείο Α΄ Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄ Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ε΄ Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ε΄ Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αρχείο Τμήματος Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Αρχείο ΙΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΒ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο ΙΒ΄ Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεάπολης
Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεάπολης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Σταθμού Α΄ Βοηθειών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Σταθμού Α΄ Βοηθειών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ευόσμου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ευόσμου
Αρχείο Σταθμού Α΄ Βοηθειών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σίνδου
Αρχείο Σταθμού Α΄ Βοηθειών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σίνδου
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηλιούπολης
Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ηλιούπολης
Αρχείο Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Β' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Β' Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Αρχειοθέτησης της Υποδιεύθυνσης Αρχείου Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τμήματος Αρχειοθέτησης της Υποδιεύθυνσης Αρχείου Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ι΄ Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ι΄ Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τούμπας
Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τούμπας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 402