Εμφανίζει 159 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δράμα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος
Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Αρχείο Αυτόνομου Οργανισμού Ελληνικού Καπνού
Αρχείο Τελωνείου Δράμας
Αρχείο Τελωνείου Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.)
Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων Σιδηροδρόμων Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.)
Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης Υπηρεσίας Χωροφυλακής Νομού Δράμας
Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης Υπηρεσίας Χωροφυλακής Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Επιστολές εμπόρου Ιωάννη Πέτσα
Επιστολές εμπόρου Ιωάννη Πέτσα
Έγγραφα Περιφερειακού Επιμελητηρίου Δράμας
Έγγραφα Περιφερειακού Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας
Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας
Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας
Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Αρχείο Αθανασίου Κάζη
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου Δράμας "Δ. Ορφανού-Παπαγεωργίου"
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου-Λυκείου Δράμας "Δ. Ορφανού-Παπαγεωργίου"
Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας
Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας
Αρχείο Λυκείου Θηλέων Δράμας
Αρχείο Λυκείου Θηλέων Δράμας
Αρχείο 2ου Λυκείου Δράμας
Αρχείο 2ου Λυκείου Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Επαγγελματικής Εμπορικής Σχολής Δράμας
Αρχείο Νυχτερινής Επαγγελματικής Εμπορικής Σχολής Δράμας
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ευσταθίου Ζουλούμη
Αρχείο Συμβολαιογράφου Δράμας Ευσταθίου Ζουλούμη
Συλλογή πιστοποιητικών σπουδών Δημοτικών, Γυμνασίων, και Επαγγελματικών Σχολών Δράμας
Συλλογή πιστοποιητικών σπουδών Δημοτικών, Γυμνασίων, και Επαγγελματικών Σχολών Δράμας
Συλλογή δικογραφιών εμπόρων Δράμας
Συλλογή δικογραφιών εμπόρων Δράμας
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Συλλογή τουριστικών φωτογραφιών Νομού Δράμας
Συλλογή επιστολόχαρτων εμπόρων υφασμάτων και νεωτερισμού Δράμας
Συλλογή επιστολόχαρτων εμπόρων υφασμάτων και νεωτερισμού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Συλλογή εγγράφων Εκπαιδευτηρίων Σκόδρα-Κατσούφρη
Συλλογή εγγράφων Εκπαιδευτηρίων Σκόδρα-Κατσούφρη
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Θάρρος"
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Θάρρος"
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Έγγραφα Υπουργείου Δημοσίων Έργων
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Σύμμεικτη συλλογή (Κ141)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ141)
Διαφημιστικά και αφίσες
Διαφημιστικά και αφίσες
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Δράμας
Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Δράμας
Έγγραφα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Δράμας
Έγγραφα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Δράμας
Συλλογή εγγράφων του εργοστασιάρχη Ευδόκιμου Παπαϊωάννου
Συλλογή εγγράφων του εργοστασιάρχη Ευδόκιμου Παπαϊωάννου
Αποφάσεις Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αποφάσεις Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Έγγραφα συνεδριάσεων Εθνικού Κόμματος "Χιτών" Δράμας
Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Επιστολή της Τράπεζας Θεσσαλίας
Επιστολή της Τράπεζας Θεσσαλίας
Απόφαση του Εμποροδικείου Δράμας
Απόφαση του Εμποροδικείου Δράμας
Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους
Συμφωνητικό αποπληρωμής χρέους
Γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Ανταλλαξίμων Περιουσιών Δράμας
Γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Ανταλλαξίμων Περιουσιών Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας Δράμας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Αρχείο Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Αρχείο Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Ιδιωτικό αρχείο Ιωάννη Σταφυλάκη
Ιδιωτικό αρχείο Ιωάννη Σταφυλάκη
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Αρχείο Συλλόγου Καπνεργατών "Η Πρόοδος"
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"
Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"
Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας
Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων Δράμας
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερολόγιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Έγγραφα του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Δράμας και Περιχώρου
Συλλογή εγγράφων Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας "Ελπίς"
Συλλογή εγγράφων Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας "Ελπίς"
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Νομού Δράμας
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Χάρτες Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Συλλογή τευχών περιοδικού "Λυχνάρι της Δράμας"
Συλλογή τευχών περιοδικού "Λυχνάρι της Δράμας"
Αρχείο Αποταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων "Η Ελπίς"
Αρχείο Αποταμιευτικού και Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ελευθέρων Τεκτόνων "Η Ελπίς"
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Πρωινά Νέα"
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Πρωινά Νέα"
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας "Δραμινή"
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας "Δραμινή"
Φύλλο της εφημερίδας "Αγών" Δράμας
Φύλλο της εφημερίδας "Αγών" Δράμας
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Ελεύθερος Κόσμος"
Συλλογή φύλλων της εφημερίδας της Δράμας "Ελεύθερος Κόσμος"
Φύλλο της εφημερίδας "Αναγέννησις" Δράμας
Φύλλο της εφημερίδας "Αναγέννησις" Δράμας
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Τεχνικού Γραφείου Α & Ν Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας
Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Επιστολικό δελτάριο του Μιχαήλ Βεζυρτζόγλου
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας
Συλλογή εκπαιδευτικού Αικατερίνης Μούχλα
Συλλογή εκπαιδευτικού Αικατερίνης Μούχλα
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχείο Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αρχειο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχειο Πρωτοδικείου Δράμας
Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας
Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας
Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"
Αρχείο Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου "ΠΛΑΤΩΝ"
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας
Αρχείο 4ου Γυμνασίου Δράμας
Αρχείο 4ου Γυμνασίου Δράμας
Αρχείο Α' Μικτού Γυμνασίου Δράμας
Αρχείο Α' Μικτού Γυμνασίου Δράμας
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Δράμας
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Ζιώγα
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 159