Εμφανίζει 497 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Καρδίτσας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας
Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου (Παλαιό Σχολείο)
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου (Παλαιό Σχολείο)
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου (Παλαιό Σχολείο)
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου (Παλαιό Σχολείο)
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Καρδίτσας
Αρχείο 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Καρδίτσας
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 3ου Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Α' Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Μαράθου
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Μαράθου
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου
Αρχείο Α' Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Παλαμά
Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Παλαμά
Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο Α' Νηπιαγωγείου Σοφάδων
Αρχείο Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις
Αρχείο Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις
Αρχείο Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις
Αρχείο Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο Β' Λυκείου Καρδίτσας
Αρχείο Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου
Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου
Αρχείο Γ' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Γ' Γυμνασίου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας
Αρχείο Γυμνασίου - Λυκείου Λεονταρίου
Αρχείο Γυμνασίου - Λυκείου Λεονταρίου
Αρχείο Γυμνασίου Ανθηρού
Αρχείο Γυμνασίου Ανθηρού
Αρχείο Γυμνασίου Βραγκιανών
Αρχείο Γυμνασίου Βραγκιανών
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας
Αρχείο Γυμνασίου Καρδιτσομάγουλας
Αρχείο Γυμνασίου Καρδιτσομάγουλας
Αρχείο Γυμνασίου Πετρίλου
Αρχείο Γυμνασίου Πετρίλου
Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου
Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου
Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου
Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου
Αρχείο Δ' Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Δ' Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αρχείο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας
Αρχείο Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας
Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δήμου Καρδίτσας
Αρχείο Δημοτικού Νυκτερινού Σχολείου Κρανιάς
Αρχείο Δημοτικού Νυκτερινού Σχολείου Κρανιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Ασημοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Ασημοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κτημένης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κτημένης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ακάκιου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ακάκιου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σεραφείμ
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σεραφείμ
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγορασιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγορασιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελικού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελικού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού Καροπλεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού Καροπλεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού Καροπλεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού Καροπλεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανώγειου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανώγειου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Μαυρομματίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Μαυρομματίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Μουζακίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Μουζακίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Σοφάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Σοφάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασημοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασημοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αστρίτσης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αστρίτσης
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 497