Εμφανίζει 534 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αργολίδας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρειας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρειας
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φρουσούνας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φρουσούνας
Αρχείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικού Τμήματος) Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικού Τμήματος) Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου
Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Ναυπλίου
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Ναυπλίου
Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου
Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας
Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου)
Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Ναυπλίου (Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ναυπλίου)
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας
Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Ναυπλίου
Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Ναυπλίου
Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας
Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Υπηρεσία νομού Αργολίδας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Υπηρεσία νομού Αργολίδας
Αρχείο Βρεφονηπιακού Σταθμού Ε.Ο.Κ.Φ. / Π.Ι.Κ.Π.Α. Ναυπλίου
Αρχείο Βρεφονηπιακού Σταθμού Ε.Ο.Κ.Φ. / Π.Ι.Κ.Π.Α. Ναυπλίου
Αρχείο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Άργους / Τμήμα Τροχαίας Άργους
Αρχείο Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Άργους / Τμήμα Τροχαίας Άργους
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Κοιλάδας
Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Κοιλάδας
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Τ.Ε.Β.Ε.) / Γραφείο Ναυπλίου
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Τ.Ε.Β.Ε.) / Γραφείο Ναυπλίου
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Υπηρεσία νομού Αργολίδας
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Υπηρεσία νομού Αργολίδας
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Πολιτών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας / Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων και Προστασίας Πολιτών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας / Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ναυπλίου
Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ναυπλίου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ναυπλίου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ναυπλίου
Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας νομού Αργολίδας / Τμήμα Γραμματείας
Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας νομού Αργολίδας / Τμήμα Γραμματείας
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Σκοτεινής
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Σκοτεινής
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Τοπική Υπηρεσία Ναυπλίου
Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) / Τοπική Υπηρεσία Ναυπλίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης
Αρχείο Τοπικής Επιτροπής Επισιτισμού τέως Δήμου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) / Τμήμα Ναυπλίου
Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) / Τμήμα Ναυπλίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κρανιδίου
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κρανιδίου
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κρανιδίου
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Κρανιδίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου
Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχίας Αργολίδας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας / Λαϊκή κατοικία
Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας Νομαρχίας Αργολίδας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας / Λαϊκή κατοικία
ΑρχείοΤρύφωνα Κουικόγλου
ΑρχείοΤρύφωνα Κουικόγλου
Αρχείο Ιωάννη Κορδωμένου
Αρχείο Ιωάννη Κορδωμένου
Αρχείο Δικαστικής Φυλακής Ναυπλίου
Αρχείο Δικαστικής Φυλακής Ναυπλίου
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Εμμανουήλ Καββαθά
Αρχείο Εμμανουήλ Καββαθά
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Γεώργιου Χώρα
Αρχείο Ειρήνης Μελισσηνού
Αρχείο Ειρήνης Μελισσηνού
Αρχείο Δημοσθένη Δεσμίνη
Αρχείο Δημοσθένη Δεσμίνη
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο οικογένειας Τσακοπούλου
Αρχείο Άννας Παλιεράκη - Φιλιππαίου
Αρχείο Άννας Παλιεράκη - Φιλιππαίου
Αρχείο Βασιλείου Κόκκινου
Αρχείο Βασιλείου Κόκκινου
Αρχείο Αγροτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων
Αρχείο Αγροτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων
Αρχείο Βασιλείου Χαραμή
Αρχείο Βασιλείου Χαραμή
Αρχείο Κώστα Δωροβίνη
Αρχείο Κώστα Δωροβίνη
Αρχείο Βασιλείου Χαραμή
Αρχείο Βασιλείου Χαραμή
Αρχείο Βασιλείου Χατζίκου
Αρχείο Βασιλείου Χατζίκου
Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"
Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"
Ταινία επικαίρων
Ταινία επικαίρων
Αρχείο Καλλιτεχνικού Ερασιτεχνικού Ομίλου Ναυπλίου
Αρχείο Καλλιτεχνικού Ερασιτεχνικού Ομίλου Ναυπλίου
Αρχείο Σωματείου Διπλωματούχων Μηχανικών νομού Αργολίδος
Αρχείο Σωματείου Διπλωματούχων Μηχανικών νομού Αργολίδος
Αρχείο Σωματείου ''Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω''
Αρχείο Σωματείου ''Αδελφότης Κουρέων και Κομμωτών εν Ναυπλίω''
Αρχείο "Επιτροπής επί των συνεισφορών των Ναυπλιέων προς περίθαλψιν των υπέρ ανεξαρτησίας αγωνιζομένων ομογενών"
Αρχείο "Επιτροπής επί των συνεισφορών των Ναυπλιέων προς περίθαλψιν των υπέρ ανεξαρτησίας αγωνιζομένων ομογενών"
Αρχείο γενικής κατάστασης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας
Αρχείο γενικής κατάστασης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας
Αρχείο Μουσικού Συλλόγου Ναυπλίου (Ναυπλιακή Χορωδία και Ελληνικό Ωδείο - Παράρτημα Ναυπλίου)
Αρχείο Μουσικού Συλλόγου Ναυπλίου (Ναυπλιακή Χορωδία και Ελληνικό Ωδείο - Παράρτημα Ναυπλίου)
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Άργους
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Άργους
Αρχείο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας
Αρχείο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σπετσών
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σπετσών
Αρχείο Κωνσταντίνου Δασακλή
Αρχείο Κωνσταντίνου Δασακλή
Αρχείο Πολιτιστικού Ομίλου Άργους (Π.Ο.Α.)
Αρχείο Πολιτιστικού Ομίλου Άργους (Π.Ο.Α.)
Αρχείο συμβολαιογράφου Άργους Παναγιώτου Β. Διδασκαλόπουλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Άργους Παναγιώτου Β. Διδασκαλόπουλου
Αρχείο συμβολαιογράφου Άργους Σταύρου Κωτσόγιαννη
Αρχείο συμβολαιογράφου Άργους Σταύρου Κωτσόγιαννη
Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους
Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ναυπλίου
Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ναυπλίου
Αρχείο Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίας
Αρχείο Επαρχιακής Δημογεροντίας Ναυπλίας
Αρχείο Δήμου Ναυπλιέων
Αρχείο Δήμου Ναυπλιέων
Αρχείο Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπλίου
Αρχείο Δημοτικής Φιλαρμονικής Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου
Αρχείο Δημοτικού Νεκροταφείου Ναυπλίου
Αρχείο Δημοτικού Νεκροταφείου Ναυπλίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας
Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Πάνου Λιαλιάτση
Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Πάνου Λιαλιάτση
Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Τάκη Τούμπα
Αρχείο προφορικής μαρτυρίας Τάκη Τούμπα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου
Αρχείο Παναγιώτη Χριστόπουλου
Αρχείο Παναγιώτη Χριστόπουλου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαρβατίου - Μυκηνών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Χαρβατίου - Μυκηνών
Αρχείο Α' Γυμνασίου Άργους ("Μπουσουλοπούλειο")
Αρχείο Α' Γυμνασίου Άργους ("Μπουσουλοπούλειο")
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 534