Αρχείο ΔΙΟΙΚ.026.007 - Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.007

Τίτλος

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1996 - 2011 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 χαρτοκιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπολιμεναρχείο Πορτοχελίου
ΑΒΕ 424

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μηνιαία δελτία συμβάντων των λιμενικών σταθμών Πορτοχελίου και Κοιλάδας, καταστάσεις επιβατών, αποδεικτικά εισπράξεων των λιμενικών σταθμών Πορτοχελίου, Ερμιόνης και Κοιλάδας, παραστατικά δαπανών κ.λπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης