Υπολιμεναρχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υπολιμεναρχεία

Αντίστοιχοι όροι

Υπολιμεναρχεία

Σχετικοί όροι

Υπολιμεναρχεία

15 Αρχειακή περιγραφή results for Υπολιμεναρχεία

15 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Άνδρου

 • GR ADM016.03
 • Αρχείο
 • 1984-2009
 1. Περί αδειών αλιείας σκαφών και ατομικών αδειών, 2. Καταστάσεις ερασιτεχνικών αδειών αλιείας,
 2. Ειδικές άδειες αλιείας, 4. Οικον. ενίσχυση αλιείας- Απόσυρση

Υπολιμεναρχείο Άνδρου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.007
 • Αρχείο
 • 1996 - 2011

Μηνιαία δελτία συμβάντων των λιμενικών σταθμών Πορτοχελίου και Κοιλάδας, καταστάσεις επιβατών, αποδεικτικά εισπράξεων των λιμενικών σταθμών Πορτοχελίου, Ερμιόνης και Κοιλάδας, παραστατικά δαπανών κ.λπ.

Υπολιμεναρχείο Πορτοχελίου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σητείας

 • GRGSA-IAK ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1988

Μηνιαίοι πίνακες ναυτιλιακής κίνησης, μηνιαίοι πίνακες προσέγγισης πλοίων στο λιμάνι της Σητείας

Υπολιμεναρχείο Σητείας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1983-2007

Το αρχείο αποτελείται:
Μηνιαίο δικαιολογητικό αντιγράφου βιβλίου καταγγελιών, Τριμηνιαίο δικαιολογητικό παράνομων έργων αιγιαλού & παραλίας, Μηνιαίο δικαιολογητικό Προστίμων, Δελτία τύπου, Δελτία καιρού, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μπλοκ ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ, Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών σκαφών (δείγμα), Θαλάσσια μέσα αναψυχής, Μηνιαίο δικαιολογητικό Πίνακας στοιχείων αδειών χειριστών ταχ. σκαφών, Μηνιαίο δικαιολογητικό Κίνηση πλοίων, Μηνιαίο δικαιολογητικό Ναυτιλιακή Κίνηση, Μηνιαίο δικαιολογητικό θερμοκρασία θάλασσας, Οστρακαλιεία-οστρακοκαλλιέργεια, Προστασία Μεσογειακής Φώκιας-Θαλάσσιων Θηλαστικών, Μηνιαίο Δελτίο Συμβάντων.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.02
 • Αρχείο
 • 1995-2008

Φάκελοι Τμημάτων: Λιμενικής Αστυνομίας- Ναυτολογίας, Γραφείου Νηολογίων και Γραφείου Γραμματείας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης