Λιμεναρχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λιμεναρχεία

Αντίστοιχοι όροι

Λιμεναρχεία

Σχετικοί όροι

Λιμεναρχεία

139 Αρχειακή περιγραφή results for Λιμεναρχεία

139 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GR ADM046.04
 • Αρχείο

Ποινικές υποθέσεις Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, φάκελος special Olympics, επιστροφές αλλοδαπών από Ιταλία (Κ.Λ. Πάτρας) κλπ

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • GR ADM046.02
 • Αρχείο
 • 2004-2008

Διοικητική αλληλογραφία, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα τύπου, παραβάσεις αιγιαλού, επιθεωρήσεις πλοίων κλπ.

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών

 • GRGSA-CA- PAO005.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών (1833-1844, Μάρτιος) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Γραµµατείας - Κεντρική Υπηρεσία ΙΙ. Υπο-αρχείο Υπουργείου των Οικονομικών (1844, Απρίλιος- 1862) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου - Κεντρική Υπηρεσία Τα υπο-αρχεία Ανακτόρων περιλαμβάνουν τα εξερχόμενα έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου προς τα Ανάκτορα: αναφορές, υπομνήματα, εκθέσεις του Γραμματέα / Υπουργού των Οικονομικών με επισυνημμένα σχέδια νόμων και διαταγμάτων υποβαλλόμενα στα Ανάκτορα προς επικύρωση καθώς και αναφορές άλλων Γραμματειών. Περιλαμβάνουν επίσης αναφορές και υπομνήματα διαφόρων διοικητικών αρχών καθώς και αιτήσεις πολιτών απευθυνόμενες στον Βασιλέα. Το υλικό των υπο-αρχείων συμπληρώνεται με τοπογραφικά σχέδια, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτηρίων, στρωματογραφήσεις πετρωμάτων, σχέδια μητρών του Νομισματοκοπείου, σχέδια εμβλημάτων δασονόμων, συμβόλαια και συμφωνητικά με οίκους και εταιρείες της αλλοδαπής. Τα υπο-αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου των Οικονομικών περιλαμβάνουν τα εισερχόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία έγγραφα προερχόμενα από τα Ανάκτορα, τις υπόλοιπες Γραμματείες/Υπουργεία, τις υπάλληλες οικονομικές αρχές, και από ιδιώτες. Λεπτομερέστερα, το αρχειακό υλικό απαρτίζεται από: Βασιλικά Διατάγματα διευθυνόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία προς ενέργεια, αναφορές των υπαλλήλων οικονομικών αρχών -με συνημμένα πολλές φορές δικαιολογητικά έγγραφα- ισολογισμούς και λογαριασμούς ληψοδοσίας εφοριών, τελωνείων, ταμείων, αλυκών, έγγραφα και φόρμες τελωνείων, υγειονομείων και λιμεναρχείων, καταλόγους αποδεκατώσεων και επιτροπικά έγγραφα συνταξιοδοτούμενων αγωνιστών, χηρών και ορφανών, οθωμανικά έγγραφα και τίτλους κυριότητας. Όλα τα υπο-αρχεία διαιρέθηκαν σε σειρές σύμφωνα με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Γραμματείας / Υπουργείου: 1) Οργάνωση-Προσωπικό, 2) Οικονομικοί Επίτροποι/Έφοροι, 3) Δημόσια νομήματα και καταστήματα: α) Δάση, β) Ορυκτά, γ) Αλυκές, δ) Αλιεία-Ιχθυοτροφεία, ε) Βασιλικό Νομισματοκοπείο και Σφραγιστήριο, 4) Τελωνεία, 5) Δημόσια Ταμεία, 6) Προϋπολογισμοί, 7) Συντάξεις, 8) Νεόφυτοι (Νεοφώτιστοι), 9) Δωρεές, 10) Διαφορές με το Δημόσιο. Στο υλικό του αρχείου συγκαταλέγονται επίσης πρωτόκολλα και κατάστιχα/βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων υπηρεσιών της Γραμματείας.

Γραμματεία/Υπουργείο επί των Οικονομικών (περιόδου Όθωνος)

Αρχείο Ε΄ Λιμενικού Τμήματος (Μαρίνας Ζέας)

 • GRGSA-CA- ADM447.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 2002

Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας εγγράφων, ημερολόγια συμβάντων.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, Ε΄ Λιμενικό Τμήμα (Μαρίνας Ζέας)

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1935-2012

Φάκελοι επιθεωρήσεων πλοίων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι με στοιχεία πλοίων, ναυτικά φυλλάδια, έγγραφα τροχαίας κίνησης λιμένα, φάκελοι θαλάσσιων παραβάσεων, φάκελοι προσωπικού, φάκελοι με λίστες απαγόρευσης αποδημίας ατόμων, φάκελοι επιβολής πρόστιμων, φάκελοι αδειών αλιείας, βιβλία ημερήσιας αναφοράς, φάκελοι δελτίων απόπλου-κατάπλου πλοίων, βιβλία σημάτων, βιβλία πρωτοκόλλου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM068
 • Αρχείο
 • 1968 - 2016

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των γραφείων που υπάγονται σε αυτό, του Π.Ο.Ν.Θ., των Λιμενικών Τμημάτων Ν. Μουδανιών και Κατερίνης: Βιβλία καυσίμων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πλωτού σκάφους και περιπολικών, πιστοποιητικά επιθεώρησης πνευστής σωστικής σχεδίας, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής τηλεπ/κού υλικού 1974-1982. Φάκελοι αλληλογραφίας και αποστολής Επιδοτηρίων Λιμενικών Αρχών 1990-1991. Φάκελοι άδειας Οστρακαλιείας. Μέτρα τάξης κατά την απο-επιβίβαση επιβατών και οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 1990-1992. Φάκελος εσωτερικής αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας με ΛΑ/Δικαστικό 1990-1995. Φάκελος ΛΑ/Δικαστικού: διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε λιμενικές και αστυνομικές Αρχές 1992-1993. Διοικητικά θέματα, 1986-1992, ρύπανση θάλασσας 1980-1996, φάκελος Νηολογίων 1996. Πίνακες διαφόρων δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης 1994. Από το Α΄ Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας: 1 φάκελος Γαλάζιες σημαίες της Ευρώπης 1997. Από Β΄ Λ/Τ Ν.Μουδανιών: 1 φάκελος Παράνομη αλιεία-άδειες αμμοληψίας- αλληλογραφία με Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 1995-1997. 3 φάκελοι αδειών πετρέλευσης πλοίων 1996-1997. 11 φάκελοι αδειών σκαφών, γρι-γρι, κ.λπ. Από το Γ΄ Λ/Τ Κατερίνης: 1 Βιβλίο καταγγελιών για παράνομη αλιεία 1992-94. 8 φάκελοι ποικίλων θεμάτων. Από το Δ΄ Λ/Τ Ν. Μαρμαρά: 1 φάκελος κίνησης Θ/Γ σκαφών 1991-1994. Ατυχήματα πλοίων 1986. Από το Λ/Σ Πλαταμώνα: 1 φάκελος ποικίλων θεμάτων 1986-1994. Από Οίκο Ναύτου 1 φάκελος Υγειονομικών. Γραφείο Γενικής Αστυνομίας: α) Αιτήσεις-εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων 1988. β) Βιβλίο καταγγελιών παράνομης αλιείας 1985-1989. γ) Άδειες ανέλκυσης-καθέλκυσης 1995-1999. δ) Άδειες πετρέλευσης 1996, 1999. Γραφείο Μικρών Σκαφών: Αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας (ερασιτεχνικές/επαγγελματικές) 2000. Τμήμα Ναυτολογίας: Ναυτικοί που έτυχαν προστασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Σημειώματα ΓΕΝΕ των προς ναυτολόγηση ναυτικών έως και 1999. Τμήμα ΛΑ/ΓΓΑ: σχετικά με άδειες καταδυτικών εργασιών, εκδηλώσεις στους χώρους λιμανιού, λειτουργία πλωτών αναψυκτηρίων, άδειες ναυτικών πρακτόρων κ.λπ. Έγραφα του ΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών 2000-2001. Φάκελος φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύμα πετρελαίου-αερίων σε δεξαμενόπλοια 2001. Φάκελοι του Γραφείου Ασφάλειας με Βεβαιώσεις Ναυτολόγησης-Απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2001-2003. Φάκελος του Γραφείου Επιστασίας. Φάκελοι του Γρ. Ναυτολογίας (κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για πλόες στον Περσο-αραβικό Κόλπο, 1990. Φάκελος Υγειονομικού Ελέγχου αλιευμάτων 2001. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π πλοίων σημαίας εξωτερικού και εσωτερικού 2015. Βεβαιώσεις ναυτολόγησης και απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2015. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π Κ/Ζ 2012. Καταχωρήσεις σημάτων SCHENGEN-SIRENE 2012. Έντυπα πληροφοριακών στοιχείων για είδος φορτοεκφορτωθέντων πετρελαιοειδών φορτίων έτους 2013.Υπηρεσιακά σημειώματα ελεγχθέντων πλοίων ετών 2013-2014. Φύλλα εκθέσεων επιθεωρήσεων MARPOL ετών 2013-2014. Έγγραφα του ΚΛΘ/Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών και του Κ.Λ.Θ./Δ’ Λ/Τα Πλαταμώνα.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1964 - 1978

Πίνακες κίνησης πλοίων - Στατιστικοί πίνακες κίνησης επιβατών και οχημάτων - Σκάφη τοπικών συγκοινωνιών - Ναυτεργατικές διαφορές - Πίνακες εισφορών από ναυτολόγια κ.ά. Περιέχει επίσης υλικό από τους Λιμενικούς Σταθμούς Ελευθερών, Κεραμωτής, Πρίνου και Θάσου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης

 • ADM010.06
 • Αρχείο
 • 1971 - 2015

Βιβλία υπότροπων αλιευτικής νομοθεσίας (ευρετήρια), βιβλίο προσφυγών, ατομικοί φάκελοι, πρωτόκολλο εξερχόμενης αλληλογραφίας, αποφάσεις προστίμων αιγιαλού - παραλίας, απαλλακτικές αποφάσεις επιβολής προστίμων και μηνιαία δελτία αλιευτικής δραστηριότητας.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών

 • GR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1987-1991

Λυτά έγγραφα με σήματα ανέργων ναυτικών, συλλογικές συμβάσεις, κλήσεις σε απολογία για παραβάσεις, διάφορες αιτήσεις και βεβαιώσεις κ.ά.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών

 • GR ADM002.05
 • Αρχείο
 • 2001-2008

Φάκελοι δικαιολογητικών γραφείου Ναυτολογίας και γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM108.01
 • Αρχείο
 • 2007-2008

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά: Διοίκηση Ασφάλειας: δικογραφίες λιμενικών Τμημάτων, καταγγελίες - δημοσιεύματα, λαθρεπιβάτες πλοίων, περί ναυτικών πρακτόρων, απωλεσθείσες - ανευρεθείσες, μέτρα τάξης - ασφάλειας, φυγόποινοι, διωκόμενοι, αλλοδαποί, θέματα προσωπικού, κρατούμενοι, τρομοκρατία, λαθρομετανάστες, συνθήκη Schengen (2007, 9 φάκελοι). Τομέας Ναυτολογίας: ναυτεργατικά θέματα ( 2007-2008, 3 φάκελοι).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1998 - 2005

Έγγραφα σχετικά με παραβάσεις επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, αποστολή δελτίων εκθαλάσσωσης θαλάσσιας χελώνας

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM057.02
 • Αρχείο
 • 1937 - 1981

Ημερήσιες αναφορές, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εισερχόμενων-εξερχόμενων σημάτων

Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.14
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Κυρώσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εβδομαδιαία και μηνιαία σήματα ανέργων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.19
 • Αρχείο
 • 1988-2008

Δελτία εκθαλάσσωσης θαλάσσιας χελώνας, αναφορές για δελφίνια, υποβολή καταστάσεων αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, καταστάσεις αλιεργατών, στατιστικά στοιχεία σπογγαλιείας, θαλάσσιες έρευνες, αρχαιότητες, δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης, σχέδια αποστολής παλιρροιογράφου.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1992-1994

Κίνηση θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία παλιρροιογράφου, άνεργοι ναυτικοί, φύλλο μεταβολών νηολογίων σηματολογημένων πλοίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.21
 • Αρχείο
 • 2004-2009

Προσφερόμενοι άνεργοι ναυτικοί προς εργασία, επιδοτούμενοι άνεργοι ναυτικοί (2004-2009), δελτία κατάπλου πλοίων (2007-2008).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.16
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Καταστάσεις ανέργων ναυτικών, αναφορές επαναπογραφής ναυτικών, σήμα ετήσιο απογραφέντων ναυτικών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.23
 • Αρχείο
 • 2009-2015

μηνιαία δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, μηνιαία δικαιολογητικά υποβολής δελτίου ναυτιλιακής κίνησης, δελτία κατάπλου πλοίων

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, φύλλα μεταβολών, κίνηση θαλαμηγών σκαφών, δελτίο παλιρροιογράφου, δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.08
 • Αρχείο
 • 1995

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότησης κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.07
 • Αρχείο
 • 1994

Κίνηση θαλαμηγών σκαφών, άδειες ρυμούλκησης, δελτία παλιρροιογράφου, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1979-1989

Διαταγές υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, έντυπα σήματα, τηλεγραφήματα, έγγραφα συνταξιοδότησης προσωπικού.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.13
 • Αρχείο
 • 2000

Καταστάσεις επιδοτούμενων ναυτικών, κατάλογοι ναυτικών προσφερομένων προς ναυτολόγηση, απογραφέντες ναυτικοί.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.18
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, έκθεση ναυτιλιακής επιθεώρησης, έκθεση ναυπηγικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.24
 • Αρχείο
 • 2010, 2018

Δελτία κατάπλου Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας, θαλάσσιες και υποθαλάσσιες έρευνες-αρχαιότητες, αποσπάσματα ημερολογίου συμβάντων, δελτία κατάπλου πλοίων, δελτία κατάπλου θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.17
 • Αρχείο
 • 1990-2004

Δελτία συμβάντων, δρομολόγια "Θησεύς" και "Μυρτιδιώτισσα", δελτία κίνησης θαλαμηγών, άδειες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, αιτήσεις-άδειες θαλάσσιων μέσων αναψυχής, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Πίνακες τιμωρηθέντων ναυτικών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία κίνησης θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1989-1993

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης και παλιρροιογράφου, φύλλα μεταβολών νηολογίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.20
 • Αρχείο
 • 1996, 2001-2008

Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας (2006-2009), δελτίο κίνησης Θ/Γ-Ε/Γ σκαφών (2001-2005), στατιστικός πίνακας διακίνησης επιβατών και οχημάτων (1996), δελτία κατάπλου Θ/Γ με ελληνική και ξένη σημαία (2002-2007), ναυλοσύμφωνα (2003-2005), δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης (2008), φάκελος ανέργων ναυτικών και παρουσίας ανέργων ναυτικών (2004-2007).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.11
 • Αρχείο
 • 1985-1998

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών, δελτία κατάπλου-απόπλου δεξαμενοπλοίων εσωτερικού, καταστάσεις ανέργων ναυτικών, καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1986-1996

Εκθέσεις επιθεώρησης σκαφών, εκθέσεις τηλεπικοινωνιακής επιθεώρησης, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, πίνακες ξένων κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.22
 • Αρχείο
 • 1986-2012

φάκελος με αλληλογραφία για υπηρεσία φάρων, σχέδια αποστολής δελτίων παλιρροιογράφου, φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίου, δελτία καιρού

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.10
 • Αρχείο
 • 1984-1997

Δελτία κατάπλου πλοίων, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία συμβάντων υπηρεσίας, καταστάσεις παρουσίας προσωπικού.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.05
 • Αρχείο
 • 1994-2001

Δελτία κατάπλου πλοίων, άδειες ανέλκυσης σκαφών, άδειες καταδυτικών εργασιών, ανανεώσεις εργασιών, ανανεώσεις επαγγελματικών και ερασιτεχνικών σκαφών αλιείας, αναφορά νεκρών μικρών δελφινιών, χελωνών, φαλαινοειδούς κήτους.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.15
 • Αρχείο
 • 2009, 2012

πίνακες συμβάντων (ημερήσιες αναφορές), δελτία κατάπλου πλοίων και θαλαμηγών.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.09
 • Αρχείο
 • 1998-2004

Καταστάσεις ανέργων ναυτικών, δελτία ιδιόκτητων σκαφών.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.13
 • Αρχείο
 • 2007-2010

Κατάλογοι ανέργων ναυτικών προς επιδότηση (2007), κατάλογοι ναυτικών που δεν απασχολούνται (2007), δελτία κατάπλου πλοίων και Θ/Γ (2010).

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.18
 • Αρχείο
 • 2014-2015

φάκελοι με κατάπλου θαλαμηγών, φάκελοι με κατάπλου πλοίων

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.08
 • Αρχείο
 • 1938-1999

Βιβλία απόπλου πλοίων, βιβλία ραδιοτηλεφωνίας, πρωτόκολλα εισερχομένων σημάτων, βιβλίο αποφάσεων Λιμενάρχη, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.01
 • Αρχείο
 • 1976-1993

Δελτία κατάπλου πλοίων, άδειες διενέργειας καταδυτικών εργασιών σε πλοία, άδειες ανέλκυσης σκαφών, μηνιαία δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, πίνακες μισθοδοσίας, καταστάσεις αποδοχών προσωπικού φάρων.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.14
 • Αρχείο
 • 2003-2011

2 φάκ. κατάπλου θαλαμηγών υπό ξένη σημαία, 2 φάκ. καταπόλπου πλοίων με πληροφορίες για δρομολόγια και πλήρωματα, 2 φάκ. με ερασιτεχνικές ατομικές άδειες αλιείας, 1 φάκ. με καταλόγους ναυτικών που δεν απασχολούνται (2008), δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών (2008), εισπράξεις λιμενικού ταμείου (2003), πίνακες συμβάντων (2008).

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.03
 • Αρχείο
 • 1978-1998

Δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, καταμετρήσεις σκαφών, άδειες ρυμούλκησης σκαφών, άδειες προσωπικού.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.02
 • Αρχείο
 • 1974-1976

Αναφορές-αιτήσεις του προσωπικού, αίτηση άδειας γάμου και εξακρίβωσης ποιού μελλονύμφου.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.04
 • Αρχείο
 • 1969-1999

Επιθεωρήσεις πλοίων, τριμηνιαίες δραστηριότητες, εκθέσεις επιθεώρησης νηολογίων και ναυτικών υποθηκολογίων.

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.12
 • Αρχείο
 • 1980-2009

Δελτία κατάπλου πλοίων και Θ/Γ (2009), υποβολή δικαιολογητικών απογραφής ναυτικών (2006), αποστολή καταλόγων ναυτικών που δεν απασχολούνται (2006), αποστολή καταλόγων ανέργων ναυτικών προς επιδότηση, απολυθέντες ναυτικοί λόγω ασθένειας, τραυματισμού κ.ά. (1980-1994), ατομικοί φάκελοι ανέργων ναυτικών προσφερομένων για ναυτολόγηση και επιδοτούμενων (2001-2007).

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμεναρχείου Κατακόλου Ηλείας

 • GR ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1953-1995

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, διαταγές, αναφορές κατάπλου πλοίων ανατολικών χωρών, κλοπές-απώλειες λεμβών μηχανών, εισερχόμενη αλληλογραφία-ενημερώσεις από Νομαρχία Ηλείας, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, δικαιολογητικά εσόδων-εξόδων ναυτικής εβδομάδας 1986, αλληλογραφία φάρων, φάκελος κατασχέσεων πλοίων κλπ, φάκελος ναυτικής εβδομάδας 1988.

Λιμεναρχείο Κατακόλου Ηλείας

Αρχείο Λιμεναρχείου Μυκόνου

 • GR ADM028.04
 • Αρχείο
 • 2005 - 2008

Κατάλογοι πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων, άδειες απόπλου κρουαζιερόπλοιων υπό ξένη σημαία

Λιμεναρχείο Μυκόνου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.005
 • Αρχείο
 • 2001 - 2009

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., αιτήσεις έκδοσης ερασιτεχνικών αδειών και ναυτικών φυλλαδίων και συμμετοχής σε διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.004
 • Αρχείο
 • 1974, 1981 - 2007

Έγγραφα που αφορούν πετρελεύσεις, μέτρα τάξης, καταγγελίες, διάφορες αιτήσεις, βεβαιώσεις, αναζητήσεις, κίνηση λιμανιού κ. ά., αιτήσεις για διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.006
 • Αρχείο
 • 1994 - 2012

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν., φάκελοι ελέγχου καταπλεόντων πλοίων, τριμηνιαίας δραστηριότητας Π.Χ.Μ., αιτήσεων έκδοσης αδειών κ.ά., βιβλία εισερχομένων σημάτων, ssb, vhf κ.ά.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.007
 • Αρχείο
 • 1993 - 2007

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν., φάκελοι αιτήσεων για άδειες λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικών τελών.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.002
 • Αρχείο
 • 1935 - 1997

Βιβλία ημερολογίων συμβάντων, ημερησίων αναφορών, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, κατάπλου, απόπλου, ποινολόγιων κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.003
 • Αρχείο
 • 1976 - 2009

Έγγραφα κοινής αλληλογραφίας που αφορούν το προσωπικό (άδειες, μετακινήσεις, συμμετοχή σε αγώνες κ.ά.), φάκελοι σχετικοί με τη θαλάσσια ρύπανση.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Πάρου

 • GR ADM025.07
 • Αρχείο
 • 2004 - 2008

Περιέχει μπλοκ του Γραφείου Επιθεώρησης Λ/Χ Πάρου, φακέλους ελέγχου σε εμπορικά πλοία, στοιχεία θαλάσσιων διαδρομών, εκδόσεις αδειών, κ.α.

Λιμεναρχείο Πάρου

Αρχείο Λιμεναρχείου Παραλίου Άστρους

 • GRGSA-ARK ADM26.1, 26.2
 • Αρχείο
 • 1995 - 2005

Ασφάλεια, αναζητήσεις ατόμων, Εθνικές εκλογές 2000, 2004, ειδικοί κατάλογοι στρατιωτικών

Λιμεναρχείο Παραλίου Άστρους (Αρκαδία)

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.06
 • Αρχείο
 • 2004-2007

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.08
 • Αρχείο
 • 2004-2012

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι, εκθέσεις επιθεώρησης

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1983-2001

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1999

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.07
 • Αρχείο
 • 1998-2004

Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής λιμενικών σταθμών, εκθέσεις γενικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.09
 • Αρχείο
 • 1991-2012

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι, εκθέσεις επιθεώρησης

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1977-1992

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1959-1989

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1970-2006
 1. Γραφείο τροχαίας: φάκελος εκδηλώσεων
 2. Διαβιβαστικά κλήσεων προς Λιμενικό ταμείο Ν. Σάμου
 3. Ενστάσεις
 4. Αλληλογραφία για πλοία-σκάφη
 5. Δικαιολογητικά γραμματίων είσπραξης ΤΚΕΠ, τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων
 6. Αρχείο πιστοποιητικών Γενικής Επιθεώρησης
 7. Αναγγελίες προς ναυτιλομένους
 8. Μισθοδοσία προσωπικού 2004
 9. Σήματα ανεργίας 2004
 10. Δικαιολογητικά υγειονομικών-προσωπικού
 11. Σήματα ανεργίας
 12. Κοινό αρχείο ναυτολογίας: συνταξιοδοτήσεις ναυτικών
 13. Κοινό αρχείο επιθεώρησης
 14. Κοινό αρχείο επιστασίας
 15. Κινήσεις τουρκικών σκαφών
 16. Κινήσεις Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας, Λιμενική Αστυνομία
 17. Κεφάλαιο Λιμενικής αστυνομίας.
 18. Τροχαία ατυχήματα.
 19. Ενστάσεις τροχαίας
 20. Πενθήμερα νυχτερινά προσωπικού
 21. Φάκελος Βουλευτικών Εκλογών
 22. Νυχτερινά προσωπικού
 23. Κοινό αρχείο Επιστασίας
 24. Δημοτικές εκλογές
 25. Βάρδιες-υπηρεσίες προσωπικού
 26. Τιμές εντύπων ΕΔΕΝ
 27. Φαρικά τέλη
 28. Πενθήμερα προσωπικού
 29. Κοινό αρχείο επιστασίας
 30. Κοινό αρχείο επιστασίας
 31. Βάρδιες, υπηρεσίες προσωπικού
 32. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής Λ/Σ Πυθαγορείου-Λ/Σ Καρλοβάσου
 33. Ναυλοσύμφωνα
 34. Αιτήσεις ατομικών ερασιτεχνικών αδειών έτος 1999-2000
 35. Κατάπλοι φορτηγών-δεξαμενόπλοιων
 36. Κοινό αρχείο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών
 37. Κοινό αρχείο ΔΛΛΕ.
 38. Βιβλίο παραλαβής-κατανάλωσης καυσίμων χερσαίων μέσων 40.
  Ευρετήριο τιμωρηθέντων Λ/Κ σκαφών
 39. Φάκελος ευρωεκλογών
 40. Δικαιολογητικά γραφείου πλωτών χερσαίων μέσων
 41. Φάκελος κοινοτικών-νομαρχιακών εκλογών
 42. Υποβολή πινάκων μεταθέσεων
 43. Υπηρεσίες-άδειες προσωπικού
 44. Φάκελος ναυτικής εβδομάδας

Λιμεναρχείο Σάμου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 139