Αρχείο PAO005.00 - Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PAO005.00

Τίτλος

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών

Ημερομηνία(ες)

  • 1833 - 1862 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

736 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών (1833-1844, Μάρτιος) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Γραµµατείας - Κεντρική Υπηρεσία ΙΙ. Υπο-αρχείο Υπουργείου των Οικονομικών (1844, Απρίλιος- 1862) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου - Κεντρική Υπηρεσία Τα υπο-αρχεία Ανακτόρων περιλαμβάνουν τα εξερχόμενα έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου προς τα Ανάκτορα: αναφορές, υπομνήματα, εκθέσεις του Γραμματέα / Υπουργού των Οικονομικών με επισυνημμένα σχέδια νόμων και διαταγμάτων υποβαλλόμενα στα Ανάκτορα προς επικύρωση καθώς και αναφορές άλλων Γραμματειών. Περιλαμβάνουν επίσης αναφορές και υπομνήματα διαφόρων διοικητικών αρχών καθώς και αιτήσεις πολιτών απευθυνόμενες στον Βασιλέα. Το υλικό των υπο-αρχείων συμπληρώνεται με τοπογραφικά σχέδια, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτηρίων, στρωματογραφήσεις πετρωμάτων, σχέδια μητρών του Νομισματοκοπείου, σχέδια εμβλημάτων δασονόμων, συμβόλαια και συμφωνητικά με οίκους και εταιρείες της αλλοδαπής. Τα υπο-αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου των Οικονομικών περιλαμβάνουν τα εισερχόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία έγγραφα προερχόμενα από τα Ανάκτορα, τις υπόλοιπες Γραμματείες/Υπουργεία, τις υπάλληλες οικονομικές αρχές, και από ιδιώτες. Λεπτομερέστερα, το αρχειακό υλικό απαρτίζεται από: Βασιλικά Διατάγματα διευθυνόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία προς ενέργεια, αναφορές των υπαλλήλων οικονομικών αρχών -με συνημμένα πολλές φορές δικαιολογητικά έγγραφα- ισολογισμούς και λογαριασμούς ληψοδοσίας εφοριών, τελωνείων, ταμείων, αλυκών, έγγραφα και φόρμες τελωνείων, υγειονομείων και λιμεναρχείων, καταλόγους αποδεκατώσεων και επιτροπικά έγγραφα συνταξιοδοτούμενων αγωνιστών, χηρών και ορφανών, οθωμανικά έγγραφα και τίτλους κυριότητας. Όλα τα υπο-αρχεία διαιρέθηκαν σε σειρές σύμφωνα με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Γραμματείας / Υπουργείου: 1) Οργάνωση-Προσωπικό, 2) Οικονομικοί Επίτροποι/Έφοροι, 3) Δημόσια νομήματα και καταστήματα: α) Δάση, β) Ορυκτά, γ) Αλυκές, δ) Αλιεία-Ιχθυοτροφεία, ε) Βασιλικό Νομισματοκοπείο και Σφραγιστήριο, 4) Τελωνεία, 5) Δημόσια Ταμεία, 6) Προϋπολογισμοί, 7) Συντάξεις, 8) Νεόφυτοι (Νεοφώτιστοι), 9) Δωρεές, 10) Διαφορές με το Δημόσιο. Στο υλικό του αρχείου συγκαταλέγονται επίσης πρωτόκολλα και κατάστιχα/βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων υπηρεσιών της Γραμματείας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Υπο-αρχείο Ανακτόρων της Γραμματείας επί των Οικονομικών: κυρίως γερμανική, γαλλική και δευτερευόντως ελληνική. Ελάχιστα έγγραφα στην αγγλική, ιταλική και τουρκική γλώσσα.
Υπο-αρχεία Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών: όλα τα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα. Λίγα έγγραφα στην τουρκική.
Γραφή: γοτθική γραφή (για τα έγγραφα στη γερμανική γλώσσα), οθωμανική γραφή (για τα έγγραφα στην τουρκική γλώσσα).

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Μεγάλο μέρος των εγγράφων και των βιβλίων/καταστίχων του αρχείου βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Πολλά έγγραφα παρουσιάζουν αλλοιώσεις ενώ πολλά βιβλία/κατάστιχα είναι ακέφαλα, κολοβά και με αλλοιωμένες τις εσωτερικές τους καταχωρίσεις, έντυπες ή χειρόγραφες, συνέπεια προφανώς των κακών συνθηκών φύλαξης του αρχείου για περισσότερο από μισό αιώνα.

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 33

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο και τα ψηφιακά αντίγραφα διαθέσιμα στον Αρχειομνήμονα: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=3889

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

1) Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Γ΄ Αρχείον περιόδου Όθωνος, φάκ. 143-146 Οικονομικών. Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1972. Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους ; τ. 11, σ. 299.

2) Οθωνικόν Αρχείον, γ) Υπουργεία, Υπουργείον Οικονομικών 1833-1862, φάκ. 14-35. Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1973. Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους ; τ. 12, σ. 459.

3) Συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Ε΄ Κατάλογος κυτίων με δελτία, α.α. 32 Υπουργείον Οικονομικών 1821-1864. Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1974. Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους ; τ. 13, σ. 403.

4) «Αρχεία Οθωνικής περιόδου (1833-1862)». Αθήνα: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 1974. Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους ; τ. 20, σ. 40-47.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Από τα έτη 1833 έως 1844 λείπουν οι φ. 393, 591 και 713 και δεν ψηφιοποιήθηκαν λόγω μεγάλου μεγέθους οι φ. 351, 369, 573, 725, 732, 734 και 382.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης