Εμφανίζει 10 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων

 • IMIAX/IMI
 • Αρχείο
 • 1791-1978

Κώδικες εκκλησιαστικών πράξεων, λογαριασμοί διαχειρίσεως ελεών, αλληλογραφίας γενικά, πρακτικά, συμβόλαια, κτηματολόγια, βιβλία Τακριρίων, επιστολές και σπαράγματα κωδίκων, ευαγγέλια, έγγραφα από κώδικες σχετικά με Λάσσα - Λασσοθέτες κ.α.

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Αρχείο Λέανδρου Μίσιου

 • IMIAX/ΛΜ
 • Αρχείο
 • 1730-1934

Βιβλία αντιγραφών του εμπορικού οίκου Ιωάννου Λιάμπεη, Κώδικας πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου, βιβλία εξόδων για την ανέγερση του Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου. Κατάστιχο μαχαλάδων Βεϊτζης. Καταγραφή οίκων Ιωαννίνων κατά Μαχαλάδες (σπάραγμα). Βιβλία πρόχειρα λογαριασμών οικογένειας Μίσιου. Βιβλία αλληλογραφίας. Βιβλίο μερίδων κατοικιών Χρυσοβίτσας, Βισδουνίου, Γραμμένου, Βράβορης, Βελτσίστας, Σαντοβίτσας και άλλων χωριών. Στρατιωτικό ημερολόγιο 10ου Λόχου του 8ου Συντάγματος Πεζικού κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Βιβλία οικονομικής φύσεως δικηγορικού γραφείου Δημ. Σκαλτσούνη- Λ. Μίσιου, Αλληλογραφία δικηγορικού γραφείου Λ. Μίσιου. Φάκελοι με δικογραφίες και άλλα έγγραφα αταξινόμητα.

Οικογένεια Μίσιου

Αρχείο γύρω από το 1912-13 (Βαλκανικοί Πόλεμοι)

 • IMIAX/ΒΠ
 • Αρχείο
 • 1912-1913

Αρχείο Δημητρίου Γέροντα: Γαριβαλδινοί και αντίγραφο ημερολογίου επιχειρήσεων 1912-13.

Aρχείο Α. Χρηστίδη, Ημερολόγιο 1912-13,πληροφοριακό υλικό για τον Λάμπρο Σινανιώτη και για το 1912-13 (εφημερίδες κ.α.), σχεδιάσματα πολεμικών επιχειρήσεων του Μπιζανίου, τουρκικός χάρτης της οχύρωσης του Μπιζανίου. 9 φωτογραφικά φιλμ σχετικά με χάρτη της οχύρωσης του Μπιζανίου.

Γέροντας, Δημήτριος

Αρχείο θεολόγου- Ιεροκήρυκος Χαράλαμπου Δονάτου

 • IMIAX/ΧΔ
 • Αρχείο
 • χ.χ.

4 φάκελοι με έγγραφα ιδιωτικής φύσης, έγγραφα σχετικά με την συνταξιοδότησή του (ακριβή αντίγραφα), έκθεση σχετική με την εξέλιξη του Αλβανικού ζητήματος, σελίδες διάφορων θεμάτων (ασυναρμολόγητες) κυρίως κείμενα θεολογικού περιεχομένου.

Δονάτος, Χαράλαμπος

Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως

 • IMIAX/ΕΔ
 • Αρχείο
 • 1760 και εξής

Κώδικας της επισκοπής Δρυϊνουπόλεως. Περιέχει τα «εμβατίκια» του έτους 1760 και εξής.

Επισκοπή Δρυϊνουπόλεως

Συλλογή: Η Παιδεία στον Ηπειρωτικό χώρο

 • IMIAX/ΠΑΙΔ
 • Αρχείο
 • 1853-1940

Βιβλία γενικού ελέγχου μονοταξίου διδασκαλείου, 8ου δημοτικού σχολείου (Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου), βιβλίο πρακτικών, έλεγχος εξετάσεων τριταξίου διδασκαλείου (σπάραγμα), συμφωνητικά δασκάλων, έγγραφα για την εκπαιδευτική κατάσταση της Ηπείρου ετών 1859-1861, 1885 κ.εξ., 1916 (φωτοτυπίες.), προγράμματα γιορτών, μητρώα μαθητών(φωτυπίες), 3 κώδικες Μητροπόλεως Ιωαννίνων για τα εκπαιδευτικά (1) και συμφωνητικά δασκάλων (2) (φωτ.). βιβλίο πρακτικών, διδακτικού προσωπικού, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι (ετών 1891-1911) που αφορούν τη Ζωσιμαία Σχολή (φωτ.).

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, Ζωσιμαία Σχολή, Μονοτάξιο Διδασκαλείο, 8ο Δημοτικό Σχολείο (Ορφανοτροφείο Γ. Σταύρου), Τριτάξιο Διδασκαλείο, Πεντατάξιο Διδασκαλείο Ιωαννίνων κ.α.