Αρχείο IMIAX/ΠΑΙΔ - Συλλογή: Η Παιδεία στον Ηπειρωτικό χώρο

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

IMIAX/ΠΑΙΔ

Τίτλος

Συλλογή: Η Παιδεία στον Ηπειρωτικό χώρο

Ημερομηνία(ες)

  • 1853-1940 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 βιβλία, 11 φάκελοι, 3 κώδικες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

--Δωρεά Χρ. Σουσιόπουλου πρόγραμμα και φωτογραφίες Πεντατάξιου Διδασκαλείου Ιωαννίνων για τη γιορτή της Ανοίξεως του έτους 1932.)-

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία γενικού ελέγχου μονοταξίου διδασκαλείου, 8ου δημοτικού σχολείου (Ορφανοτροφείου Γ. Σταύρου), βιβλίο πρακτικών, έλεγχος εξετάσεων τριταξίου διδασκαλείου (σπάραγμα), συμφωνητικά δασκάλων, έγγραφα για την εκπαιδευτική κατάσταση της Ηπείρου ετών 1859-1861, 1885 κ.εξ., 1916 (φωτοτυπίες.), προγράμματα γιορτών, μητρώα μαθητών(φωτυπίες), 3 κώδικες Μητροπόλεως Ιωαννίνων για τα εκπαιδευτικά (1) και συμφωνητικά δασκάλων (2) (φωτ.). βιβλίο πρακτικών, διδακτικού προσωπικού, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι (ετών 1891-1911) που αφορούν τη Ζωσιμαία Σχολή (φωτ.).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

-

Σύστημα Ταξινόμησης


Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Μετά από αίτηση του ερευνητή στο φορέα.

Όροι αναπαραγωγής

Ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση του υλικού- με όριο στην αναπαραγωγή

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων

Εντοπισμός των αντιγράφων

-

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

-

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε:

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (ISAD-G)

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Κωνσταντίνος Π. Βλάχος

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης