Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ιστορικό Αρχείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Αρχείο
  • 1920 – 2016 (κενό μεταξύ 1937-1943)

Το Αρχείο περιλαμβάνει στοιχεία και τεκμήρια που αφορούν στην οργάνωση - λειτουργία και εξέλιξη του Ιδρύματος και έχουν ιστορική αξία και ταυτόχρονα εξυπηρετούν τις άμεσες, πρακτικές και λειτουργικές, ανάγκες του Πανεπιστημίου. Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά της Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης, καθόσον αφορά στο πρώτο μεγάλο ίδρυμα Γεωπονικής Παιδείας στην Ελλάδα και είναι το τρίτο κατά σειρά αρχαιότητας Πανεπιστήμιο της χώρας. Ακόμη αποτελεί κομμάτι της Ιστορίας του Ελληνικού κράτους, αφού η γεωπονική σχολή και οι απόφοιτοι αυτής διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στη χάραξη της Γεωργικής πολιτικής και σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της νεότερης ιστορίας, από τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά (αγροτική μεταρρύθμιση, εποικιστικό πρόγραμμα, αποκατάσταση προσφύγων, οργάνωση συνεταιρισμών, εκσυγχρονισμός της παραγωγής, έρευνα για την καλύτερη απόδοση και ποιότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Ακόμη ευτύχησε να συνδυάσει την πολύχρονη πορεία του ως ίδρυμα, με σημαντικές προσωπικότητες, όχι μόνο της Γεωπονικής επιστήμης, αλλά γενικότερα της Πολιτικής και Κοινωνικής ζωής της Ελλάδος όπως ο Σ.Χασιώτης, Π.Αναγνωστόπουλος, Σ.Παπανδρέου, Α.Σίδερις, Κ.Ισαακίδης, Π.Κουτσομητόπουλος, Ι.Δημακόπουλος, Ν.Ρουσσόπουλος, Β.Κριμπάς, Χ.Ευελπίδης,Ι. Σαρεγιάννης και άλλοι.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών