Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων (ΕΚΚ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ιστορικό Αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων

  • Αρχείο

Περιέχει τα καταστατικά του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων καθώς και τα καταστατικά των πολλών πρωτοβάθμιων οργανέσεων που υπάγονταν σε αυτό, τόσο αυτών της Σύρου όσο και των λοιπών Κυκλάδων. Τα καταστατικά με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις δείχνουν τις προσαρμογές των συνδικαλιστικών οργάνων στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες και περιέχουν βασικά στοιχεία για την περίοδο της συγκρότησης των παραπάνω σωματείων (κυρίως 1914-1930), για την οποία δεν σώθηκε στο ΕΚΚ συγκροτημένο αρχειακό υλικό. Το μετά την Κατοχή αρχειακό υλικό αναδεικνύει κυρίως την πολλαπλή δράση της ηγεσίας του ΕΚΚ, τις σχέσεις της με τα υπαγόμενα σε αυτή σωματεία καθώς και με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το το τριτοβάθμιο όργανο. Κυρίως εντοπίζεται αλληλογραφία με τους παραπάνω φορείς, την εκάστοτε Κυβέρνηση, τα διάφορα υπουργεία, τον νομάρχη, τις τοπικές αρχές, κλπ. Προβάλλεται επίσης ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας όλων αυτών των συσσωματώσεων, η συνδικαλιστική τους δράση, οι διεκδικήσεις τους, ο κοινωνικός τους ρόλος, η εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα, αλλά και οι εργαζόμενοι που τα σωματεία αυτά εκπροσωπούσαν και τα προβλήματά τους. Οι σχεδόν 800 φάκελοι εγγράφων, συνήθως ογκώδεις, καλύπτουν μια ιστορία των εργατών της Σύρου και πολλών άλλων νησιών των Κυκλάδων για 60 περίπου χρόνια, με μικρές αλλά σημαντικές αναφορές και στον Μεσοπόλεμο. Τα τεκμήρια αυτά δεν είναι μόνο χρήσιμα για την ανίχνευση των εργατών και των οργανωμένων διεκδικήσεών τους στη Σύρο και τις λοιπές Κυκλάδες. Επίσης, στην αλληλογραφία του ΕΚΚ περιέχεται και πλήθος εγγράφων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και λοιπών ανά την Ελλάδα εργατικών οργανώσεων.