Αρχείο - Ιστορικό Αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Ιστορικό Αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

800 περίπου φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το μεγαλύτερο μέρος των εγγράφων του Μεσοπολέμου έχει απολεσθεί.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει τα καταστατικά του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων καθώς και τα καταστατικά των πολλών πρωτοβάθμιων οργανέσεων που υπάγονταν σε αυτό, τόσο αυτών της Σύρου όσο και των λοιπών Κυκλάδων. Τα καταστατικά με τις κατά καιρούς τροποποιήσεις δείχνουν τις προσαρμογές των συνδικαλιστικών οργάνων στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες και περιέχουν βασικά στοιχεία για την περίοδο της συγκρότησης των παραπάνω σωματείων (κυρίως 1914-1930), για την οποία δεν σώθηκε στο ΕΚΚ συγκροτημένο αρχειακό υλικό. Το μετά την Κατοχή αρχειακό υλικό αναδεικνύει κυρίως την πολλαπλή δράση της ηγεσίας του ΕΚΚ, τις σχέσεις της με τα υπαγόμενα σε αυτή σωματεία καθώς και με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το το τριτοβάθμιο όργανο. Κυρίως εντοπίζεται αλληλογραφία με τους παραπάνω φορείς, την εκάστοτε Κυβέρνηση, τα διάφορα υπουργεία, τον νομάρχη, τις τοπικές αρχές, κλπ. Προβάλλεται επίσης ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας όλων αυτών των συσσωματώσεων, η συνδικαλιστική τους δράση, οι διεκδικήσεις τους, ο κοινωνικός τους ρόλος, η εμπλοκή τους στα πολιτικά δρώμενα, αλλά και οι εργαζόμενοι που τα σωματεία αυτά εκπροσωπούσαν και τα προβλήματά τους. Οι σχεδόν 800 φάκελοι εγγράφων, συνήθως ογκώδεις, καλύπτουν μια ιστορία των εργατών της Σύρου και πολλών άλλων νησιών των Κυκλάδων για 60 περίπου χρόνια, με μικρές αλλά σημαντικές αναφορές και στον Μεσοπόλεμο. Τα τεκμήρια αυτά δεν είναι μόνο χρήσιμα για την ανίχνευση των εργατών και των οργανωμένων διεκδικήσεών τους στη Σύρο και τις λοιπές Κυκλάδες. Επίσης, στην αλληλογραφία του ΕΚΚ περιέχεται και πλήθος εγγράφων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και λοιπών ανά την Ελλάδα εργατικών οργανώσεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Η ηγεσία του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων ανταποκρίθηκε το 2006 θετικά στο αίτημα των ΓΑΚ-Αρχείων Νομού Κυκλάδων να καταγράψουν και να ταξινομήσουν το αρχείο τους. Το έργο ανέλαβε, υπό την εποποτεία του καθηγητή Χρήστου Λούκου, ομάδα προπτυχιακών φοιτητών κυρίως του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και ολοκληρώθηκε σε τρεις καλοκαιρινές αποστολές (2007-2009). Από την ταξινόμηση προέκυψαν 800 περίπου φάκελοι που περιέχουν πολλές χιλιάδες εγγράφων. Για τον κάθε φάκελο έγινε ένα δελτίο με αναλυτικά στοιχεία περιεχομένου.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων: 100 χρόνια συλλογικής δράσης των εργαζομένων/Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων, Έκδοση του ΙΝΕ, Σύρος, 2018

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων στεγάζεται σε κτήριο του ΕΚΚ.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Επισήμανση.

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες