Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων (ΕΚΚ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων (ΕΚΚ)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο πολιτικού κόμματος, συνδικαλιστικής οργάνωσης ή κοινωνικού κινήματος

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Σύρος, Ερμούπολη

Περιοχή

Κυκλάδες

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το 1918 ιδρύεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων, που αργότερα μετονομάστηκε Εργατικόν Κέντρον Κυκλάδων. Το 1931 τροποποιείται το καταστατικό του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων και το 1951 ακολουθεί νέα αναγνώριση και τροποποίηση του καταστατικού του ΕΚΚ.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Σύρος, Ερμούπολη, Κυκλάδες