Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ- ΜΙΕΤ) Καποδίστριας, Ιωάννης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)

  • GR ELIA-MIET αρ.comp 472
  • Αρχείο
  • 1822-1829

Η συλλογή αποτελείται από μεγάλο αριθμό των πρωτοτύπων νόμων (αρ. 1-53) του Κώδικα των Νόμων της Ελληνικής Επανάστασης των περιόδων Α΄, Β΄, Γ΄ (1822-1826), από επίσημα έγγραφα της Προσωρινής Διοικήσεως και της Ελληνικής Πολιτείας (Εκτελεστικού και Βουλευτικού Σώματος, υπουργείο του Πολέμου, Επιτροπή επί της Οικονομίας, Αναθεωρητική Επιτροπή κ.ά.) των ετών 1824-1829, καθώς επίσης από έγγραφα του Καποδίστρια προς το Πανελλήνιο και επιστολές του προς τον Λάζαρο Κουντουριώτη, την Επιτροπή Ψαρριανών, τους Δημογέροντες της νήσου Αιγίνης, τον συνταγματάρχη ΄Εϋδεκ και τον στρατηγό Κ. Δεληγιάννη και διάφορα άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης (1828-1829).

Κονοφάου, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 172
  • Αρχείο
  • 1765 – 1988

Το τμήμα του αρχείου που αφορά μέλη της οικογένειας Κονοφάου περιέχει υλικό που σχετίζεται με τους Χρύσανθο, Παρθένιο, Ιωάννη, Αναστάσιο και Δημήτριο: συμφωνητικά αγοραπωλησιών κτημάτων και οικιών, και αλληλογραφία των Ιωάννη και Αυγουστίνου Καποδίστρια με τους Χρύσανθο και Παρθένιο καθώς και επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλίνικου Δ΄ προς τον τελευταίο. Επίσης περιέχονται ασφαλιστήρια συμβόλαια του Κωνσταντίνου Κονοφάου.
Το τμήμα του αρχείου που αφορά το ναύαρχο Σπυρίδωνα Κονοφάο περιλαμβάνει αντίγραφα διορισμών και πτυχίων που αφορούν τη σταδιοδρομία του στο Ναυτικό (1943-1982), διαταγές και υπομνήματα που αφορούν την πολιτική του Ναυτικού για τις επισκευές πλοίων και οργανωτικά: επάνδρωση, τροφοδοσία, ακινητοποιήσεις πλοίων (1977-1980), πιστοποιητικά κ.ά. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Αντί και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία το 1979 και έχουν σχέση με την αγορά τεσσάρων υποβρυχίων από τη Γερμανία και τις αναθέσεις κατασκευής μηχανικών εξαρτημάτων πολεμικών πλοίων στα Ελληνικά Ναυπηγεία του ομίλου Νιάρχου. Περιλαμβάνονται τεύχος του Αντί (14/9/1979) φωτοτυπίες δημοσιευμάτων της Ελεθεροτυπίας, κείμενα επερωτήσεων στη Βουλή για τα θέματα αυτά μαζί με τις απαντήσεις του Γ.Ε.Ν. κ.ά. Αλληλογραφία με την με την εταιρεία Fichtner (πιθανότατα με την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας Βασίλκο, 1969-1973), συγχαρητήριες επιστολές για το διορισμό του ως αρχηγού Γ.Ε.Ν. και κατά την αποστράτευσή του (1975,1982). Περιέχονται επίσης και φάκελοι με φωτοτυπίες εγγράφων από το αρχείο και από άλλες πηγές που αφορούν την οικογένεια ταξινομημένοι κατά πρόσωπα και με γενεαλογικά δέντρα που έχουν δημιουργηθεί από το ναύαρχο Σπυρίδωνα Κονοφάο.

Κονοφάου, οικογένεια

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 454
  • Αρχείο
  • 1828-1874

Υπομνήματα Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (μέλους της Οικονομικής Επιτροπής) προς τον Ι.Καποδίστρια (1828-1834), αναφορές και εκθέσεις σχετικές με τη λειτουργία και διαχείριση του Νομισματοκοπείου στην Αίγινα και τη δίκη του Αλ.Κοντόσταυλου κατά του Δημοσίου (1830-1857), γαλλικό σχέδιο νόμου και αγγλικός κώδικας εμπορικής ναυτιλίας, αλληλογραφία Ευθ.Πύρρου (διαχειριστή κτημάτων Ευβοίας της οικογένειας) με τον Αλ.Κοντόσταυλο και τους γιους του Αλέξανδρο και Λεονάρδο (1863-1868) καθώς και αλληλογραφία σχετική με τη μεταλλευτική εταιρεία “Η Αντίπαρος” (1872-1874).

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος