Αρχείο αρ.comp 472 - Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET αρ.comp 472

Τίτλος

Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)

Ημερομηνία(ες)

  • 1822-1829 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 φάκελοι RΒ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά (300.000 δρχ.) το 1986.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Η συλλογή αποτελείται από μεγάλο αριθμό των πρωτοτύπων νόμων (αρ. 1-53) του Κώδικα των Νόμων της Ελληνικής Επανάστασης των περιόδων Α΄, Β΄, Γ΄ (1822-1826), από επίσημα έγγραφα της Προσωρινής Διοικήσεως και της Ελληνικής Πολιτείας (Εκτελεστικού και Βουλευτικού Σώματος, υπουργείο του Πολέμου, Επιτροπή επί της Οικονομίας, Αναθεωρητική Επιτροπή κ.ά.) των ετών 1824-1829, καθώς επίσης από έγγραφα του Καποδίστρια προς το Πανελλήνιο και επιστολές του προς τον Λάζαρο Κουντουριώτη, την Επιτροπή Ψαρριανών, τους Δημογέροντες της νήσου Αιγίνης, τον συνταγματάρχη ΄Εϋδεκ και τον στρατηγό Κ. Δεληγιάννη και διάφορα άλλα έγγραφα οικονομικής φύσης (1828-1829).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική , χρονολογική.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Με βάση τον πίνακα περιεχομένων της μελέτης του Γεωργίου Δημακόπουλου Ο Κώδιξ των Νόμων της Ελληνικής Επαναστάσεως 1822-1828, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης και Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 10 , 1966 (ανάτυπο), διαπιστώνεται ότι στη συλλογή των Νόμων του Ε.Λ.Ι.Α. για την::
Α΄Περίοδο, Νόμοι αρ.1-23 - Λείπουν οι αρ. 4, 16, 19, 22.
Β΄Περίοδο, Νόμοι αρ.24-36 - Λείπουν οι αρ. 28, 35. - Υπάρχουν διπλά πρωτότυπα
Γ΄Περίοδο, Νόμοι αρ.37-53 - Λείπουν οι αρ. 45. - Υπάρχουν διπλά πρωτότυπα: νόμοι αρ. 38, 39, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53 (σύνολο 10).
Δ΄Περίοδο, Νόμοι αρ.54-58 - Δεν υπάρχουν στη συλλογή.
Διπλά πρωτότυπα εννοούμε ότι και τα δύο έγγραφα φέρουν τις ιδιόχειρες υπογραφές όλων των υπογραφόντων και τον ίδιο αριθμό σφραγίδων. Για μερικούς νόμους υπάρχει και τρίτο , ανεπίσημο όμως, αντίγραφο.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες