Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Παράλληλες μορφές του ονόματος

  • Hellenic Literary and Historical Archive of the Cultural Foundation of the National Bank of Greece

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Ιδιωτικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Αγίου Ανδρέου 5

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10556

Τηλέφωνο

210 3211149

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) ιδρύθηκε στις 20/10/1980, από τον Μάνο Χαριτάτο και τον Δημήτρη Πόρτολο, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου με έδρα την Αθήνα και καταστατικό σκοπό τη συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού για τη διάσωση της εθνικής και πνευματικής κληρονομιάς και την προαγωγή της φιλολογικής επιστήμης και των ιστορικών σπουδών. Το 1991 στεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο στην Πλάκα. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του το ΕΛΙΑ εντόπισε και διέσωσε αρχειακό υλικό που κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως να χανόταν για πάντα. Υπήρξε ένα από τα πρώτα ιδιωτικά Αρχεία στην Ελλάδα που άνοιξαν τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό. Οι συλλογές του χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά από ιστορικούς και φιλολόγους και βοήθησαν ουσιαστικά στην εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό της φιλολογικής και της ιστορικής έρευνας. Παράλληλα, το ΕΛΙΑ είχε έντονη εκδοτική δραστηριότητα με δεκάδες τίτλους και οργάνωσε εκθέσεις αρχειακού και έντυπου υλικού. Σημαντική υπήρξε ακόμη η συμβολή του σε ερευνητικά προγράμματα με πιο εμβληματική τη συνεργασία με το Βιβλιολογικό Εργαστήρι για την καταγραφή της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα.
Το 1997 ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Αρχείου και την εξυπηρέτηση της έρευνας στη Βόρεια Ελλάδα.
Στη μακρόχρονη λειτουργία του ΕΛΙΑ ο συνεχής εμπλουτισμός των συλλογών του καθώς και οι απαιτούμενες εργασίες καταγραφής και διάθεσής τους είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πάγιων εξόδων. Ύστερα από μία δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η επιβίωσή του ήταν αμφίβολη, το ΕΛΙΑ διασφάλισε το 2005 την οικονομική αρωγή μίας ομάδας δεκαέξι χορηγών. Μεταξύ αυτών ήταν η Εθνική Τράπεζα, η οποία τότε εξέφρασε τη βούληση να στηρίξει περαιτέρω το έργο του ΕΛΙΑ. Έτσι από τον Οκτώβριο του 2009 το ΕΛΙΑ ενσωματώθηκε στο ΜΙΕΤ και έκτοτε αποτελεί τμήμα του οργανισμού του. Το ΕΛΙΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε στο κτήριο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Καταστατικό ίδρυσης του Σωματείου με την επωνυμία Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, 20/10/1980.
Αναγνώριση της σύστασης από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αρ. Απόφασης 18, ημ/νια Απόφασης 12/1/1981, ημ/νία Κατάθεσης 10/3/1981.
Α΄ Τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 23/4/1986.
Αναγνώριση της Α΄ Τροποποίησης του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών, αρ. Απόφασης 4264, ημ/νια Απόφασης 18/11/1986, ημ/νία Κατάθεσης 20/3/1987.
Β΄ Τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 8/4/2002.
Αναγνώριση της Β΄ Τροποποίησης του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Αρ. Απόφασης 6814, ημ/νια απόφασης 18/11/2002, ημ/νία Κατάθεσης 7/5/2003.
Λήψη Απόφασης για τη διάλυση του Σωματείου, Γενική Συνέλευση, 14/10/2009.
Πρωτοδικείο Αθηνών, Λύση του Σωματείου, 16/10/2009.
Μεταβίβαση αιτία δωρεάς υπό τρόπο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕΛΙΑ προς το ΜΙΕΤ με σκοπό τη συνέχιση, προώθηση και ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων του ΕΛΙΑ με τη σύσταση και ενσωμάτωση στον οργανισμό του ΜΙΕΤ τμήματος ΕΛΙΑ, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάς υπό Τρόπο, 21/9/2009.

Διοικητική δομή

Το ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, ως τμήμα του ΜΙΕΤ, υπάγεται στη διοικητική δομή του Ιδρύματος, του οποίου μεταβατική διευθύντρια είναι η Ασπασία Λούβη. Το ΜΙΕΤ διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάς υπό Τρόπο (21/9/2009) οι δραστηριότητες του ΕΛΙΑ εποπτεύονται από πενταμελή διοικούσα Επιτροπή, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του τμήματος.

Το ΕΛΙΑ χωρίζεται σε τμήματα:
Γραμματεία
Συλλογή Αρχείων
Τμήμα Ελληνισμού Αιγύπτου
Τμήμα Παραστατικών Τεχνών
Φωτογραφικό Αρχείο
Συλλογή χαρτών
Συλλογή Εφήμερων τεκμηρίων
Βιβλιοθήκη
ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Το ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ έχει στην κατοχή του σημαντικές συλλογές ιδιωτικών ιστορικών, λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών αρχείων, πλούσια βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στον 19ο αιώνα, αξιόλογη συλλογή Τύπου, φωτογραφίες, χάρτες και εφήμερα. Οι συλλογές αποκτώνται είτε με δωρεές είτε με αγορά.

Κτίρια

Το ΕΛΙΑ απέκτησε ιδιόκτητη στέγη το 1991, στην οδό Αγ. Ανδρέου 5, στην Πλάκα. Η δαπάνη της αγοράς και της αναπαλαίωσης του κτιρίου που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1930, καλύφθηκε από δύο δημοπρασίες έργων τέχνης τα οποία προσέφεραν καλλιτέχνες και φίλοι του ΕΛΙΑ. Ο διαρκής εμπλουτισμός των συλλογών και η τήρηση των κανόνων σωστής φύλαξής τους κατέστησε απαραίτητη την επέκταση στο απέναντι τετραώροφο κτίριο, στην οδό Αγ. Ανδρέου 4. Το κτήριο έχει παραχωρηθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τη Ριζάρειο Σχολή, αποκαταστάθηκε με την οικονομική υποστήριξη του ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» και εξοπλίστηκε με χρηματοδότηση από το Γ΄ Κ.Π.Σ.-Υπουργείο Πολιτισμού.

Συλλογές

Συλλογή αρχείων: το ΕΛΙΑ συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό, περίπου 1300, ιδιωτικών αρχείων (προσώπων, οικογενειών, συλλόγων, εταιρειών κ.ά.). Στη συλλογή αρχείων διακρίνονται δύο κυρίως ενότητες: ιστορικά αρχεία και αρχεία λογοτεχνίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ιστορικά αρχεία που αφορούν την επανάσταση του 1821 ενώ από την πολιτική ζωή της νεότερης Ελλάδας ξεχωρίζουν τα αρχεία του Ε. Βενιζέλου και του Χ. Τρικούπη. Αρχεία πολιτικών, διπλωματών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, εμπόρων, μεγάλων οικογενειών και απλών ιδιωτών φωτίζουν τον Μεσοπόλεμο, την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου, την μεταπολεμική περίοδο. Ο μικρασιατικός ελληνισμός, η μετανάστευση, η ναυτιλία, είναι επίσης κάποιες από τις θεματικές που αναδεικνύονται από το πλήθος των διαθέσιμων πηγών.
Τα αρχεία των λογοτεχνών ξεπερνούν τα διακόσια και διασώζουν τις επάλληλες γραφές των έργων τους, την επιστολογραφική τους επικοινωνία και ενδιαφέροντα τεκμήρια των βίων τους, από τον 19ο αιώνα ως τις μέρες μας. Αρχεία που πλουτίζουν τις γνώσεις μας για την ιστορία της εκπαίδευσης, της αρχαιολογίας και των εικαστικών τεχνών μπορούν επίσης να αναζητηθούν στη συλλογή του ΕΛΙΑ.

Τμήμα Ελληνισμού Αιγύπτου: περιλαμβάνει το αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας καθώς και τμήματα αρχείων άλλων ελληνικών κοινοτήτων όπως της Μανσούρας και της Ισμαηλίας. Στο Τμήμα Ελληνισμού Αιγύπτου εντάσσεται και μέρος του αρχείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Τμήμα Παραστατικών Τεχνών: φυλάσσονται ιδιωτικά αρχεία και συλλογές, φωτογραφικά τεκμήρια, αυτοτελείς και περιοδικές εκδόσεις, έντυπα προγράμματα και μουσικά τεμάχια, αφίσες και ποικίλο υλικό εφήμερου χαρακτήρα, που αφορούν την ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή στο θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τον χορό από τον 19ο αιώνα ώς τις μέρες μας.

Φωτογραφικό Αρχείο: περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα μέσα του 19ου και μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. Πορτραίτα διακεκριμένων μορφών της πολιτικής, λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής ζωής, αλλά και αγνώστων σε όλες τις εκφάνσεις του καθημερινού βίου, τοπία και απόψεις από όλη την επικράτεια, ιστορικές εικόνες από τη δράση των ενόπλων δυνάμεων, απεικονίσεις μνημείων και αρχαιοτήτων, είναι μερικές από τις μεγάλες θεματικές ενότητες του Αρχείου. Οι φωτογραφίες προέρχονται κυρίως από δωρεές οικογενειακών αρχείων, αρχείων επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων, ή αγορές.
Στο Φωτογραφικό Αρχείο περιλαμβάνεται και η συλλογή των καρτ-ποστάλ. Ελλάδα, Βαλκάνια, Αίγυπτος και Τουρκία, καθώς επίσης οι σειρές που εξέδωσαν στις αρχές του 20ού αι. οι εκδότες Πάλλης και Κοτζιάς, Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία και Ελευθερουδάκης συνιστούν τις μεγάλες ενότητες της συλλογής.

Συλλογή Χαρτών: περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 φύλλα χαρτών της περιόδου 1830-1950, κυρίως του ελλαδικού και του βαλκανικού χώρου.
Ανάμεσά τους υπάρχουν οι πρώτες εκδόσεις χαρτών του ελεύθερου βασιλείου (αυστριακοί και ελληνικοί), των δύο παγκοσμίων πολέμων και της Μικρασιατικής εκστρατείας. Σημαντική κατηγορία αποτελούν οι εθνογραφικοί και στατιστικοί χάρτες και οι χάρτες κατανομής εκκλησιών και σχολείων του βορειοελλαδικού και μικρασιατικού χώρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι χάρτες του Αγγλικού Ναυαρχείου για τα παράλια και τα νησιά του Αιγαίου, όπως και ορισμένοι με τις εθνικές διεκδικήσεις και οριοθετήσεις.

Συλλογή Εφήμερων τεκμηρίων: περιλαμβάνει χαρτώα τεκμήρια που κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν έναν συγκεκριμένο σκοπό όπως ετικέτες, εισιτήρια, λογαριασμοί, χαρτιά αλληλογραφίας, διαφημιστικό υλικό.

Βιβλιοθήκη: περιέχει περισσότερους από 100.000 τίτλους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων καλύπτοντας την εκδοτική δραστηριότητα του 19ου, του 20ού και του 21ου αιώνα στην Ελλάδα και κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες και σε ορισμένες ενότητες στις πιο ενημερωμένες βιβλιοθήκες της χώρας.
Η συλλογή βιβλίων του 19ου αιώνα αριθμεί 15.000 τίτλους ελληνικών βιβλίων, φυλλαδίων και μονοφύλλων και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στον κόσμο ειδικευμένες στον ελληνικό 19ο αιώνα. Η συλλογή βιβλίων του 20ού αιώνα αριθμεί 70.000 τίτλους βιβλίων που εκδόθηκαν στον ελληνικό χώρο και όπου αλλού υπάρχει ελληνική δραστηριότητα. Η συλλογή αποτελείται από έργα και μεταφράσεις ελλήνων συγγραφέων, θεωρία και ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας, παιδική λογοτεχνία, ελληνική ιστορία, ελληνική τοπική, γεωγραφική και λαογραφική ιστορία, πληροφοριακό υλικό, σχολικά εγχειρίδια, ελληνική οικονομία και ναυτιλία, αθλητισμό, βιβλία για τη γυναίκα, το παιδί, τη μαγειρική και άλλα.Τέλος, τα ημερολόγια του 19ου και 20ού αιώνα, χάρις στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα τους και στην ποικιλία του περιεχομένου τους, αποτελούν πολύτιμες πηγές για την οικονομική και κοινωνική ιστορία του νεότερου Ελληνισμού.
Η συλλογή του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου περιλαμβάνει 10.000 περίπου τίτλους εφημερίδων, περιοδικών και ημερολογίων, κάποιους από αυτούς σε πλήρεις σειρές και εκτείνεται χρονικά από τις αρχές του 19ου αι. και τα προεπαναστατικά χρόνια μέχρι τις ημέρες μας. Γεωγραφικά καλύπτει τον ελληνισμό σε όλη του την έκταση, καθώς, εκπροσωπείται με ποικίλα τοπικά έντυπα το σύνολο του ελλαδικού χώρου, όπως επίσης και ο ομογενειακός και απόδημος ελληνισμός.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Κατάλογος και αρχειακές περιγραφές των αρχείων του ΕΛΙΑ: http://www.elia.org.gr/archives-collections/archives/

Κατάλογος αρχείων του τμήματος Παραστατικών Τεχνών: http://www.elia.org.gr/archives-collections/department-of-performing-arts/#catalogue

Ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) http://www.elia.org.gr/library/catalogue/

Οι ψηφιοποιημένες συλλογές που περιλαμβάνουν πάνω από 100.000 τεκμήρια (φωτογραφίες, καρτ ποστάλ, χάρτες, θεατρικά προγράμματα, παρτιτούρες μουσικής, εφήμερα, περιοδικά και εφημερίδες) http://www.elia.org.gr/digitized-collections/collections-tour/

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Αρχεία
Αγίου Ανδρέου 5, 2ος όροφος και Αγίου Ανδρέου 4, 2ος όροφος, 105 56 Πλάκα

Τμήμα Παραστατικών Τεχνών
Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου, 104 31 Αθήνα, Ισόγειο.

Φωτογραφικό Αρχείο/ Τμήμα Ελληνισμού Αιγύπτου/ Συλλογή Χαρτών.
Αγίου Ανδρέου 4, 1ος όροφος, 105 56 Πλάκα.

Βιβλιοθήκη
Αγίου Ανδρέου 5, 105 56 Πλάκα, Ισόγειο

Συλλογή Εφήμερων
Αγίου Ανδρέου 5, 105 56 Πλάκα, 3ος όροφος

Όλα τα τμήματα δέχονται ερευνητές καθημερινά με ραντεβού.

Αργίες: επίσημες αργίες

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση στις συλλογές είναι ελεύθερη τις ώρες και μέρες εξυπηρέτησης των ερευνητών με ραντεβού.

Για τη χρήση της Βιβλιοθήκης απαιτείται εγγραφή με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και είναι δωρεάν. Στα υπόλοιπα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου χρήσης αρχειακού υλικού με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των αναγνωστηρίων.

Κανονισμός αναγνωστηρίων http://www.elia.org.gr/visit-research/regulationreading/

Συνθήκες προσπέλασης

Σταθμοί του Μετρό: Σύνταγμα και Μοναστηράκι.

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Το προσωπικό προσφέρει επιτόπια, τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρέτηση και πληροφορίες στους ερευνητές για την αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων που τους ενδιαφέρουν.

Το προσωπικό εξυπηρετεί στην ελληνική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και σε ορισμένα τμήματα στη γερμανική.

Το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης διαθέτει συνολικά 20 θέσεις εκ των οποίων 4 θέσεις έχουν υπολογιστές με πρόσβαση στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης και -μέσω του τοπικού δικτύου- πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα περιοδικά της συλλογής (200 τίτλοι).
Τα αναγνωστήρια του τμήματος αρχείων διαθέτουν 6 θέσεις για τα ιστορικά αρχεία (Αγίου Ανδρέου 5), και 4 θέσεις για τα λογοτεχνικά αρχεία (Αγίου Ανδρέου 4). Το αναγνωστήριο της συλλογής παραστατικών τεχνών και μουσικής διαθέτει 4 θέσεις και το φωτογραφικό αρχείο μαζί με το τμήμα ελληνισμού Αιγύπτου και τη συλλογή χαρτών διαθέτουν 3 θέσεις ερευνητών.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Συλλογή αρχείων
Περιορισμένη και επιλεκτική αναπαραγωγή του υλικού επιτρέπεται μόνο με φωτογράφηση των τεκμηρίων από τους ερευνητές, ύστερα από συνεννόηση με τους υπευθύνους των αρχείων. Στην περίπτωση αυτή οι ερευνητές πρέπει να συμπληρώνουν το δελτίο αναπαραγωγής αρχειακού υλικού. Η φωτογράφιση επιτρέπεται σε ποσοστό 10% της κάθε αρχειακής ενότητας. Ο ερευνητής υποχρεούται να έχει μαζί του το καλώδιο σύνδεσης της ψηφιακής μηχανής, ώστε να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος από τον υπεύθυνο της συλλογής.
Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων που κατέχουν τα δικαιώματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (νόμος 2121/1993).
Η δημοσίευση εικόνας αρχειακού τεκμηρίου πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τη γνωστοποίηση προέλευσης, με την ένδειξη: ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ, καθώς και την επιμέρους συλλογή. (π.χ., Τμήμα Αρχείων, Φωτογραφικό Αρχείο, Συλλογή καρτ ποστάλ κ.λπ.).
Οι ερευνητές δεσμεύονται να μην κάνουν παράνομη χρήση του αρχειακού υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ όταν αυτό περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ερωτική ζωή κτλ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ συνιστά την επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας κατά την εκπόνηση μελετών που βασίζονται στην επεξεργασία υλικού προερχόμενου από τις συλλογές του (νόμος 2472/1997).

Βιβλιοθήκη
Η αναπαραγωγή του υλικού είναι περιορισμένη και γίνεται ύστερα από συνεννόηση με τους βιβλιοθηκονόμους οι οποίοι αποφασίζουν εάν και σε ποιο ποσοστό το υλικό επιδέχεται αναπαραγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική του κατάσταση. Οι τιμές χρέωσης περιλαμβάνουν την εργασία του υπεύθυνου για την εξυπηρέτησή, το κόστος του μέσου και της αναπαραγωγής περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, καθώς και τα δικαιώματα χρήσης του υλικού, όπως τα έχει ορίσει το ΕΛΙΑ. Τα τέλη είναι για μία και μοναδική χρήση. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκχωρούνται.
Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται και στον ερευνητή η τήρηση του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η χρήση σαρωτών, φωτογραφικών μηχανών και φορητών υπολογιστών είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική συνεννόηση με τους βιβλιοθηκονόμους.
Το υλικό που αναπαράγεται δεν παραλαμβάνεται αυθημερόν.
Η δημοσίευση εικόνας συνοδεύεται απαραίτητα από τη γνωστοποίηση προέλευσης, με την ένδειξη: ΕΛΙΑ, καθώς και την επιμέρους συλλογή. (π.χ., Τμήμα Αρχείων, Φωτογραφικό Αρχείο, Συλλογή καρτ ποστάλ, Βιβλιοθήκη κ.λπ.).
Έκπτωση στους φοιτητές γίνεται κατόπιν επίδειξης φοιτητικής ταυτότητας. Απόδειξη πληρωμής για το κόστος αναπαραγωγής του υλικού είναι υποχρεωτική για όλους.

Φωτογραφικό Αρχείο
Το Φωτογραφικό Αρχείο χορηγεί ψηφιακά αντίγραφα από τα τεκμήρια των συλλογών του με χρέωση. Το κόστος αντιστοιχεί στο είδος του ψηφιακού αντιγράφου που χορηγείται. Δεν χρεώνονται πνευματικά δικαιώματα.
Τα ψηφιακά αντίγραφα είναι δύο τύπων:
Για ιδιωτική ή παιδαγωγική χρήση (προβολή, εφαρμογές διαδικτύου) διατίθενται αρχεία jpg, 150dpi, 1600 pixels στη μεγάλη διάσταση.
Για δημόσια επιστημονική ή εμπορική χρήση διατίθενται αρχεία jpg, 300dpi, 2600 pixels στη μεγάλη διάσταση.
Τα τεκμήρια του Φωτογραφικού Αρχείου προστατεύονται από το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας¬¬. Για τα τεκμήρια για τα οποία το Φ.Α. δεν κατέχει το copyright, και προκειμένου για δημόσια χρήση, ο ερευνητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανεύρεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων και την απόκτηση της άδειας χρήσης.
Τα υδατοσημασμένα ψηφιακά αρχεία χαμηλής ανάλυσης που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπo του ΕΛΙΑ είναι ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης με τον όρο να συνοδεύονται από σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης και στον δημιουργό της εικόνας.

Τμήμα παραστατικών τεχνών
Για την αναπαραγωγή αρχειακού και έντυπου υλικού, ισχύουν οι κανονισμοί που προβλέπονται για τα Αρχεία, τη Βιβλιοθήκη και το Φωτογραφικό Αρχείο, όπως περιγράφονται στις πιο πάνω αντίστοιχες ενότητες.

Συλλογή Χαρτών
Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης ψηφιακών αντιγράφων από τα τεκμήρια της συλλογής με χρέωση. Για τα τεκμήρια που δεν είναι ήδη ψηφιοποιημένα ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει το κόστος της ψηφιοποίησης. Η ψηφιοποίηση γίνεται από εργαστήρια της απολύτου επιλογής του ΕΛΙΑ.
Δεν χρεώνονται πνευματικά δικαιώματα.
Τα ψηφιακά αντίγραφα που χορηγούνται είναι τύπου jpg και στο φυσικό μέγεθος του χάρτη.
Τα τεκμήρια της Συλλογής Χαρτών προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 2121/1993¬¬. Για την περίπτωση δημοσίευσης του υλικού, ο ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ανεύρεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων και την απόκτηση της άδειας χρήσης.
Τα υδατοσημασμένα ψηφιακά αρχεία χαμηλής ανάλυσης που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπo του ΕΛΙΑ είναι ελεύθερης πρόσβασης και χρήσης.

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

GR ELIA-MIET

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

GR ELIA-MIET

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ISDIAH - International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings, 1st ed., International Council on Archives, 2008.
Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων – ΔΙΠΠΕΦΔΑ.

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Αναθεωρημένο

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ολόκληρο

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Δημιουργία: 2013-2016
Αναθεώρηση: 2018

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Διοικητικά έγγραφα του φορέα και ιστοσελίδα του ΕΛΙΑ http://www.elia.org.gr/

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σύνταξη: Αργυρώ Αγγελοπούλου, Γιώργος Κουμαρίδης, Χριστίνα Βάρδα, Σοφία Μπόρα

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Αγίου Ανδρέου 5
Αθήνα, Αττική 10556