Αρχείο Α.Ε. 19/01 - Ιατροσυνέδριο (πρακτικά)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 19/01

Τίτλος

Ιατροσυνέδριο (πρακτικά)

Ημερομηνία(ες)

  • 1900 –1949 (κυρίως 1900-1924) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 κουτιά (7 κατάστιχα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ο θεσμός του Ιατροσυνεδρίου που λειτουργούσε στα περισσότερα κράτη, ήταν συμβουλευτικό σώμα για ζητήματα δημόσιας υγιεινής και ιατρικής. Στην Ελλάδα συστάθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1834, υπαγόταν στο υπουργείο Εσωτερικών και είχε ως έργο την εξέταση των γιατρών, χειρουργών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, των φαρμακοποιών και μαιών και την ανώτατη γνώμη για ιατροδικαστικές υποθέσεις και άλλα ιατρικά ζητήματα. Από το 1862 οι εξετάσεις των γιατρών έφυγαν από τη δικαιοδοσία του και υπήχθησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου. Το 1916 συνέβη το ίδιο για τις εξετάσεις των οδοντιάτρων, που έκτοτε γίνονταν στην Οδοντιατρική Σχολή. Ο νόμος 346 (6/11/1914) τροποποίησε το Ιατροσυνέδριο, το οποίο από το 1923 μετονομάστηκε σε Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) υπαγόταν στο υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως και από το 1929 στο υπουργείο Υγιεινής. Πρόεδροι του Ιατροσυνεδρίου από τη σύστασή του μέχρι το 1929 διετέλεσαν οι: Βίμπμερ, Ι.Βούρος, Δ.Ορφανίδης, Μ.Χατζημιχάλης, Κ.Σάββας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά, Μάρτιος 2001.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Έξι (6) βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Ιατροσυνεδρίου και ένα (1) βιβλίο πρακτικών του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου που καλύπτουν την περίοδο 1900 έως 1949 που αφορούν κυρίως τα παρακάτω θέματα: χορηγήσεις αδειών ιδρύσεων και μεταβιβάσεων φαρμακείων, ιατροδικαστικά δικαιώματα γιατρών, πρακτικές εξετάσεις οδοντιάτρων, φαρμακοποιών και εμπειρικών μαιών, λοιμοκαθαρτήρια, κρούσματα λοιμωδών νόσων (πανούκλα, χολέρα, λέπρα, ευλογιά, οστρακιά, τύφος), εγκρίσεις φαρμάκων και εισαγωγής προϊόντων (λουλάκι, δέρματα κ.ά.), προμήθεια μικροβιολογικών εργαστηρίων και απολυμαντικών κλιβάνων, υγειονομικά μέτρα για τη δημόσια υγεία.

1) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 14 Δεκεμβρίου 1900 - 28 Οκτωβρίου 1902 (διαστ. 40x27 εκ.), 499 γραμμένες σελίδες

2) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 1 Νοεμβρίου 1904 - 16 Μαΐου 1906 (διαστ. 36x26 εκ.), 297 σελίδες

3) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 16 Αυγούστου 1914 - 17 Οκτωβρίου 1915 (διαστ. 36x27 εκ.), 348 σελίδες

4) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 21 Οκτωβρίου 1915 - 16 Φεβρουαρίου 1917 (39x27 εκ.), 352 σελίδες

5) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 20 Φεβρουαρίου 1920 - 4 Σεπτεμβρίου 1921 (38x25 εκ.), 279 σελίδες

6) Πρακτικά Ιατροσυνεδρίου, 21 Μαρτίου 1923 - 3 Μαρτίου 1924 (διαστ. 35x26 εκ.), 398 σελίδες

7) Πρακτικά Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου - Τμήματος Δημόσια Υγείας, 1949 (διαστ. 35x25 εκ.)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

12/06/2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Χριστίνα Βάρδα

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες